Petri Mór emlékoszlopának avatása Budapesten

2023. július 11-én a Szilágyság nagy monográfusa, Petri Mór emlékére ünnepi rendezvényt tartott az Erdélyi Múzeum-Egyesület Zilah és Vidéke fiókszervezet, valamint partnerei a Fiumei úti sírkertben, Petri Mór felújított síremlékénél, születésének 160-ik évfordulóján. 

„Nagy vágyunk az volt, hogy a vitéz Bikfalvi György által megtalált sírhelyet, melynek hollétéről már senkinek nem volt tudomása mifelénk, felújítsuk, egy emlékoszlopot állítsunk a fejfája mellé, és ezt ünnepélyes keretek között felavassuk, de a világjárvány többször is áthúzta számításainkat. Nem tudtuk eredeti tervünket megvalósítani, hogy Petri Mór halálának 75. évfordulójára készüljünk el a munkával, Covid-járvány miatt többször is halasztani kellett, ezért úgy határoztunk, hogy születésének 160. évfordulóján történjen meg az avató ünnepség, ami ezúttal tervszerűen be is következett. Mi ezt történelmi pillanatnak tekintjük, sok évi munka és viszontagságos készülődés eredménye.

Az emlékoszlop és a síremlék fekete márványból készült, Dimény Miklós krasznai sírkőfaragó műhelyében, Nagy Attila műépítész tervei alapján. A domborművet és a Szilágy vármegye címerét Szabó Sándor magyarországi kőszobrász készítette.”

– írja Kürti Barna, az EME Zilah és Vidéke fiókegyesületének alelnöke.

Az emlékmű alapgondolata Kovács Kuruc Jánostól és Kürti Barnától, az EME Zilah és Vidéke fiókszervezetének vezetőitől, valamint dr. Széman Pétertől, az EME szilágysomlyói fiókszervezetének elnökétől származott. 

Az eseményen ugyanakkor dr. Széman Péter EMKE-elnöki minőségében koszorúzott.

Petri Mór síremlék Bp
Forrás: Magazin Sălăjean

 

A Kürti Barna beszámolója alapján készült Stoffán György-cikket itt olvashatják el.