A Györkös Mányi Albert Emlékház éves beszámolója 2023 áprilisában

Az alábbi írás az EMKE éves elnökségi beszámolójának része.
***
Györkös Mányi Albert Emlékház

2022. április 9. – december 31.
 

Az EMKE Györkös Mányi Albert Emlékházának vezetője, programszervezője, hagyatékgondozója Kós Katalin, aki immár 15 éve, 2008 január elejétől látja el az ezzel a munkakörrel járó igen sokrétű teendőket – 2020 novemberétől ismét egyedüli alkalmazottként. Az EMKE 2015-ben egy újabb szakreferensi munkakört hozott létre az emlékházban, amely összesen négy és fél éven át volt betöltve. Azt követően a megfelelő anyagi támogatás hiányában nincs lehetőség újabb munkatársat alkalmazni, habár az emlékháznak a nagyközönség által is megszokott minőségi működéséhez szükséges elvégzendő teendők mennyisége messze meghaladja egyetlen ember munkaköri feladatait. A lécet pedig nem szeretnénk lennebb helyezni. Bízunk tehát abban, hogy az ernyőszervezetnek mielőbb ismét lehetősége lesz megfizetni egy második alkalmazottat is.

Az intézmény munkatársának feladatköréhez tartozik az intézmény adminisztrálása, a névadó hagyatékának gondozása, rendszerezése, archiválása és folyamatos népszerűsítése, a rendezvényeink megtervezése, megszervezése, lebonyolítása és dokumentálása, a közönségkapcsolat, a nyilvánosságszervezés, reklámanyagok megtervezése, kivitelezése és szórása, az EMKE-honlap emlékházhoz kapcsolódó felületének szerkesztése. Szintén rá hárul a karbantartási, hibaelhárítási munkálatok szükségességének felderítése, elvégzése, vagy pedig a megfelelő szakember megfogadása a megoldáshoz, a folyamatos infrastrukturális fejlesztések kidolgozása és ezek gyakorlati kivitelezésének adminisztrálása, a ház szükségleteinek beszerzése. És nem utolsó sorban folyamatos tanulás, illetve alkalmazkodás a változásokhoz, a gyors iramban fejlődő technika által generált és a közönség által jogosan elvárt szinthez. 
***
Györkös Mányi Albert végrendeletben megfogalmazott kívánsága, hogy széles körben megismertessék munkásságát, 2022-ben érte el tetőfokát, amikor is születésének 100. évfordulója kapcsán a nevét viselő emlékház emlékévet, ezen belül kiállítás- és rendezvénysorozatot szervezett, amely az év folyamán az országban több helyszínen valósult meg. A Györkös 100 címet viselő programsorozatot a sepsiszentgyörgyi Liszt Intézettel és annak vezetőjével, Szebeni Zsuzsannával, a Györkös-háznak immár 15 éve együttműködő partnerével karöltve valósítottuk meg. Kilenc helyszínen mutattunk be különböző válogatásokat az oevre-ből, a helyszínek adottságaihoz alkalmazkodva: Kolozsvár (két helyszínen), Marosvásárhely, Tordaszentlászló, Sepsiszentgyörgy (két helyszínen), Barót, Bukarest, Székelyudvarhely, Csíkszereda (2023 januárjában). Ezen kívül további kilenc, a kiállításokat kiegészítő programot szerveztünk. (A rendezvényekről a beszámoló végén található táblázatban tájékoztatunk részletesen.)

Az emlékév nyitóeseményeként nagyszabású életműkiállítást rendeztünk a kolozsvári Bánffy Palotában működő Művészeti Múzeumban. Ez a helyszín adott alkalmat arra, hogy a rendelkezésünkre álló képekből a legbővebb válogatást, 123 művet kiállíthassunk, elsősorban az emlékházban őrzött festményekből válogatva, másrészt magán- és köztulajdonból származó, erre az alkalomra kölcsönzött munkákból. Ekkor mutattuk be az Álomképek. Betekintés Györkös Mányi Albert életművébe című háromnyelvű katalógust is, amelyet az EMKE, valamint az emlékház támogatására alakult és annak nevét viselő egyesület adott ki. A kiadvány Kós Katalin rendhagyó köszöntője (aki egyben a kiadvány szerkesztője is), Ladó Ágota kurátori-, illetve Szebeni Zsuzsanna elemző szövege mellett mintegy hatvan, László Miklós fotográfus színes reprodukcióját tartalmazza. (Az év végén ebből a kiadványból újabb 100 példányt nyomtattunk ki a Liszt Intézet Sepsiszentgyörgy támogatásának köszönhetően, mivel az év folyamán az eredetileg készült 300 példány elfogyott.) A nyitóeseményhez tartozott az a Györkös-házban megtartott program is, amelyen a Polis Könyvkiadó gondozásában és a közreműködésünkkel megjelent, Györkös Mányi Albert metszetei c. albumot mutattuk be, a művész grafikai kiállításának ölelésében. Ez a kötet a szintén László Miklós által készített fehér-fekete reprodukciók mellett a művész saját maga által hangkazettára rögzített – és Dávid Gyula irodalomtörténész, az EMKE tiszteletbeli elnöke által megszerkesztett – gondolataiból, emlékezéseiből tartalmaz részleteket. A kötethez Szebeni Zsuzsanna írt utószót.

Az emlékévnek óriási visszhangja volt számos, magyar és román nyelvű médiumban egyaránt. Közel 50 tájékoztató jellegű írás, beszámoló és interjú jelent meg, amelyek honlapunkon megtekinthetők.

A Györkös Mányi Albert Emlékház és a Liszt Intézet Sepsiszentgyörgy ez alkalommal is köszönetet mond a kiállításokat megszervező és befogadó intézményeknek, illetve azok vezetőinek és munkatársainak, a kiállítások és azok kísérő programjainak megvalósításában nyújtott együttműködésért: Kolozsvári Művészeti Múzeum, Maros Megyei Múzeum, tordaszentlászlói református egyházközség, Erdélyi Művészeti Központ (Sepsiszentgyörgy), Árkosi Művelődési Központ (Sepsiszentgyörgy), Erdővidék Múzeuma (Barót), Liszt Intézet Bukarest, Román Nemzeti Parasztmúzeum (Bukarest), Haáz Rezső Múzeum (Székelyudvarhely), Hargita Megyei Művelődési Központ, Megyeháza Galéria (Csíkszereda).
***
Örömteli meglepetés volt számunkra, amikor decemberben megkeresett minket a Helsinki Magyar Kulturális Központ igazgatója azzal a szándékkal, hogy április folyamán ki szeretnék állítani a Közép-Kelet-Finnországban található Kuhmo város kulturális központjában Györkös Mányi Albert Kalevala-sorozatát, amelyet 1985-ben, a finn eposz 150. évfordulóján, a helsinki Kalevala Társaság emlékéremmel jutalmazott. A Rúnaének-Akadémia által szervezett tárlat a Helsinki Magyar Kulturális Központ, a Györkös Mányi Albert Emlékház és a Liszt Intézet Sepsiszentgyörgy együttműködésével valósul meg. A kiállítás anyagát Kós Katalin és Szebeni Zsuzsanna állították össze. A Kalotaszegtől a Kalevala álomvilágáig című tárlat Györkös Mányi Albert Kalevala-sorozatának tizenhárom festményét, valamint tizenkét, kalotaszegi ihletésű, reprezentatív alkotását mutatja be. A kiállítást a Finnugor Kulturális Főváros projekt keretében rendezik meg, amely címet 2023-ban Kuhmo városa kapta. Ezen a környéken gyűjtötte Elias Lönnrot a finn nemzeti eposz, a Kalevala megírásához az anyagot. Györkös Mányi képsorozata első ízben lesz kiállítva Finnországban.
***
Az emlékház rendezvényeinek tematikája szerteágazó, ennek ellenére eseményeink köré sikerült egy bizonyos törzsközönséget toborozni. Az elmúlt esztendő során, a világjárványt követően eleinte óvatosan, majd egyre bátrabban jelentkezett a közönségünk. Mondhatni az év közepére már visszatértünk a rendes kerékvágásba. Családias légköre miatt közönség, előadó, kiállító, rendezvényszervező egyaránt szívesen választja a Györkös-házat, kiemeli az Emlékház bensőséges hangulatát, pozitív kisugárzását. Mindennek köszönhetően ismét pezseg az élet az intézményben.

A kínálatban megmutatkozó sokféleség néhány szakosodott előadássorozatot hozott létre, amelyek mellett természetesen továbbra is jelen vannak a változatos témákat kínáló egyedi programok: időszaki kiállítások, könyvbemutatók, kamarahangversenyek, pódiumműsorok, ismeretterjesztő és szakmai előadások stb. (részletek a beszámoló végén található táblázatban).

Két év kényszerű kihagyás után sikerült újraindítanunk régi sorozatainkat: a JelesNapTár gyermekprogramunkat, a Nyitott szemmel és Prospero páholy beszélgetőesteket, valamint az EMKE-borklubot.

A 13. Kolozsvári Magyar Napok rendezvénysorozatához is örömmel csatlakoztunk saját, illetve befogadott programokkal. A napok keretében szerveztük meg a Györkös 100 emlékév egyik kiemelkedő, összművészeti programját Az alkotás csodája – bepillantás Györkös Mányi Albert alkotói világába címmel, amelyen bemutattuk a magán-, illetve köztulajdonból származó, az emlékév kiállításaira felajánlott alkotásokból rendezett tárlatot, majd Laczkó Vass Róbert színművész tolmácsolásában elhangzottak Egyed Emese költőnek a tárlat képei alá írt versei, valamint részletek Györkös Mányi Albert írásaiból; Horváth Bálint budapesti zeneszerző bemutatta a művész képeihez írt négy tételes zongoradarabját, végül pedig egy rövid dokumentumfilmmel zárult a rendezvény, amelyet Tóth Orsolya gyártásvezető-operatőr, a művész dokumentumhagyatékának digitalizálója állított össze.

Az EMKE Országos Elnökségének, valamint az EMKISZ-nek egyes rendezvényei is az emlékházban kerülnek lebonyolításra. A Sigismund Toduță Zenei Főgimnázium tanárai, illetve szülői közösségei gyakorta igénylik a termünket a diákok előadóestjeinek megrendezéséhez; így történt ez 2022-ben is. A 2008 óta heti rendszerességgel beindult jógatanfolyam is sikerrel működik tovább a termünkben. Csatlakozni kívánva a Petőfi 200 emlékévhez is, két programot egyeztettünk 2023-ra.

A Györkös 100 emlékév során a hagyaték további feltárása, feldolgozása, digitalizálása nagy hangsúlyt kapott. Ugyanakkor folytatni kívánjuk a Györkös Mányi-hagyatékot bemutató további videók létrehozását, valamint a hagyaték festményeinek restaurálását is.
***
Pozitívan elbírált pályázatainknak köszönhetően sikerült beszereznünk új asztali számítógépet és képernyőt a régi, tönkrement helyett, valamint készíttetnünk újabb, Györkös-festményeket ábrázoló vászontasakokat az intézmény reklámozása céljából.

Nagyon esedékessé vált a terem falainak újrafestése, és pályázat révén a már beszerzett, új képfüggesztő rendszer felszerelése. Reménykedünk abban, hogy ezen munkálatokhoz sikerül mielőbb megszerezni a szükséges pénzalapokat.
***
A 2023-as évre kitűzött legfontosabb céljaink: a Györkös Mányi Albertről, valamint a nevét viselő emlékházról szóló nagy dokumentumfilm bemutatása, valamint a Györkös-hagyaték teljes feldolgozása és feltöltése a készülő internetes adatbázisba. Mindkét munkálat Tóth Orsolya gyártásvezető-operatőr együttműködésével történik.
***
A közönségünkkel való kapcsolattartás céljából elsősorban a Ház Facebook-oldalát és közönségének Facebook-csoportját használjuk, ugyanakkor további tizenkét Facebook-csoportban hirdetjük rendezvényeinket (ezek közül az egyik közel tizenkétezer tagot számlál). Több mint 400 személynek küldünk hírlevelet, valamint eseményeinket a médiumok is rendszeresen népszerűsítik.
***
Beszámolónk végéhez közeledve köszönetet mondunk mindazon személyeknek és intézményeknek, akik az elmúlt év során hozzájárultak tevékenységünk sikeréhez.

A több mint tíz éve nyújtott rendszeres, kiváló szakmai közreműködésért köszönetet mondunk Cserey Both Zsuzsának, Szabó Kingának, Laczkó Vass Róbertnek és Vincze Lászlónak.

Hálás köszönet Dáné Tibor Kálmánnak, a 2012-ben megalakult Györkös Mányi Albert Emlékház Egyesület alapító elnökének, akinek a folyamatos és önzetlen, az adminisztrációban, pályázásban, valamint a Györkös 100 emlékév megvalósításában kifejtett önkéntes munkája felbecsülhetetlen.

A Györkös 100 emlékév programjainak megvalósításában Szebeni Zsuzsannát, Szebeni Szabó Róbertet, Tóth Orsolyát, Tóth Klárát és Molnár Ferencet illeti óriási köszönet a folyamatos és kiváló szakmai közreműködésért.

Hálás köszönet:
- az emlékház azon barátainak, akik alkalmi önkéntes és önzetlen munkával segítették az elmúlt évben az intézmény működését; ők: Albert József, Bak Ágnes, Dáné László, Deme Ilona, Horváth László, Farkas György, Hening Kinga, Hoffmann Edit, Holok Dorottya Emőke, Kiss Katalin, Kun Béla, Makkai Bence, Nagy Béla, Nagy Katalin, Pünkösti Laura, Starmüller Katalin, Vekov Géza;
- azon intézményeknek (Erdélyi Művészeti Központ; Molnár István Múzeum, Székelykeresztúr; Haáz Rezső Múzeum, Székelyudvarhely), valamint azon belföldi és külföldi magánszemélyeknek, akik önzetlenül felajánlották a tulajdonukban lévő Györkös-alkotásokat, így a nagyközönség is megtekinthette ezeket a művész nevét viselő emlékház gondozásában lévő festmények társaságában;
- az emlékház meghívott vendégeinek és előadóinak, akik önzetlen és kiváló szakmai közreműködésükkel lehetővé tették a rendezvények létrejöttét;
- a Ház közönségének, amely lankadatlan érdeklődéssel és lelkesedéssel fogadja az eseményeket;
- azon magánszemélyeknek, akik a jövedelmi adójuk 3,5%-ával az Emlékház tevékenységét támogatták;
- médiapartnereinknek az együttműködésért, az események népszerűsítéséért, az ezekkel kapcsolatos beszámolókért, interjúkért, műsorokért: Agnus Rádió (kiemelt médiapartner), Kolozsvári Rádió, Paprika Rádió, Marosvásárhelyi Rádió, Bukaresti Rádió, RTV Kolozsvári Magyar Szerkesztősége, Erdélyi Magyar Televízió, Szabadság napilap, Krónika napilap, maszol.ro, Művelődés folyóirat (kiemelt médiapartner), Élő Székelyföld Munkacsoport, Székely Hírmondó, koncertmester.hu;
- végül, de nem utolsó sorban azon intézményeknek, akik az elmúlt évben hathatósan támogatták az emlékházat: Bethlen Gábor Alap, Communitas Alapítvány, Emberi Erőforrások Minisztériuma, Erdélyi Hagyományok Háza Alapítvány, Magyar Művészeti Akadémia, Magyarország Kolozsvári Főkonzulátusa, Nemzeti Kulturális Alap, Györkös Mányi Albert Emlékház Egyesület, Borsarock italbolt, Daisler Print House nyomda, Gastroyal Étterem & Catering, Idea Plus grafikusműhely.

Intézményünkről, valamint annak tevékenységéről az EMKE honlapján (www.emke.ro), azon belül a Györkös Mányi Albert Emlékház menüpont alatt, az Emlékház Facebook-oldalán (www.facebook.com/emkegyorkoshaz) és YouTube-csatornáján, azon belül is a Lejátszási listák (https://www.youtube.com/@emkegyorkosmanyialbertemle9554/playlists) menüpont alatt található, jelenleg 72 videó révén tájékozódhatnak az érdeklődők.
***
Beszámolónk végén táblázatba foglalva ismertetjük azokat a programokat (szám szerint 44-et), amelyek a Györkös Mányi Albert Emlékházban, illetve annak szervezésében, társszervezésében vagy partnerségével kerültek sorra 2022. április 9. – december 31. között.

A táblázat itt olvasható, illetve letölthető a teljes szöveggel együtt.

 

Kós Katalin,
a Györkös Mányi Albert Emlékház vezetője
Kolozsvár, 2023. április 12.