Veszprém Európa Kulturális Fővárosa program – eredet mondákról kisfilmek

A Veszprém Európa Kulturális Fővárosa program keretén belül a Székesfehérvári Szabad színház készített néhány eredet monda feldolgozást. Ezek mind Veszprém és térségéhez illetve a Balatonhoz kötődnek. Azért csinálták meg kisfilmben, hogy ne felejtődjenek el ezek a legendák.   

Ezen a linken látható az összes a sajtótájékoztató is:

https://www.youtube.com/channel/UCP5SwTolE1Lrfff5lsN47UA

  1. Gizella ajándéka: 
   
A legenda: 

Veszprém vára az esztergomi és székesfehérvári várakkal együtt egyike volt legkorábbi várainknak, Géza korában már biztosan létezett, de egyes feltevések szerint már a honfoglalás előtt is állt.
Veszprémnek fontos szerepe volt a kereszténység bevezetéséért vívott harcban is , I. István itt győzte le Koppány seregeit. 

A város I. István feleségének, Gizellának a kedvenc tartózkodási helye volt; később évszázadokon át a veszprémi püspökök koronázták meg a magyar királynékat, és viselték a királyné kancellárjának címét.
István király Veszprém városát és birtokait feleségének, Gizella királynénak ajándékozta, innentől kezdve pedig a város a mindenkori magyar királyné birtoka lett. A Magyar Királyság királynéit évszázadokon keresztül a veszprémi püspök koronázta meg. Innen ered a város beceneve, a "királynék városa" elnevezés.
Kevesen tudják, hogy a legenda szerint a veszprémvölgyi apácák 1020 körül alapított monostorában készült az a miseruha, ami később a magyar királyok koronázási palástja lett. A legenda szerint a palást készítésében maga Gizella királyné is részt vett.

Az erről szóló kis filmecske: 
https://www.youtube.com/watch?v=52drHuUejnQ&t=6s

2. A  Hévízi-tó története: 

A Hévízi gyógyító forrás keletkezése egészen a római korig nyúlik vissza. Flavius hadvezér  volt Valentinianus császár idejében. Bölcs stratéga, kemény katona, akiért rajongtak légiói, de bánatára gyermeke, a kis Flavius, ki nevét és éles eszét is örökölte tőle, sosem lehet katona: gyermekbénulásban szenvedett. A család  hiába áldozott minden nap apja Apolló oltárán, hiába könyörgött anyja a többi istenhez, nem történt változás.

A gyermek dajkája azonban nem hitt a római istenekben. Ő már tudta, hogy egy igaz Isten van csak, ki egyetlen fiát küldte el, hogy megváltsa a világot, s minden bátorságát összeszedve, megvallotta ezt gazdáinak. A dajka legnagyobb meglepetésére Flavius egyáltalán nem bánta ezt. Ő is hallott már ezt-azt az új galileai istenről, és szeretett kisfiáért bármit megtett volna. Így aztán együtt imádkoztak Krisztus Urunk édesanyjához,

A dajka könnyei patakzottak, a szíve lángolt, miközben a kisfiúért imádkoztak.

S láss csodát! Másnap a mocsár közepén melegvízű forrás fakadt. A forrás lassan tóvá duzzadt, s onnantól a kis Flavius ebben a tóban fürdött. És ekkor megtörtént a várva várt csoda! A kisfiú napról napra jobban mozgatta a lábát, háta kiegyenesedett.

A kis Flavius teljesen felgyógyult, s csakhamar atyja nyomdokaiba lépett. 379-ben Flavius Theodosius Augustus néven a Római Birodalom császárává koronázták, egy évvel később államvallássá tette a kereszténységet. Nagy Theodosiusként is ismeri a történetírás.

A forrásból, mely a Flavius forrása nevet kapta, tó fakadt, a Hévízi-tó pedig azóta is gyógyulást kínál sok betegnek.

A film:
 
https://www.youtube.com/watch?v=pl9CLr1bGGo

3. A vonyarci 40 halász legendája: 

A történet szerint 1739 telén 46 halász dolgozott a Balaton jegén, amikor levált az alattuk lévő jégtábla. Közülük hatan beestek a jeges vízbe, és meghaltak, míg 40 társuk szerencsésen a jégtáblán maradt. A biztos haláltól a hirtelen megforduló szél mentette meg őket, amely a part felé sodorta a jégtáblát.Sajnos 6-an odavesztek...De akik megmenekültek, azok kápolnát építtettetek  a Szent Mihály dombon. 

A 40 halász legendája:
 
https://www.youtube.com/watch?v=dXQyXba6VxM

4. Ez a kis film az Örvényeshegy titkáról mesél, ahol egy pálos kolostor maradványait fedezték fel. 

Az egyetlen magyar alapítású férfi szerzetesrendet Boldog Özséb esztergomi kanonok alapította 1250-ben. A rend a mai napig működik...
A filmecske itt található.
https://www.youtube.com/watch?v=kdaoH_2NNkw&t=2s