EMKE Díjak

Az EMKE kiemelkedő rendezvénye az évente sorra kerülő Közgyűlés, valamint ennek keretében az EMKE díjak átadása.

Az EMKE OE 2015. márc. 19-i döntésének értelmében egy évben legfeljebb 12 díj adható át (kivéve azokat az éveket, amikor a Kötő József-díj átadásra kerül, olyankor 13).

 

 

EMKE díj elbírálásának fő szempontjai és névadói

 

Balázs Ferenc-díj: a díjat olyan személyek kaphatják, akik a közösségeikben közművelődés szervezéssel foglalkoznak, elsősorban felnőttképző tanfolyamokat szerveznek.

Balázs Ferenc (1901 – 1937), unitárius lelkész, az 1930-as években első alkalommal szervezett népfőiskolai tevékenységet Erdélyben, az Aranyos-menti Mészkőn.

 

gr. Bánffy Miklós-díj: a színházi intézményszervezésben, a színház és a közművelődési terület összekapcsolásában elért sikerekért jár.

gr. Bánffy Miklós (1873 – 1950), író, grafikus, díszlet- és jelmeztervező, színpadi rendező, politikus, a magyarországi állami színházak intendánsa, az erdélyi magyar művelődési élet nagyvonalú támogatója.

 

Bányai János-díj: a díjat az erdélyi és a moldvai magyar népi kultúra szakszerű kutatásában, az erdélyi magyar muzeológiában jelentős eredményeket elért kutatóknak, muzeológusoknak javasoljuk.

Bányai János (1886 – 1971), tanár, muzeológus, geológus, közíró, a Székelység c. havilap alapítója és szerkesztője.

 

Janovics Jenő-díj: az audiovizuális tömegkommunikáció, valamint az online média képviselői, filmes szakemberek és fotóművészek kaphatják.

Janovics Jenő (1872 – 1945), színész, színházigazgató, filmrendező, forgatókönyvíró a magyar filmgyártás egyik úttörője, Kertész Mihály és Korda Sándor felfedezője.

 

Kallós Zoltán-díj: hagyományőrzők, gyűjtők, kutatók, népdalénekesek, zenészek, táncoktatók koreográfusok, gyerekcsoportokkal, gyerekekkel foglalkozó szakember-pedagógusok kaphatják.

Kallós Zoltán (1926 – 2018), néprajzkutató, népzenegyűjtő, a nemzet művésze, a Magyar Corvin-lánc tulajdonosa, az MMA tagja; a válaszúti Kallós Alapítvány alapítója.

 

Kovács György-díj: kiemelkedő teljesítményt elérő színészek, vagy szakmailag is nagy jelentőségű évfordulóhoz érkező előadóművészek érdemelhetik ki.

Kovács György (1910 – 1977), színész, rendező, főiskolai tanár, az erdélyi színjátszásnak a realista hagyományokra, a szép beszéd kultuszára alapozó, stílusteremtő, kiemelkedő művésze.

 

Könczei Ádám-díj: a népzene, folklór és helytörténet területén kiemelkedő tudományos eredményeket elérő kutatók kaphatják a díjat.

Könczei Ádám (1928–1983), néprajzkutató, tanár, a kolozsvári táncházmozgalom elindításának meghatározó alakja; érdeklődése elsősorban a folklór felé irányult, végigjárta Kodály Zoltán csíki és Bartók Béla székelyföldi gyűjtőútját, rögzítve a szövegek és zenék időbeli változását.

 

Kötő József-díj: a díjat olyan politikusok kaphatják, akik tevékenységük révén széleskörűen támogatták, támogatják a civil szférát. A díj átadására legfeljebb háromévente kerül sor.

Kötő József (1939 – 2015), dramaturg, színháztörténész, politikus, 1986–1990 között a Kolozsvári Állami Magyar Színház igazgatója, az EMKE főjegyzője (1991), elnöke (1999–2008)

 

Kőváry László-díj: a díjat olyan személyek kaphatják, akik tevékenységük révén hozzájárulnak a helytörténet kutatásához, népszerűsítéséhez, tágabb körben való terjesztéséhez, a honismeret gazdagításához.

Kőváry László (1819 – 1907), történetíró, történetfilozófus, családtörténész, irodalomtörténész, régész, tankönyvszerző, újságíró, néprajztudós, utazó, politikus, az MTA levelező tagja.

 

gr. Kun Kocsárd-díj: olyan közművelődési tevékenységet végző személyiségeknek, akik a szórványban vagy a szórványközösségek érdekében/javára fejtik ki megtartó erejű/meghatározó munkásságukat.

gr. Kun Kocsárd (1803 – 1895), földbirtokos, művelődéspolitikus, országgyűlési képviselő, az EMKE egyik alapítója és fő mecénása.

 

gr. Mikó Imre-díj: a díjat olyan vállalkozók, cégek kaphatják, akik tevékenységük révén erőteljesen segítik, támogatják az erdélyi magyar civil szférát.

gr. Mikó Imre (1805 – 1876), művelődéspolitikus, irodalomtörténész, gazdaságpolitikus, az erdélyi magyar kulturális, oktatási és tudományos intézményi rendszer szervezője.

 

Monoki István-díj: kimagasló, tudományos szintű szakmai teljesítményekért jár, vagy az egész romániai magyar könyvtárügy érdekében, kulturális értékeink megőrzéséért, gazdagításáért végzett áldozatos munkáért, esetleg egy tevékeny és eredményes könyvtárosi életpálya elismerését jelenti.

Monoki István, idősb (1887 – 1963), bibliográfus, a negyven éven keresztül a kolozsvári Egyetemi Könyvtár könyvtárosa, majd igazgatója.

 

Nagy István-díj: zenetanárok, karnagyok, előadóművészek részére, akik munkájuk során kimagasló eredményeket értek el, sikeresen alkalmaznak célravezető módszereket a zenei oktatásban, nevelésben, előadásban, a romániai magyar nemzeti közösségünk zenei értékeinek megtartásán és gyarapításán fáradoznak, zenei-közéleti, közművelődési tevékenységükkel példával szolgálnak környezetük számára.

Nagy István (1907 – 1983), karmester, hegedűművész, zenetanár, zenei szakíró, több énekkar megalapítója, az eredeti népi dalkultúra, a magyar zenei anyanyelv jeles művelője.

 

Poór Lili-díj: kiemelkedő teljesítményt elérő színésznőknek, vagy szakmailag is nagy jelentőségű évfordulóhoz érkező pályatársnak javasoljuk odaítélni.

Poór Lili (1886 – 1962), színésznő, főiskolai tanár, az erdélyi színjátszás szép beszédéről, klasszikus szövegmondásáról híres, meghatározó egyénisége.

 

Spectator-díj: A romániai magyar írott és elektronikus sajtó képviselői részére, akik a közművelődés terén is jelentős szolgálatot tettek.

Krenner Miklós (írói álneve Spectator, 1875 – 1968), liberális-demokrata szellemiségű erdélyi magyar közíró.

 

Szentgyörgyi István-díj: a díjat olyan személyek kaphatják, akiknek közművelődési munkájában az amatőr előadóművészet kiemelkedő hangsúlyt kap.

Szentgyörgyi István (1842–1931), színész, rendező, több Kárpát-medencei társulat után élete nagy részét Kolozsváron töltötte, igazi műfaja az életigazságokat póztalanul ábrázoló népi figurák életre keltése volt

 

Szolnay Sándor-díj: a képzőművészeti szakterület legjobbjainak művészi és közművelődési tevékenysége elismeréséül szolgál.

Szolnay Sándor (1893 – 1950), a 20. század első felének egyik legjelentősebb festőművésze, aki 1929-ben Kós Károllyal együtt megalakította a romániai magyar hivatásos képzőművészek érdek- és értékvédelmi szervezetét, a Barabás Miklós Céhet.

 

Vámszer Géza-díj: az ifjúság körében végzett népnevelői munka elismeréseként odaítélt kitüntetés.

Vámszer Géza (1896 – 1976), néprajzkutató, művészettörténész, középiskolai tanár, életcéljául a népnevelői munkát választotta.

 


A díjat alkotó szobrok Venczel Árpád szobrászművész, restaurátor
Parasztmadonna című alkotásának kisebbített másolatai.

Az okleveleket Venczel Attila képzőművész, díszlet- és jelmeztervező készíti
Imecs László festő-grafikus (1915-2009) tervei alapján.