ERDÉLYI MAGYAR KÖZMŰVELŐDÉSI EGYESÜLET
SOCIETATEA MAGHIARĂ DE CULTURĂ DIN TRANSILVANIA
HUNGARIAN CULTURAL SOCIETY OF TRANSYLVANIA

RO–400183 Kolozsvár, Lázár u. 30., Kolozs m.
RO–400183 Cluj, str. Gheorghe Lazăr nr. 30., jud. Cluj
Telefon/fax: +40 264 434110,  emke.oe@gmail.com

Címlap
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:b130bb20f09305cf176ef1227943155b' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n A Rom&aacute;niai Magyar Dalossz&ouml;vets&eacute;g, 2017. okt&oacute;ber 7-&eacute;n, szombaton 10.00 &oacute;rakor M&eacute;r&aacute;ban (Kalotaszeg, Kolozs megye) a Reform&aacute;tus Egyh&aacute;zk&ouml;zs&eacute;g Tan&aacute;csterm&eacute;ben n&eacute;pdal&eacute;nekl&eacute;si versenyt szervez 7&ndash;18 &eacute;ves iskol&aacute;sok / fiatalok r&eacute;sz&eacute;re.</p>\n', created = 1521338701, expire = 1521425101, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:b130bb20f09305cf176ef1227943155b' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:fa9822558a3f6e7286fb00f72de7b08a' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n A Bart&oacute;k B&eacute;la Egyes&uuml;let, a Szent-Gy&ouml;rgyi Albert T&aacute;rsas&aacute;g, a Rom&aacute;niai Magyar Dalossz&ouml;vets&eacute;g, a Magyar K&oacute;rusok Zenekarok &eacute;s N&eacute;pzenei Egy&uuml;ttesek Sz&ouml;vets&eacute;ge (K&Oacute;TA), a Hagyom&aacute;nyos Kult&uacute;r&aacute;t Megőrző &eacute;s T&aacute;mogat&oacute; K&ouml;zpont, a G.M. Zamfirescu Művelőd&eacute;si H&aacute;z 2017. november 11-12-&eacute;n Szatm&aacute;rn&eacute;metiben a Dinu Lipatti Filharm&oacute;ni&aacute;ban rendezi meg a XXV. Hajnal Akar Lenni n&eacute;pdal&eacute;nekl&eacute;si versenyt.</p>\n', created = 1521338701, expire = 1521425101, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:fa9822558a3f6e7286fb00f72de7b08a' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:f628074b0bd68c6900de7775142c22c4' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n B&aacute;csfain&eacute; dr. H&eacute;v&iacute;zi J&oacute;zsa budapesti t&ouml;rt&eacute;nelemtan&aacute;r, t&ouml;rt&eacute;n&eacute;sz, az Erd&eacute;lyi Sz&ouml;vets&eacute;g eln&ouml;ke <em>K&ouml;zigazgat&aacute;s-&ouml;nigazgat&aacute;s, auton&oacute;mia-t&iacute;pusok Eur&oacute;p&aacute;ban</em> c&iacute;mmel tart előad&aacute;st, amelyhez bevezetőt mond dr. &Aacute;br&aacute;m Zolt&aacute;n, az EMKE orsz&aacute;gos aleln&ouml;ke.</p>\n', created = 1521338701, expire = 1521425101, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:f628074b0bd68c6900de7775142c22c4' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:d2e216fd6fdf5fe2e58a1e30551b5106' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n 2017. szeptember 3. Szamosh&aacute;ti Fesztiv&aacute;l n&eacute;ven hagyom&aacute;nyteremtő rendezv&eacute;nyt szerveztek Egriben a vil&aacute;gh&iacute;rű magyar nyelv&eacute;szre: Csűry B&aacute;lintra, a Szamosh&aacute;ti sz&oacute;t&aacute;r szerkesztőj&eacute;re eml&eacute;kezve.</p>\n', created = 1521338701, expire = 1521425101, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:d2e216fd6fdf5fe2e58a1e30551b5106' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:db97a4d53f8aa89e085a5ab14c604609' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n &Uacute;j helysz&iacute;nen, &uacute;j &ouml;nk&eacute;ntesekkel, r&eacute;szben &uacute;j programokkal de a r&eacute;gi lelkesed&eacute;ssel v&aacute;rta az EMKE &eacute;s az EMKISZ a magyarnapoz&oacute;kat a VIII. Kolozsv&aacute;ri Magyar Napok alatt.</p>\n', created = 1521338701, expire = 1521425101, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:db97a4d53f8aa89e085a5ab14c604609' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:c8d45edcb79a79f5c6ea01e83722fa68' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n A ny&aacute;r &aacute;ltal&aacute;ban a pihen&eacute;s időszaka &ndash; nem &uacute;gy egy kultur&aacute;lis szervezetn&eacute;l, ahol ilyenkor egyre-m&aacute;sra k&ouml;vetkeznek a k&uuml;l&ouml;nf&eacute;l rendezv&eacute;nyek, fesztiv&aacute;lok. Az EMKE&ndash;<a href=\"http://www.emkisz.ro\" target=\"_blank\">EMKISZ</a> csapata is, b&aacute;r m&aacute;r gőzerővel k&eacute;sz&uuml;lt a <a href=\"http://magyarnapok.ro/2017/\" target=\"_blank\">VIII. Kolozsv&aacute;ri Magyar Napok</a>ra, augusztus 10&ndash;13. k&ouml;z&ouml;tt m&eacute;g elugrott a szlov&aacute;kiai Dunaszerdahelyre, a Kultiv&aacute;l harmadik kiad&aacute;s&aacute;nak helysz&iacute;n&eacute;re.</p>\n', created = 1521338701, expire = 1521425101, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:c8d45edcb79a79f5c6ea01e83722fa68' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:89d0cb6faaa2937a6a3751c37dcd8d63' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n <strong>R&eacute;szigazs&aacute;gok metsz&eacute;spontj&aacute;n &ndash; migr&aacute;ci&oacute; magyar szemmel N&eacute;metorsz&aacute;gban</strong></p>\n<p class=\"rtejustify\">\n <strong>Megh&iacute;vott:&nbsp;Rab Ir&eacute;n</strong> b&ouml;lcs&eacute;szdoktor, kulturt&ouml;rt&eacute;n&eacute;sz, a G&ouml;ttingeni Egyetem volt magyar lektora &eacute;s&nbsp;<strong>Cs&aacute;kv&aacute;ri D&aacute;niel</strong> m&uuml;ncheni reform&aacute;tus lelk&eacute;sz</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n <strong>Helysz&iacute;n:</strong> Gy&ouml;rk&ouml;s M&aacute;nyi Albert Eml&eacute;kh&aacute;z<br />\n <strong>Időpont:</strong>&nbsp;2017. augusztus 14-&eacute;n, h&eacute;tfőn 15 &oacute;rakor</p>\n', created = 1521338701, expire = 1521425101, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:89d0cb6faaa2937a6a3751c37dcd8d63' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:affade32afc7e1f689187caf3c606347' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n Kosty&aacute;k Borb&aacute;la <em>Misi &eacute;s a rakonc&aacute;tlan z&ouml;lds&eacute;gek</em> c&iacute;mű k&ouml;tet&eacute;nek bemutat&oacute;j&aacute;ra is sor ker&uuml;l a Szab&eacute;di Eml&eacute;kh&aacute;z idei ny&iacute;lt napj&aacute;n, a 8. Kolozsv&aacute;ri Magyar Napok keret&eacute;ben.</p>\n', created = 1521338701, expire = 1521425101, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:affade32afc7e1f689187caf3c606347' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:f3d4965e5eff9fb21f95b307bdbc06b6' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n A 2017-es Kolozsv&aacute;ri Magyar Napok mott&oacute;ja a <em>transylvanicum</em>, melyet a 132 &eacute;ves EMKE marad&eacute;ktalanul mag&aacute;&eacute;nak is vall. &Iacute;gy teh&aacute;t nem csoda, hogy, imm&aacute;r negyedik alkalommal, k&uuml;l&ouml;nleges programokkal, valamint s&aacute;torral k&eacute;pviseltetj&uuml;k magunkat a magyar napok m&uacute;sorfolyam&aacute;ban.</p>\n', created = 1521338701, expire = 1521425101, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:f3d4965e5eff9fb21f95b307bdbc06b6' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:06ddd903e734cdf9fc7c9cb955e9b0c1' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n J&uacute;nius 15. &ndash; szeptember 22. k&ouml;z&ouml;tt a Gy&ouml;rk&ouml;s H&aacute;zban megv&aacute;ltozott nyitva tart&aacute;ssal, h&eacute;tk&ouml;znapokon 10-13 &oacute;ra k&ouml;z&ouml;tt v&aacute;rjuk az &eacute;rdeklődőket. Kiv&eacute;telt k&eacute;pez a Kolozsv&aacute;ri Magyar Napok időszaka, amely alatt h&eacute;tfőn, cs&uuml;t&ouml;rt&ouml;k&ouml;n &eacute;s p&eacute;nteken 11-14, kedden &eacute;s szerd&aacute;n 13-16 &oacute;ra k&ouml;z&ouml;tt, valamint a rendezv&eacute;nyek alkalm&aacute;val lesz l&aacute;togathat&oacute; a H&aacute;z.</p>\n', created = 1521338701, expire = 1521425101, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:06ddd903e734cdf9fc7c9cb955e9b0c1' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:b7c446dd40de424ad46bb4a20b91e839' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/node/2948\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/967\" style=\"width: 163px; height: 177px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/nemzeti-jelentőségű-intézmények\"><img alt=\"Nemzeti jelentőségű Intézmények\" src=\"/webfm_send/288\" style=\"width: 80px; height: 80px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Nemzeti jelentőségű Intézmények\" /></a> <a href=\"http://emke.ro/kárpát-medencei-közművelődési-kerekasztalról\"><img alt=\"Kárpát-medencei Közművelődési Kerekasztal\" src=\"/webfm_send/327\" style=\"height: 80px; width: 80px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Kárpát-medencei Közművelődési Kerekasztal\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/kőváry-lászló-honismereti-kör\"><img alt=\"Kőváry László Honismereti Kör\" src=\"/webfm_send/331\" style=\"width: 163px; height: 48px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Kőváry László Honismereti Kör\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/szabedi_toto\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/943\" style=\"width: 163px; height: 68px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"/webfm_send/965\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/966\" style=\"width: 163px; height: 115px;\" /></a></p>\n', created = 1521338701, expire = 1521425101, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:b7c446dd40de424ad46bb4a20b91e839' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:870d2671cffaa9b3b4a2dd57bdae8005' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.communitas.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1130\" style=\"width: 200px; height: 97px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://szulofold.hu/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1129\" style=\"width: 200px; height: 45px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.nefmi.gov.hu/main.php\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/246\" style=\"width: 80px; height: 80px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.sapientia.ro/hu/felveteli/alapkepzes/kolozsvar/filmmuveszet-fotomuveszet-media-szak\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/717\" style=\"width: 80px; height: 40px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.borsarock.com/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/735\" style=\"width: 80px; height: 33px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.daisler.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/650\" style=\"width: 80px; height: 26px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://gastroyal.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1002\" style=\"width: 80px; height: 42px;\" /></a></p>\n', created = 1521338701, expire = 1521425101, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:870d2671cffaa9b3b4a2dd57bdae8005' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:1b89ac62a4191dff62f63df388aa7116' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://agnusradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/734\" style=\"width: 80px; height: 41px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://dunatv.hu\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/740\" style=\"width: 80px; height: 100px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://erdely.ma\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/737\" style=\"width: 80px; height: 52px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://erdely.tv\" target=\"_blank\"><img alt=\"Erdélyi Magyar Televizió\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/334\" style=\"width: 80px; height: 40px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.erdelyinaplo.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/733\" style=\"width: 80px; height: 20px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://esemeny.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1123\" style=\"width: 80px; height: 63px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"https://eszm.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1122\" style=\"width: 80px; height: 31px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://kolozsvariradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1035\" style=\"width: 80px; height: 29px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://kronika.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/254\" style=\"width: 80px; height: 30px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.muvelodes.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1097\" style=\"width: 80px; height: 49px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://paprikaradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/739\" style=\"width: 80px; height: 58px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://szabadsag.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/249\" style=\"width: 80px; height: 30px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://idogep.transindex.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"../../../../../../webfm_send/250\" style=\"width: 80px; height: 36px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://cluj.tvr.ro/emisiuni/observator-transilvan--erd--lyi-figyel---_4954.html\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/651\" style=\"width: 80px; height: 42px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://maszol.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1000\" style=\"width: 80px; height: 80px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://igentessek.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1036\" style=\"width: 80px; height: 56px;\" /></a></p>\n', created = 1521338701, expire = 1521425101, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:1b89ac62a4191dff62f63df388aa7116' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:3d2513b4b40b0e8fea6e46a47f5b7026' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://egyszervolt.hu\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/265\" style=\"width: 80px; height: 45px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <img alt=\"\" src=\"/webfm_send/332\" style=\"width: 4px; height: 1px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></p>\n', created = 1521338701, expire = 1521425101, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:3d2513b4b40b0e8fea6e46a47f5b7026' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:f04256c186733cd5c49860b4136ce347' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>\n RO&ndash;400183 Kolozsv&aacute;r, L&aacute;z&aacute;r u. 30., Kolozs m.<br />\n RO&ndash;400183 Cluj, str. Gheorghe Lazăr nr. 30., jud. Cluj<br />\n Telefon/fax: +40 264 434110,&nbsp; <a href=\"mailto:emke.oe@gmail.com\">emke.oe@gmail.com</a></p>\n', created = 1521338701, expire = 1521425101, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:f04256c186733cd5c49860b4136ce347' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '1:7331eae57c4ba1fbb44793868d031b62' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>&copy; 2009, EMKE, <a href=\"user\">Bel&eacute;p&eacute;s</a></p>\n', created = 1521338701, expire = 1521425101, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '1:7331eae57c4ba1fbb44793868d031b62' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
GyMAE Facebook like: 
GyMAE Facebook like
Aktuális banner: 
Aktuális banner
dalosszovetseg_logo.jpg

A Romániai Magyar Dalosszövetség, 2017. október 7-én, szombaton 10.00 órakor Mérában (Kalotaszeg, Kolozs megye) a Református Egyházközség Tanácstermében népdaléneklési versenyt szervez 7–18 éves iskolások / fiatalok részére.

GyMAE Facebook like: 
GyMAE Facebook like
Aktuális banner: 
Aktuális banner
Romániai Magyar Dalosszövetség - logo

A Bartók Béla Egyesület, a Szent-Györgyi Albert Társaság, a Romániai Magyar Dalosszövetség, a Magyar Kórusok Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetsége (KÓTA), a Hagyományos Kultúrát Megőrző és Támogató Központ, a G.M. Zamfirescu Művelődési Ház 2017. november 11-12-én Szatmárnémetiben a Dinu Lipatti Filharmóniában rendezi meg a XXV. Hajnal Akar Lenni népdaléneklési versenyt.

GyMAE Facebook like: 
GyMAE Facebook like
Aktuális banner: 
Aktuális banner
EMKE - logo

Bácsfainé dr. Hévízi Józsa budapesti történelemtanár, történész, az Erdélyi Szövetség elnöke Közigazgatás-önigazgatás, autonómia-típusok Európában címmel tart előadást, amelyhez bevezetőt mond dr. Ábrám Zoltán, az EMKE országos alelnöke.

GyMAE Facebook like: 
GyMAE Facebook like
Aktuális banner: 
Aktuális banner
Egri 2017 szeptember 3 019 b.jpg

2017. szeptember 3. Szamosháti Fesztivál néven hagyományteremtő rendezvényt szerveztek Egriben a világhírű magyar nyelvészre: Csűry Bálintra, a Szamosháti szótár szerkesztőjére emlékezve.

GyMAE Facebook like: 
GyMAE Facebook like
Aktuális banner: 
Aktuális banner
fb_sator_banner_2.jpg

Új helyszínen, új önkéntesekkel, részben új programokkal de a régi lelkesedéssel várta az EMKE és az EMKISZ a magyarnapozókat a VIII. Kolozsvári Magyar Napok alatt.

GyMAE Facebook like: 
GyMAE Facebook like
Aktuális banner: 
Aktuális banner
Kultival.gif

A nyár általában a pihenés időszaka – nem úgy egy kulturális szervezetnél, ahol ilyenkor egyre-másra következnek a különfél rendezvények, fesztiválok. Az EMKE–EMKISZ csapata is, bár már gőzerővel készült a VIII. Kolozsvári Magyar Napokra, augusztus 10–13. között még elugrott a szlovákiai Dunaszerdahelyre, a Kultivál harmadik kiadásának helyszínére.

GyMAE Facebook like: 
GyMAE Facebook like
Aktuális banner: 
Aktuális banner
nyitott szemmel Rab Iren+Csakvari Daniel 03+-min.png

Részigazságok metszéspontján – migráció magyar szemmel Németországban

Meghívott: Rab Irén bölcsészdoktor, kulturtörténész, a Göttingeni Egyetem volt magyar lektora és Csákvári Dániel müncheni református lelkész

Helyszín: Györkös Mányi Albert Emlékház
Időpont: 2017. augusztus 14-én, hétfőn 15 órakor

GyMAE Facebook like: 
GyMAE Facebook like
Aktuális banner: 
Aktuális banner
KönyvbemutatóKolozsvárjó 2_rgb_szerk.jpg

Kostyák Borbála Misi és a rakoncátlan zöldségek című kötetének bemutatójára is sor kerül a Szabédi Emlékház idei nyílt napján, a 8. Kolozsvári Magyar Napok keretében.

GyMAE Facebook like: 
GyMAE Facebook like
Aktuális banner: 
Aktuális banner
KMN2017 logo partnereknek hu.png

A 2017-es Kolozsvári Magyar Napok mottója a transylvanicum, melyet a 132 éves EMKE maradéktalanul magáénak is vall. Így tehát nem csoda, hogy, immár negyedik alkalommal, különleges programokkal, valamint sátorral képviseltetjük magunkat a magyar napok músorfolyamában.

Nyár

Június 15. – szeptember 22. között a Györkös Házban megváltozott nyitva tartással, hétköznapokon 10-13 óra között várjuk az érdeklődőket. Kivételt képez a Kolozsvári Magyar Napok időszaka, amely alatt hétfőn, csütörtökön és pénteken 11-14, kedden és szerdán 13-16 óra között, valamint a rendezvények alkalmával lesz látogatható a Ház.

Tartalom átvételTámogatóink

Médiapartnerek

Erdélyi Magyar Televizió

Ajánljuk


© 2009, EMKE, Belépés