ERDÉLYI MAGYAR KÖZMŰVELŐDÉSI EGYESÜLET
SOCIETATEA MAGHIARĂ DE CULTURĂ DIN TRANSILVANIA
HUNGARIAN CULTURAL SOCIETY OF TRANSYLVANIA

RO–400183 Kolozsvár, Lázár u. 30., Kolozs m.
RO–400183 Cluj, str. Gheorghe Lazăr nr. 30., jud. Cluj
Telefon/fax: +40 264 434110,  emke.oe@gmail.com

Címlap

Györkös Mányi Albert Emlékház

 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:ee94149907749b95a2f6688307029877' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>\n &nbsp;</p>\n<table align=\"center\" border=\"0\" cellpadding=\"0\" cellspacing=\"0\">\n<tbody>\n<tr>\n<td>\n<p class=\"rtecenter\">\n <img alt=\"Györkös Mányi Albert Emlékház\" src=\"http://www.emke.ro/webfm_send/290\" style=\"width: 450px; height: 338px;\" /></p>\n</td>\n</tr>\n<tr>\n<td class=\"rtecenter\">\n<p>\n <span style=\"font-size:10px;\">Gy&ouml;rk&ouml;s M&aacute;nyi Albert Eml&eacute;kh&aacute;z</span></p>\n<p class=\"rtejustify\">\n &nbsp;</p>\n</td>\n</tr>\n</tbody>\n</table>\n<table align=\"left\" border=\"0\" cellpadding=\"2\" cellspacing=\"1\" style=\"width: 284px; height: 410px;\">\n<tbody>\n<tr>\n<td>\n<p>\n <img alt=\"\" class=\"rtejustify\" src=\"http://www.emke.ro/webfm_send/278\" style=\"float: left; margin: 5px 9px;\" /></p>\n</td>\n</tr>\n<tr>\n<td class=\"rtecenter\">\n <span style=\"font-size:10px;\">Gy&ouml;rk&ouml;s M&aacute;nyi Albert &ndash; fot&oacute;: Csomaf&aacute;y Ferenc</span></td>\n</tr>\n</tbody>\n</table>\n<p class=\"rtejustify\">\n Az Eml&eacute;kh&aacute;z n&eacute;vad&oacute;ja, <strong>Gy&ouml;rk&ouml;s M&aacute;nyi Albert</strong> (1922. VII. 18. &ndash; 1993. V. 27.) a Kolozsv&aacute;rt&oacute;l 25 km-re elhelyezkedő, Kalotaszeg-peremi Torda-szentl&aacute;szl&oacute;n sz&uuml;letett.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n K&ouml;z&eacute;piskolai tanulm&aacute;nyainak elv&eacute;gz&eacute;se ut&aacute;n &aacute;llami &ouml;szt&ouml;nd&iacute;jask&eacute;nt tanul a kolozsv&aacute;ri Magyar Műv&eacute;szeti Int&eacute;zet zenei fakult&aacute;s&aacute;n, majd az Int&eacute;zet megsz&uuml;ntet&eacute;se ut&aacute;n a kolozsv&aacute;ri Gheorghe Dima Konzervat&oacute;riumban folytatja tanulm&aacute;nyait, ahol 1954-ben &aacute;llamvizsg&aacute;zik. Ugyanez &eacute;vben kinevezik a kolozsv&aacute;ri Zeneműv&eacute;szeti K&ouml;z&eacute;piskola klarin&eacute;ttan&aacute;r&aacute;nak.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n 40 &eacute;vesen, 1962-ben feles&eacute;g&uuml;l veszi Jakab Ilona festőműv&eacute;sznőt. Feles&eacute;ge &ouml;szt&ouml;nz&eacute;s&eacute;re elkezd festeni, a sz&iacute;nek &eacute;s form&aacute;k teljes m&eacute;rt&eacute;kben hatalmukba ker&iacute;tik. Nagy energiabedob&aacute;ssal &eacute;l &uacute;j kedvtel&eacute;s&eacute;nek; Magyarorsz&aacute;gon, N&eacute;metorsz&aacute;gban, Franciaorsz&aacute;gban, Luxemburgban &eacute;s Hollandi&aacute;ban folytat fest&eacute;szeti tanulm&aacute;nyokat.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Egy &eacute;v m&uacute;lva sor ker&uuml;l első ki&aacute;ll&iacute;t&aacute;s&aacute;ra. Rendszeres &ouml;nk&eacute;pz&eacute;seinek eredm&eacute;nyek&eacute;nt a fest&eacute;szet belvil&aacute;g&aacute;ban is egyre otthonosabb, befogadj&aacute;k a tartom&aacute;nyi-megyei t&aacute;rlatokra.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Ezt k&ouml;vetően rendszeresen ki&aacute;ll&iacute;t, majd k&uuml;lf&ouml;ld&ouml;n is bemutatkozik. 1982-ben felveszik a rom&aacute;niai K&eacute;pzőműv&eacute;szeti Alap tagjai k&ouml;z&eacute;. Ugyanakkor zenetan&aacute;ri munk&aacute;ss&aacute;g&aacute;&eacute;rt hivatalos kit&uuml;ntet&eacute;sben r&eacute;szes&uuml;l. A tizen&ouml;t olajfestm&eacute;nyből &aacute;ll&oacute; Kalevala-sorozat&aacute;&eacute;rt a helsinki Kalevala T&aacute;rsas&aacute;g eml&eacute;k&eacute;rm&eacute;vel jutalmazza.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n 1985-ben feles&eacute;g&eacute;vel &uacute;j műteremlak&aacute;sba k&ouml;lt&ouml;zik a Maj&aacute;lis utca 5. sz&aacute;m al&aacute;, a mai Gy&ouml;rk&ouml;s M&aacute;nyi Albert Eml&eacute;kh&aacute;zba.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Nyugat-eur&oacute;pai utaz&aacute;st tesz, melynek keret&eacute;ben feles&eacute;g&eacute;vel egy&uuml;tt ki&aacute;ll&iacute;t&aacute;st is rendez.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n 1990-ben, 68 &eacute;vesen elvesz&iacute;ti feles&eacute;g&eacute;t, teljesen egyed&uuml;l marad. 1993-ban, 71 &eacute;vesen, Maj&aacute;lis &uacute;ti műteremlak&aacute;s&aacute;ban, betegs&eacute;gtől gy&ouml;t&ouml;rten, az elmag&aacute;nyosod&aacute;st&oacute;l f&eacute;lve, saj&aacute;t kez&eacute;vel v&eacute;get vet &eacute;let&eacute;nek.</p>\n<hr />\n<p class=\"rtejustify\">\n Gy&ouml;rk&ouml;s M&aacute;nyi Albert 28 csoportki&aacute;ll&iacute;t&aacute;son vett r&eacute;szt, valamint 18 egy&eacute;ni ki&aacute;ll&iacute;t&aacute;sa volt itthon &eacute;s k&uuml;lf&ouml;ld&ouml;n. Munk&aacute;it hat&aacute;rainkon innen &eacute;s t&uacute;l egyar&aacute;nt elismerik.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Mur&aacute;din Jenő műv&eacute;szett&ouml;rt&eacute;n&eacute;sz a k&ouml;vetkezők&eacute;ppen jellemzi Gy&ouml;rk&ouml;s M&aacute;nyi Albert munk&aacute;ss&aacute;g&aacute;t: <em>&bdquo;Az erd&eacute;lyi naiv műv&eacute;szetnek hat&aacute;rokon t&uacute;l is jelentős sikereket aratott alkot&oacute;j&aacute;v&aacute; lett. &Eacute;lm&eacute;nyanyag&aacute;t kalotaszeg-peremi sz&uuml;lőfaluja &eacute;s &aacute;ltal&aacute;ban az erd&eacute;lyi falu rendtart&oacute; vil&aacute;g&aacute;b&oacute;l, gyermekkora &eacute;lm&eacute;nyeiből mer&iacute;tette. Festm&eacute;nyeit a perspekt&iacute;va t&ouml;rv&eacute;nyeivel nem sz&aacute;mol&oacute; naiv elrajzol&aacute;sok, s ugyanakkor az erőteljes, kifejező sz&iacute;nvil&aacute;g &eacute;s egyszerűs&iacute;t&eacute;s jellemzi.&rdquo;</em> /forr&aacute;s: <a href=\"http://artportal.hu/lexikon/muveszek/gyorkos_manyi_albert\">Artportal</a>/</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n <em>&bdquo;Az eredendően zen&eacute;sz alapk&eacute;pzetts&eacute;gű műv&eacute;sz sose ford&iacute;tott h&aacute;tat a zen&eacute;nek, m&eacute;gis a fest&eacute;szet lett szem&eacute;lyis&eacute;g&eacute;nek igazi kifejező k&ouml;zege&rdquo;</em> &ndash; fogalmazott L&aacute;szl&oacute; Ferenc muzikol&oacute;gus. /forr&aacute;s: Aniszi K&aacute;lm&aacute;n: Egy jelentős erd&eacute;lyi festő (Gy&ouml;rk&ouml;s M&aacute;nyi Albert)/</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n <img alt=\"\" class=\"rtejustify\" src=\"http://www.emke.ro/webfm_send/279\" style=\"margin: 5px 9px; width: 250px; height: 374px; float: right;\" />K&aacute;ntor Lajos irodalomt&ouml;rt&eacute;n&eacute;sz, műkritikus 1995-ben megjelent monogr&aacute;fi&aacute;j&aacute;ban &iacute;gy &iacute;r: <em>&bdquo;A nagytehets&eacute;gű erd&eacute;lyi festőműv&eacute;szhez, Gy&ouml;rk&ouml;s M&aacute;nyi Alberthez, fiatalkori betegs&eacute;g&eacute;t lesz&aacute;m&iacute;tva, kegyes volt a sors: olyan k&ouml;zegben &eacute;lhetett, ahol &ndash; előbb a szentl&aacute;szl&oacute;i reform&aacute;tus csal&aacute;d &eacute;s a faluk&ouml;z&ouml;ss&eacute;g, majd festőnő feles&eacute;ge s a zen&eacute;hez &eacute;s a k&eacute;pzőműv&eacute;szethez k&ouml;zel&aacute;ll&oacute;k r&eacute;v&eacute;n &ndash; egy kialakult erk&ouml;lcsi &eacute;s eszt&eacute;tikai &eacute;rt&eacute;krendhez igazodhatott, hogy azt&aacute;n maga is &eacute;rt&eacute;kőrzőv&eacute;, elsődleges &eacute;rt&eacute;kek teremtőj&eacute;v&eacute; v&aacute;lj&eacute;k. &Uacute;j otthona, a v&aacute;ros, a műeml&eacute;kekben gazdag, fejlett irodalmi-műv&eacute;szeti-tudom&aacute;nyos &eacute;lettel rendelkező Kolozsv&aacute;r friss &eacute;lm&eacute;nyeket ny&uacute;jtott a festő sz&aacute;m&aacute;ra is. Munkahelye, a műv&eacute;szeti k&ouml;z&eacute;piskola, az egykori ferences rendh&aacute;zban, t&ouml;bbsz&ouml;r&ouml;sen is ezt a levegőt &aacute;rasztotta. Nem csoda h&aacute;t, ha az idők&ouml;zben festőműv&eacute;ssz&eacute; &eacute;rett Gy&ouml;rk&ouml;s a t&ouml;rt&eacute;nelmi műeml&eacute;k &eacute;p&uuml;letekben s a vil&aacute;gi &eacute;s egyh&aacute;zi muzsika otthonaiban m&aacute;sodik ihletforr&aacute;s&aacute;ra tal&aacute;lt.&rdquo;</em></p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Festői munk&aacute;ss&aacute;g&aacute;val K&aacute;ntor Lajos monogr&aacute;fi&aacute;j&aacute;n k&iacute;v&uuml;l Aniszi K&aacute;lm&aacute;n &iacute;r&oacute;nak, publicist&aacute;nak a Hitel foly&oacute;irat 2004/8-as sz&aacute;m&aacute;ban megjelent <em>&bdquo;Egy jelentős erd&eacute;lyi festő (Gy&ouml;rk&ouml;s M&aacute;nyi Albert)&rdquo;</em> c&iacute;mű &iacute;r&aacute;sa foglalkozik r&eacute;szletesebben.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n <strong>Gy&ouml;rk&ouml;s M&aacute;nyi Albert fontosabb &eacute;letrajzi adatai</strong><br />\n (forr&aacute;s: K&aacute;ntor Lajos: <em>Gy&ouml;rk&ouml;s M&aacute;nyi Albert</em>, Kriterion K&ouml;nyvkiad&oacute;, Bukarest, 1995)</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n 1922. j&uacute;lius 18.: Megsz&uuml;letik a Kolozs megyei Tordaszentl&aacute;szl&oacute;n. &Eacute;desapja, Gy&ouml;rk&ouml;s M&aacute;nyi Gy&ouml;rgy f&ouml;ldművel&eacute;ssel, illetve Kolozsv&aacute;rt vir&aacute;gkert&eacute;szettel foglalkozott. &Eacute;desanyja, Gy&ouml;rk&ouml;s Bandi Krisztina sz&eacute;p kalotaszegi varrottasair&oacute;l &eacute;s csipkehorgol&aacute;s&aacute;r&oacute;l volt ismert a faluban.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n 1934: Meghal &eacute;desapja, s ettől kezdve az &eacute;desanyja &ndash; a nagymama seg&iacute;ts&eacute;g&eacute;vel &ndash; neveli h&aacute;rom fi&uacute;gyermek&eacute;t, neh&eacute;z k&ouml;r&uuml;lm&eacute;nyek k&ouml;z&ouml;tt. Sz&uuml;lőfaluj&aacute;ban v&eacute;gzi a h&eacute;t elemi oszt&aacute;lyt, a helyi n&eacute;pi hagyom&aacute;nyok nagy hat&aacute;ssal vannak r&aacute;.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n 1939: Csontt&eacute;b&eacute;c&eacute;t kap, jobb karj&aacute;t gipszbe teszik. Emiatt v&eacute;glegesen felmentik a katonai szolg&aacute;lat al&oacute;l. Egy kolozsv&aacute;ri boltban kap alkalmaz&aacute;st.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n K&ouml;z&eacute;piskolai tanulm&aacute;nyait mag&aacute;n&uacute;ton v&eacute;gzi.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n 1945-1948: A kolozsv&aacute;ri cipőgy&aacute;rban dolgozik mint tisztviselő. Itt kapcsol&oacute;dik be a zenekari tev&eacute;kenys&eacute;gbe.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n 1948: &Aacute;llami &ouml;szt&ouml;nd&iacute;jask&eacute;nt tanul a kolozsv&aacute;ri Magyar Műv&eacute;szeti Int&eacute;zet zenei fakult&aacute;s&aacute;n.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n 1949: Ism&eacute;t megbetegszik, ki&uacute;jul csontt&eacute;b&eacute;c&eacute;je, t&ouml;bb h&oacute;napos k&oacute;rh&aacute;zi &aacute;pol&aacute;sra szorul, emiatt a II. &eacute;vet meg kell ism&eacute;telnie.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n 1954: &Aacute;llamvizsg&aacute;zik a kolozsv&aacute;ri George Dima Zeneműv&eacute;szeti Főiskol&aacute;n. Szeptemberben kinevezik a kolozsv&aacute;ri Zeneműv&eacute;szeti K&ouml;z&eacute;piskola klarin&eacute;ttan&aacute;r&aacute;nak.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n 1962: Feles&eacute;g&uuml;l veszi Jakab Ilona festőműv&eacute;sznőt, a Ion Andreescu K&eacute;pzőműv&eacute;szeti Főiskola v&eacute;gzettj&eacute;t. R&aacute;&eacute;bred arra, hogy műv&eacute;szi p&aacute;ly&aacute;j&aacute;t elt&eacute;vesztette; a fest&eacute;szet ir&aacute;nt &eacute;bredt vonzalm&aacute;t az imm&aacute;r k&ouml;z&ouml;s műteremben &eacute;li ki. Teljes energi&aacute;j&aacute;t a fest&eacute;szet tanulm&aacute;nyoz&aacute;s&aacute;ba veti.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n 1963: Sor ker&uuml;l első ki&aacute;ll&iacute;t&aacute;s&aacute;ra a kolozsv&aacute;ri tartom&aacute;nyi k&eacute;pzőműv&eacute;szeti t&aacute;rlaton. Ezt k&ouml;vetően rendszeresen r&eacute;szt vesz a K&eacute;pzőműv&eacute;szeti Sz&ouml;vets&eacute;g kolozsv&aacute;ri fi&oacute;kja &aacute;ltal rendezett ki&aacute;ll&iacute;t&aacute;sokon.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n 1968: Első &iacute;zben &aacute;ll&iacute;t ki k&uuml;lf&ouml;ld&ouml;n, a kolozsv&aacute;ri k&eacute;pzőműv&eacute;szek titogradi csoportki&aacute;ll&iacute;t&aacute;s&aacute;n.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n 1970: H&aacute;rom k&eacute;p&eacute;vel jelen van Bukarestben, a kolozsv&aacute;ri k&eacute;pzőműv&eacute;szek főv&aacute;rosi k&ouml;z&ouml;s bemutatkoz&aacute;s&aacute;n.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n 1971: T&aacute;gas műtermet kapnak feles&eacute;g&eacute;vel. Ez &uacute;jabb lend&uuml;letet ad munk&aacute;j&aacute;nak; m&eacute;g a t&eacute;li hideg sem tudja megg&aacute;tolni, hogy naponta festő&aacute;llv&aacute;nya el&eacute; &aacute;lljon a kifűthetetlen helyis&eacute;gben.<br />\n Zenetan&aacute;ri munk&aacute;ss&aacute;g&aacute;&eacute;rt hivatalos kit&uuml;ntet&eacute;sben r&eacute;szes&uuml;l.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n 1975: Első bukaresti szerepl&eacute;se orsz&aacute;gos k&eacute;pzőműv&eacute;szeti t&aacute;rlaton.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n 1980: Megismerkedik Barcsay Jenő festőműv&eacute;sszel.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n 1982: Felveszik a rom&aacute;niai K&eacute;pzőműv&eacute;szeti Alap tagjai k&ouml;z&eacute;.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n 1984: Tanulm&aacute;nyutat tesz Magyarorsz&aacute;gon. Szentendr&eacute;n &uacute;jra tal&aacute;lkozik Barcsay Jenővel. Holl&oacute;h&aacute;z&aacute;n megismerkedik Sz&aacute;sz Endre festőműv&eacute;sszel. A budapesti J&oacute;kai Klubban egy&eacute;ni ki&aacute;ll&iacute;t&aacute;st rendeznek sz&aacute;m&aacute;ra;a megnyit&oacute; besz&eacute;det N&eacute;meth Lajos műv&eacute;szett&ouml;rt&eacute;n&eacute;sz mondja.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n 1985: Kalevala-festm&eacute;nyei&eacute;rt a helsinki Kalevala T&aacute;rsas&aacute;g eml&eacute;k&eacute;rm&eacute;vel jutalmazza. Ősszel feles&eacute;g&eacute;vel &uacute;j műteremlak&aacute;sba k&ouml;lt&ouml;zik a Republicii/Maj&aacute;lis u. 5. sz&aacute;m al&aacute; (a mai Gy&ouml;rk&ouml;s M&aacute;nyi Albert Eml&eacute;kh&aacute;z).</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n 1988: Nyugat-eur&oacute;pai utaz&aacute;st tesz. K&ouml;lnben (Jakab Ilon&aacute;val) ki&aacute;ll&iacute;t&aacute;st rendez.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n 1993. m&aacute;jus 27.: Kolozsv&aacute;rt, műteremlak&aacute;s&aacute;ban, saj&aacute;t kez&eacute;vel v&eacute;get vet &eacute;let&eacute;nek.</p>\n<hr />\n<p class=\"rtejustify\">\n Gy&ouml;rk&ouml;s M&aacute;nyi Albert műteremlak&aacute;s&aacute;t, minden abban tal&aacute;lhat&oacute; vagyon&aacute;val egy&uuml;tt, v&eacute;grendeletileg az Erd&eacute;lyi Magyar K&ouml;zművelőd&eacute;si Egyes&uuml;letre hagyta, azzal a c&eacute;llal &eacute;s felt&eacute;tellel, hogy az EMKE a k&eacute;peit <em>&bdquo;&aacute;lland&oacute; jelleggel ki&aacute;ll&iacute;tsa, eml&eacute;kh&aacute;zat rendezzen be, hozza l&eacute;tre a Gy&ouml;rk&ouml;s M&aacute;nyi Albert Alap&iacute;tv&aacute;nyt, &eacute;s biztos&iacute;tsa a hagyat&eacute;k szakszerű kezel&eacute;s&eacute;t &eacute;s bekapcsol&aacute;s&aacute;t a szellemi k&ouml;rforg&aacute;sba&rdquo;</em> (id&eacute;zet v&eacute;grendelet&eacute;ből).</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n A hagyat&eacute;k k&ouml;zel 200 Gy&ouml;rk&ouml;s M&aacute;nyi-festm&eacute;nyt, t&ouml;bb Jakab Ilona-festm&eacute;nyt &eacute;s -grafik&aacute;t, muze&aacute;lis &eacute;rt&eacute;kű kalotaszegi &eacute;s mezős&eacute;gi b&uacute;torokat, cserepeket, szőtteseket, sz&aacute;mos k&ouml;nyvet &eacute;s mag&aacute;nt&aacute;rgyat foglal mag&aacute;ba.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n Az EMKE a hagyat&eacute;k &aacute;tv&eacute;tele ut&aacute;n elsőrendű feladat&aacute;nak tekintette a v&eacute;grendelkez&eacute;snek eleget tenni: a műteremlak&aacute;st kis művelőd&eacute;si k&ouml;zpontt&aacute; alak&iacute;totta, amely az eml&eacute;kh&aacute;zjellegen t&uacute;l megfelelő teret k&eacute;pes biztos&iacute;tani egyr&eacute;szt a Gy&ouml;rk&ouml;s M&aacute;nyi-k&eacute;pek &aacute;lland&oacute; t&aacute;rlat&aacute;nak, m&aacute;sr&eacute;szt rendszeres k&ouml;zművelőd&eacute;si programok sz&aacute;m&aacute;ra, amelyek sor&aacute;n sz&aacute;mos, az Eml&eacute;kh&aacute;zba bet&eacute;rő &eacute;rdeklődő sz&aacute;m&aacute;ra lehetős&eacute;g ny&iacute;lik megismerni a műv&eacute;sz k&eacute;peit &eacute;s mag&aacute;nt&aacute;rgyait, elm&eacute;ly&uuml;lni azok vil&aacute;g&aacute;ban.<img alt=\"\" class=\"rtejustify\" src=\"http://www.emke.ro/webfm_send/206\" style=\"margin: 5px 9px; float: left;\" /></p>\n<p class=\"rtejustify\">\n A Gy&ouml;rk&ouml;s M&aacute;nyi Albert Eml&eacute;kh&aacute;zat 1994 augusztus&aacute;ban avatt&aacute;k fel, amely att&oacute;l kezdve rangos ki&aacute;ll&iacute;t&aacute;sok, koncertek, ismeretterjesztő előad&aacute;sok, k&ouml;nyv- &eacute;s foly&oacute;irat-bemutat&oacute;k, &iacute;r&oacute;-olvas&oacute; tal&aacute;lkoz&oacute;k, kerekasztal -besz&eacute;lget&eacute;sek, helyt&ouml;rt&eacute;neti, honismereti, n&eacute;prajzi, eg&eacute;szs&eacute;g&uuml;gyi, tudom&aacute;nyos előad&aacute;sok, szakmai tan&aacute;cskoz&aacute;sok, szociol&oacute;giai estek, mesterkurzusok, gyermekprogramok, klubtev&eacute;kenys&eacute;gek sz&iacute;nhelye, ahol folyamatosan teret kapnak mind a p&aacute;ly&aacute;juk kezdet&eacute;n &aacute;ll&oacute;, mind a m&aacute;r vil&aacute;gszerte elismert zene- &eacute;s k&eacute;pzőműv&eacute;szek, &iacute;r&oacute;k, k&ouml;ltők, tud&oacute;sok, m&aacute;s ter&uuml;leten tev&eacute;kenykedő szakemberek. T&ouml;bb &iacute;zben magas magyar &aacute;llami kit&uuml;ntet&eacute;sek &aacute;tad&aacute;s&aacute;nak sz&iacute;nhelye is volt az Eml&eacute;kh&aacute;z.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n 1994 okt&oacute;ber&eacute;ben az Illy&eacute;s Alap&iacute;tv&aacute;ny t&aacute;mogat&aacute;s&aacute;val az EMKE egy kiv&aacute;l&oacute; minős&eacute;gű Steinway zongor&aacute;t v&aacute;s&aacute;rolt az Eml&eacute;kh&aacute;znak. &Eacute;rdemes megeml&iacute;teni, hogy ezen a zongor&aacute;n egykor Szvjatoszlav Richter, a vil&aacute;gh&iacute;rű orosz zongoraműv&eacute;sz is koncertezett. Ennek k&ouml;sz&ouml;nhetően az Eml&eacute;kh&aacute;z igen vonz&oacute; a zongorist&aacute;k, de m&aacute;s hangszeresek, zen&eacute;szek sz&aacute;m&aacute;ra is. L&aacute;szl&oacute; Bakk Anik&oacute; zenepedag&oacute;gus, az Amaryllis T&aacute;rsas&aacute;g tiszteletbeli eln&ouml;ke egy Eml&eacute;kh&aacute;zbeli gyermekkoncert alkalm&aacute;val &iacute;gy fogalmaz: <em>&bdquo;Gy&ouml;rk&ouml;s M&aacute;nyi Albert, a felejthetetlen j&oacute; bar&aacute;t, szerette a (zen&eacute;t tanul&oacute;) gyermekeket, hiszen a zenel&iacute;ceum klarin&eacute;ttan&aacute;rak&eacute;nt &eacute;lte le &eacute;let&eacute;t. Hogy műterm&eacute;ben &ndash; sok kiv&aacute;l&oacute; muzsikus mellett &ndash; gyermekek is muzsik&aacute;lnak, bizony&aacute;ra kedv&eacute;re lenne.&rdquo;</em></p>\n<p class=\"rtejustify\">\n A &#39;90-es &eacute;vekben az Eml&eacute;kh&aacute;z sz&aacute;mos, abban az időben sz&eacute;kh&aacute;zzal m&eacute;g nem rendelkező civil szervezet rendezv&eacute;ny&eacute;nek helyet adott (Rom&aacute;niai Magyar Zenet&aacute;rsas&aacute;g, Kolozsv&aacute;ri N&eacute;pfőiskola, Kolozsv&aacute;r T&aacute;rsas&aacute;g, Kolozs megyei Pedag&oacute;gussz&ouml;vets&eacute;g, Kelemen Lajos Műeml&eacute;kv&eacute;dő T&aacute;rsas&aacute;g, Amaryllis T&aacute;rsas&aacute;g stb.). A Rom&aacute;niai Magyar Dalossz&ouml;vets&eacute;g &eacute;s a Kőv&aacute;ry L&aacute;szl&oacute; Honismereti K&ouml;r sz&aacute;m&aacute;ra tov&aacute;bbra is az Eml&eacute;kh&aacute;z biztos&iacute;t sz&eacute;khelyet.<img alt=\"\" class=\"rtejustify\" src=\"http://www.emke.ro/webfm_send/205\" style=\"margin: 5px; float: right;\" /></p>\n<p class=\"rtejustify\">\n A Kolozsv&aacute;r sz&iacute;v&eacute;ben elhelyezkedő, 60-70 fős k&ouml;z&ouml;ns&eacute;g befogad&aacute;s&aacute;ra alkalmas Gy&ouml;rk&ouml;s M&aacute;nyi Albert Eml&eacute;kh&aacute;z az &eacute;vek sor&aacute;n olyan k&ouml;zpontt&aacute; nőtte h&aacute;t ki mag&aacute;t, amelynek műk&ouml;d&eacute;se imm&aacute;r a kolozsv&aacute;ri magyar k&ouml;z&ouml;ns&eacute;g &eacute;let&eacute;nek r&eacute;sz&eacute;v&eacute; v&aacute;lt.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Sz&eacute;kely G&eacute;za kolozsv&aacute;ri grafikus a k&ouml;vetkezők&eacute;ppen fogalmazott: <em>&bdquo;Sz&aacute;momra ann&aacute;l is ink&aacute;bb az otthonoss&aacute;g k&eacute;pzet&eacute;t sugallja az eml&eacute;kh&aacute;z, mivel t&ouml;bb alkalommal is r&eacute;szese lehettem az alkot&aacute;s &eacute;s szellemi melegs&eacute;g l&eacute;gk&ouml;r&eacute;t sug&aacute;rz&oacute; hangulat&aacute;nak, amikor m&eacute;g itt &eacute;lt &eacute;s alkotott Gy&ouml;rk&ouml;s M&aacute;nyi Albert. Teljes m&eacute;rt&eacute;kben &eacute;rthető, hogy mi&eacute;rt test&aacute;lta műteremlak&aacute;s&aacute;t a kolozsv&aacute;ri magyars&aacute;gra, amely ily m&oacute;don az itteni k&ouml;z&ouml;ss&eacute;g egyik legjelentősebb szellemi k&ouml;zpontj&aacute;v&aacute; v&aacute;lhatott.&rdquo;</em></p>\n<p class=\"rtejustify\">\n <em>&bdquo;Gy&ouml;rk&ouml;s M&aacute;nyi Albert &aacute;lma teljes&uuml;lt, az eml&eacute;kh&aacute;zban pezseg a művelőd&eacute;si &eacute;let&rdquo;</em> &ndash; fogalmazta meg t&ouml;bb sz&oacute;nok is egy olyan alkalommal, amikor egyetlen nap folyam&aacute;n h&aacute;rom kultur&aacute;lis rendezv&eacute;nynek is helyet adott az int&eacute;zm&eacute;ny.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n A 2008-as &eacute;v első h&oacute;napjaiban sor ker&uuml;lt az Eml&eacute;kh&aacute;z m&aacute;r nagyon esed&eacute;kes belső fel&uacute;j&iacute;t&aacute;s&aacute;ra, amelyet k&ouml;vetően f&eacute;l &eacute;ven &aacute;t ism&eacute;t rendszeresen műk&ouml;dtek benne k&uuml;l&ouml;nf&eacute;le programok. 2008. szeptember 15-re virrad&oacute;an az int&eacute;zm&eacute;ny alatt teljesen v&aacute;ratlanul beomlott a pinceboltozat, ettől kezdve a H&aacute;zban nem volt lehetős&eacute;g programokat rendezni. Szerencs&eacute;re az Eml&eacute;kh&aacute;z padl&oacute;ja nem k&ouml;vette a pinceboltozatot, ennek k&ouml;sz&ouml;nhetően minden benne l&eacute;vő t&aacute;rgy teljes &eacute;ps&eacute;gben megmaradt.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Az int&eacute;zm&eacute;ny keret&eacute;ben ez idő alatt a szervez&eacute;si munka nem szűnt meg. Gy&ouml;rk&ouml;s M&aacute;nyi Albert festm&eacute;nyei t&ouml;bb alkalommal is ki&aacute;ll&iacute;t&aacute;sra ker&uuml;ltek, 2009 janu&aacute;rj&aacute;t&oacute;l pedig havi rendszeress&eacute;ggel műk&ouml;d&ouml;tt az Eml&eacute;kh&aacute;z &aacute;ltal szervezett &eacute;s nagy k&ouml;z&eacute;rdeklőd&eacute;snek &ouml;rvendő JelesNapT&aacute;r gyermekprogram a Kolozsv&aacute;r-Belv&aacute;rosi Unit&aacute;rius Egyh&aacute;zk&ouml;zs&eacute;g tan&aacute;csterm&eacute;ben. Ebben az időszakban a program az egyh&aacute;zk&ouml;zs&eacute;g, valamint az Oktat&aacute;si &eacute;s Kultur&aacute;lis Miniszt&eacute;rium t&aacute;mogat&aacute;s&aacute;t &eacute;lvezte.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n A jav&iacute;t&aacute;si &eacute;s helyre&aacute;ll&iacute;t&aacute;si munk&aacute;latokat k&ouml;vetően az Eml&eacute;kh&aacute;z 2010. augusztus 18-&aacute;n nyithatta meg &uacute;jra kapuit a nagyk&ouml;z&ouml;ns&eacute;g előtt. Az&oacute;ta &eacute;vente &aacute;tlagban 3000 l&aacute;togat&oacute; (felnőtt &eacute;s gyermek) fordul meg az int&eacute;zm&eacute;nyben, akik egyr&eacute;szt a hagyat&eacute;kot tekintik meg, m&aacute;sr&eacute;szt az &eacute;vadonk&eacute;nti mintegy 60 kultur&aacute;lis rendezv&eacute;ny k&ouml;z&ouml;ns&eacute;g&eacute;t alkotj&aacute;k.<br />\n &nbsp;</p>\n<p>\n <em>*** A Gy&ouml;rk&ouml;s M&aacute;nyi Albertről k&eacute;sz&uuml;lt fot&oacute;k Csomaf&aacute;y Ferenc munk&aacute;i</em></p>\n<hr />\n', created = 1527328701, expire = 1527415101, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:ee94149907749b95a2f6688307029877' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:7743f35355e31c01d9422c2934deac30' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/node/2948\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/967\" style=\"width: 163px; height: 177px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/nemzeti-jelentőségű-intézmények\"><img alt=\"Nemzeti jelentőségű Intézmények\" src=\"/webfm_send/288\" style=\"width: 80px; height: 80px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Nemzeti jelentőségű Intézmények\" /></a> <a href=\"http://emke.ro/kárpát-medencei-közművelődési-kerekasztalról\"><img alt=\"Kárpát-medencei Közművelődési Kerekasztal\" src=\"/webfm_send/327\" style=\"height: 80px; width: 80px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Kárpát-medencei Közművelődési Kerekasztal\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/kőváry-lászló-honismereti-kör\"><img alt=\"Kőváry László Honismereti Kör\" src=\"/webfm_send/331\" style=\"width: 163px; height: 48px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Kőváry László Honismereti Kör\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/szabedi_toto\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/943\" style=\"width: 163px; height: 68px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://rmdsz.ro/kulturalis-esemenynaptar\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1256\" style=\"width: 163px; height: 110px;\" /></a></p>\n', created = 1527328701, expire = 1527415101, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:7743f35355e31c01d9422c2934deac30' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:870d2671cffaa9b3b4a2dd57bdae8005' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.communitas.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1130\" style=\"width: 200px; height: 97px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://szulofold.hu/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1129\" style=\"width: 200px; height: 45px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.nefmi.gov.hu/main.php\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/246\" style=\"width: 80px; height: 80px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.sapientia.ro/hu/felveteli/alapkepzes/kolozsvar/filmmuveszet-fotomuveszet-media-szak\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/717\" style=\"width: 80px; height: 40px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.borsarock.com/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/735\" style=\"width: 80px; height: 33px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.daisler.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/650\" style=\"width: 80px; height: 26px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://gastroyal.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1002\" style=\"width: 80px; height: 42px;\" /></a></p>\n', created = 1527328701, expire = 1527415101, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:870d2671cffaa9b3b4a2dd57bdae8005' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:1b89ac62a4191dff62f63df388aa7116' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://agnusradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/734\" style=\"width: 80px; height: 41px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://dunatv.hu\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/740\" style=\"width: 80px; height: 100px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://erdely.ma\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/737\" style=\"width: 80px; height: 52px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://erdely.tv\" target=\"_blank\"><img alt=\"Erdélyi Magyar Televizió\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/334\" style=\"width: 80px; height: 40px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.erdelyinaplo.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/733\" style=\"width: 80px; height: 20px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://esemeny.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1123\" style=\"width: 80px; height: 63px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"https://eszm.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1122\" style=\"width: 80px; height: 31px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://kolozsvariradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1035\" style=\"width: 80px; height: 29px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://kronika.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/254\" style=\"width: 80px; height: 30px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.muvelodes.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1097\" style=\"width: 80px; height: 49px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://paprikaradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/739\" style=\"width: 80px; height: 58px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://szabadsag.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/249\" style=\"width: 80px; height: 30px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://idogep.transindex.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"../../../../../../webfm_send/250\" style=\"width: 80px; height: 36px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://cluj.tvr.ro/emisiuni/observator-transilvan--erd--lyi-figyel---_4954.html\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/651\" style=\"width: 80px; height: 42px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://maszol.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1000\" style=\"width: 80px; height: 80px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://igentessek.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1036\" style=\"width: 80px; height: 56px;\" /></a></p>\n', created = 1527328701, expire = 1527415101, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:1b89ac62a4191dff62f63df388aa7116' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:3d2513b4b40b0e8fea6e46a47f5b7026' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://egyszervolt.hu\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/265\" style=\"width: 80px; height: 45px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <img alt=\"\" src=\"/webfm_send/332\" style=\"width: 4px; height: 1px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></p>\n', created = 1527328701, expire = 1527415101, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:3d2513b4b40b0e8fea6e46a47f5b7026' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:f04256c186733cd5c49860b4136ce347' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>\n RO&ndash;400183 Kolozsv&aacute;r, L&aacute;z&aacute;r u. 30., Kolozs m.<br />\n RO&ndash;400183 Cluj, str. Gheorghe Lazăr nr. 30., jud. Cluj<br />\n Telefon/fax: +40 264 434110,&nbsp; <a href=\"mailto:emke.oe@gmail.com\">emke.oe@gmail.com</a></p>\n', created = 1527328701, expire = 1527415101, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:f04256c186733cd5c49860b4136ce347' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '1:7331eae57c4ba1fbb44793868d031b62' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>&copy; 2009, EMKE, <a href=\"user\">Bel&eacute;p&eacute;s</a></p>\n', created = 1527328701, expire = 1527415101, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '1:7331eae57c4ba1fbb44793868d031b62' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.

 

Györkös Mányi Albert Emlékház

Györkös Mányi Albert Emlékház

 

Györkös Mányi Albert – fotó: Csomafáy Ferenc

Az Emlékház névadója, Györkös Mányi Albert (1922. VII. 18. – 1993. V. 27.) a Kolozsvártól 25 km-re elhelyezkedő, Kalotaszeg-peremi Torda-szentlászlón született.

Középiskolai tanulmányainak elvégzése után állami ösztöndíjasként tanul a kolozsvári Magyar Művészeti Intézet zenei fakultásán, majd az Intézet megszüntetése után a kolozsvári Gheorghe Dima Konzervatóriumban folytatja tanulmányait, ahol 1954-ben államvizsgázik. Ugyanez évben kinevezik a kolozsvári Zeneművészeti Középiskola klarinéttanárának.

40 évesen, 1962-ben feleségül veszi Jakab Ilona festőművésznőt. Felesége ösztönzésére elkezd festeni, a színek és formák teljes mértékben hatalmukba kerítik. Nagy energiabedobással él új kedvtelésének; Magyarországon, Németországban, Franciaországban, Luxemburgban és Hollandiában folytat festészeti tanulmányokat.

Egy év múlva sor kerül első kiállítására. Rendszeres önképzéseinek eredményeként a festészet belvilágában is egyre otthonosabb, befogadják a tartományi-megyei tárlatokra.

Ezt követően rendszeresen kiállít, majd külföldön is bemutatkozik. 1982-ben felveszik a romániai Képzőművészeti Alap tagjai közé. Ugyanakkor zenetanári munkásságáért hivatalos kitüntetésben részesül. A tizenöt olajfestményből álló Kalevala-sorozatáért a helsinki Kalevala Társaság emlékérmével jutalmazza.

1985-ben feleségével új műteremlakásba költözik a Majális utca 5. szám alá, a mai Györkös Mányi Albert Emlékházba.

Nyugat-európai utazást tesz, melynek keretében feleségével együtt kiállítást is rendez.

1990-ben, 68 évesen elveszíti feleségét, teljesen egyedül marad. 1993-ban, 71 évesen, Majális úti műteremlakásában, betegségtől gyötörten, az elmagányosodástól félve, saját kezével véget vet életének.


Györkös Mányi Albert 28 csoportkiállításon vett részt, valamint 18 egyéni kiállítása volt itthon és külföldön. Munkáit határainkon innen és túl egyaránt elismerik.

Murádin Jenő művészettörténész a következőképpen jellemzi Györkös Mányi Albert munkásságát: „Az erdélyi naiv művészetnek határokon túl is jelentős sikereket aratott alkotójává lett. Élményanyagát kalotaszeg-peremi szülőfaluja és általában az erdélyi falu rendtartó világából, gyermekkora élményeiből merítette. Festményeit a perspektíva törvényeivel nem számoló naiv elrajzolások, s ugyanakkor az erőteljes, kifejező színvilág és egyszerűsítés jellemzi.” /forrás: Artportal/

„Az eredendően zenész alapképzettségű művész sose fordított hátat a zenének, mégis a festészet lett személyiségének igazi kifejező közege” – fogalmazott László Ferenc muzikológus. /forrás: Aniszi Kálmán: Egy jelentős erdélyi festő (Györkös Mányi Albert)/

Kántor Lajos irodalomtörténész, műkritikus 1995-ben megjelent monográfiájában így ír: „A nagytehetségű erdélyi festőművészhez, Györkös Mányi Alberthez, fiatalkori betegségét leszámítva, kegyes volt a sors: olyan közegben élhetett, ahol – előbb a szentlászlói református család és a faluközösség, majd festőnő felesége s a zenéhez és a képzőművészethez közelállók révén – egy kialakult erkölcsi és esztétikai értékrendhez igazodhatott, hogy aztán maga is értékőrzővé, elsődleges értékek teremtőjévé váljék. Új otthona, a város, a műemlékekben gazdag, fejlett irodalmi-művészeti-tudományos élettel rendelkező Kolozsvár friss élményeket nyújtott a festő számára is. Munkahelye, a művészeti középiskola, az egykori ferences rendházban, többszörösen is ezt a levegőt árasztotta. Nem csoda hát, ha az időközben festőművésszé érett Györkös a történelmi műemlék épületekben s a világi és egyházi muzsika otthonaiban második ihletforrására talált.”

Festői munkásságával Kántor Lajos monográfiáján kívül Aniszi Kálmán írónak, publicistának a Hitel folyóirat 2004/8-as számában megjelent „Egy jelentős erdélyi festő (Györkös Mányi Albert)” című írása foglalkozik részletesebben.

Györkös Mányi Albert fontosabb életrajzi adatai
(forrás: Kántor Lajos: Györkös Mányi Albert, Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1995)

1922. július 18.: Megszületik a Kolozs megyei Tordaszentlászlón. Édesapja, Györkös Mányi György földműveléssel, illetve Kolozsvárt virágkertészettel foglalkozott. Édesanyja, Györkös Bandi Krisztina szép kalotaszegi varrottasairól és csipkehorgolásáról volt ismert a faluban.

1934: Meghal édesapja, s ettől kezdve az édesanyja – a nagymama segítségével – neveli három fiúgyermekét, nehéz körülmények között. Szülőfalujában végzi a hét elemi osztályt, a helyi népi hagyományok nagy hatással vannak rá.

1939: Csonttébécét kap, jobb karját gipszbe teszik. Emiatt véglegesen felmentik a katonai szolgálat alól. Egy kolozsvári boltban kap alkalmazást.

Középiskolai tanulmányait magánúton végzi.

1945-1948: A kolozsvári cipőgyárban dolgozik mint tisztviselő. Itt kapcsolódik be a zenekari tevékenységbe.

1948: Állami ösztöndíjasként tanul a kolozsvári Magyar Művészeti Intézet zenei fakultásán.

1949: Ismét megbetegszik, kiújul csonttébécéje, több hónapos kórházi ápolásra szorul, emiatt a II. évet meg kell ismételnie.

1954: Államvizsgázik a kolozsvári George Dima Zeneművészeti Főiskolán. Szeptemberben kinevezik a kolozsvári Zeneművészeti Középiskola klarinéttanárának.

1962: Feleségül veszi Jakab Ilona festőművésznőt, a Ion Andreescu Képzőművészeti Főiskola végzettjét. Ráébred arra, hogy művészi pályáját eltévesztette; a festészet iránt ébredt vonzalmát az immár közös műteremben éli ki. Teljes energiáját a festészet tanulmányozásába veti.

1963: Sor kerül első kiállítására a kolozsvári tartományi képzőművészeti tárlaton. Ezt követően rendszeresen részt vesz a Képzőművészeti Szövetség kolozsvári fiókja által rendezett kiállításokon.

1968: Első ízben állít ki külföldön, a kolozsvári képzőművészek titogradi csoportkiállításán.

1970: Három képével jelen van Bukarestben, a kolozsvári képzőművészek fővárosi közös bemutatkozásán.

1971: Tágas műtermet kapnak feleségével. Ez újabb lendületet ad munkájának; még a téli hideg sem tudja meggátolni, hogy naponta festőállványa elé álljon a kifűthetetlen helyiségben.
Zenetanári munkásságáért hivatalos kitüntetésben részesül.

1975: Első bukaresti szereplése országos képzőművészeti tárlaton.

1980: Megismerkedik Barcsay Jenő festőművésszel.

1982: Felveszik a romániai Képzőművészeti Alap tagjai közé.

1984: Tanulmányutat tesz Magyarországon. Szentendrén újra találkozik Barcsay Jenővel. Hollóházán megismerkedik Szász Endre festőművésszel. A budapesti Jókai Klubban egyéni kiállítást rendeznek számára;a megnyitó beszédet Németh Lajos művészettörténész mondja.

1985: Kalevala-festményeiért a helsinki Kalevala Társaság emlékérmével jutalmazza. Ősszel feleségével új műteremlakásba költözik a Republicii/Majális u. 5. szám alá (a mai Györkös Mányi Albert Emlékház).

1988: Nyugat-európai utazást tesz. Kölnben (Jakab Ilonával) kiállítást rendez.

1993. május 27.: Kolozsvárt, műteremlakásában, saját kezével véget vet életének.


Györkös Mányi Albert műteremlakását, minden abban található vagyonával együtt, végrendeletileg az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesületre hagyta, azzal a céllal és feltétellel, hogy az EMKE a képeit „állandó jelleggel kiállítsa, emlékházat rendezzen be, hozza létre a Györkös Mányi Albert Alapítványt, és biztosítsa a hagyaték szakszerű kezelését és bekapcsolását a szellemi körforgásba” (idézet végrendeletéből).

A hagyaték közel 200 Györkös Mányi-festményt, több Jakab Ilona-festményt és -grafikát, muzeális értékű kalotaszegi és mezőségi bútorokat, cserepeket, szőtteseket, számos könyvet és magántárgyat foglal magába.

Az EMKE a hagyaték átvétele után elsőrendű feladatának tekintette a végrendelkezésnek eleget tenni: a műteremlakást kis művelődési központtá alakította, amely az emlékházjellegen túl megfelelő teret képes biztosítani egyrészt a Györkös Mányi-képek állandó tárlatának, másrészt rendszeres közművelődési programok számára, amelyek során számos, az Emlékházba betérő érdeklődő számára lehetőség nyílik megismerni a művész képeit és magántárgyait, elmélyülni azok világában.

A Györkös Mányi Albert Emlékházat 1994 augusztusában avatták fel, amely attól kezdve rangos kiállítások, koncertek, ismeretterjesztő előadások, könyv- és folyóirat-bemutatók, író-olvasó találkozók, kerekasztal -beszélgetések, helytörténeti, honismereti, néprajzi, egészségügyi, tudományos előadások, szakmai tanácskozások, szociológiai estek, mesterkurzusok, gyermekprogramok, klubtevékenységek színhelye, ahol folyamatosan teret kapnak mind a pályájuk kezdetén álló, mind a már világszerte elismert zene- és képzőművészek, írók, költők, tudósok, más területen tevékenykedő szakemberek. Több ízben magas magyar állami kitüntetések átadásának színhelye is volt az Emlékház.

1994 októberében az Illyés Alapítvány támogatásával az EMKE egy kiváló minőségű Steinway zongorát vásárolt az Emlékháznak. Érdemes megemlíteni, hogy ezen a zongorán egykor Szvjatoszlav Richter, a világhírű orosz zongoraművész is koncertezett. Ennek köszönhetően az Emlékház igen vonzó a zongoristák, de más hangszeresek, zenészek számára is. László Bakk Anikó zenepedagógus, az Amaryllis Társaság tiszteletbeli elnöke egy Emlékházbeli gyermekkoncert alkalmával így fogalmaz: „Györkös Mányi Albert, a felejthetetlen jó barát, szerette a (zenét tanuló) gyermekeket, hiszen a zenelíceum klarinéttanáraként élte le életét. Hogy műtermében – sok kiváló muzsikus mellett – gyermekek is muzsikálnak, bizonyára kedvére lenne.”

A '90-es években az Emlékház számos, abban az időben székházzal még nem rendelkező civil szervezet rendezvényének helyet adott (Romániai Magyar Zenetársaság, Kolozsvári Népfőiskola, Kolozsvár Társaság, Kolozs megyei Pedagógusszövetség, Kelemen Lajos Műemlékvédő Társaság, Amaryllis Társaság stb.). A Romániai Magyar Dalosszövetség és a Kőváry László Honismereti Kör számára továbbra is az Emlékház biztosít székhelyet.

A Kolozsvár szívében elhelyezkedő, 60-70 fős közönség befogadására alkalmas Györkös Mányi Albert Emlékház az évek során olyan központtá nőtte hát ki magát, amelynek működése immár a kolozsvári magyar közönség életének részévé vált.

Székely Géza kolozsvári grafikus a következőképpen fogalmazott: „Számomra annál is inkább az otthonosság képzetét sugallja az emlékház, mivel több alkalommal is részese lehettem az alkotás és szellemi melegség légkörét sugárzó hangulatának, amikor még itt élt és alkotott Györkös Mányi Albert. Teljes mértékben érthető, hogy miért testálta műteremlakását a kolozsvári magyarságra, amely ily módon az itteni közösség egyik legjelentősebb szellemi központjává válhatott.”

„Györkös Mányi Albert álma teljesült, az emlékházban pezseg a művelődési élet” – fogalmazta meg több szónok is egy olyan alkalommal, amikor egyetlen nap folyamán három kulturális rendezvénynek is helyet adott az intézmény.

A 2008-as év első hónapjaiban sor került az Emlékház már nagyon esedékes belső felújítására, amelyet követően fél éven át ismét rendszeresen működtek benne különféle programok. 2008. szeptember 15-re virradóan az intézmény alatt teljesen váratlanul beomlott a pinceboltozat, ettől kezdve a Házban nem volt lehetőség programokat rendezni. Szerencsére az Emlékház padlója nem követte a pinceboltozatot, ennek köszönhetően minden benne lévő tárgy teljes épségben megmaradt.

Az intézmény keretében ez idő alatt a szervezési munka nem szűnt meg. Györkös Mányi Albert festményei több alkalommal is kiállításra kerültek, 2009 januárjától pedig havi rendszerességgel működött az Emlékház által szervezett és nagy közérdeklődésnek örvendő JelesNapTár gyermekprogram a Kolozsvár-Belvárosi Unitárius Egyházközség tanácstermében. Ebben az időszakban a program az egyházközség, valamint az Oktatási és Kulturális Minisztérium támogatását élvezte.

A javítási és helyreállítási munkálatokat követően az Emlékház 2010. augusztus 18-án nyithatta meg újra kapuit a nagyközönség előtt. Azóta évente átlagban 3000 látogató (felnőtt és gyermek) fordul meg az intézményben, akik egyrészt a hagyatékot tekintik meg, másrészt az évadonkénti mintegy 60 kulturális rendezvény közönségét alkotják.
 

*** A Györkös Mányi Albertről készült fotók Csomafáy Ferenc munkái


Támogatóink

Médiapartnerek

Erdélyi Magyar Televizió

Ajánljuk


© 2009, EMKE, Belépés