A Magyar-Örmény Könyvtár-sorozat köteteinek bemutatója Kolozsváron

A Magyar-Örmény Könyvtár-sorozat köteteinek bemutatójára kerül sor 2010. november 19-én, pénteken, 18 órától, az EMKE–Györkös Mányi Albert Emlékházban (Kolozsvár, Republicii/Majális u. 5/1.)

A rendezvényen Fancsali János zongoraművész, zenetörténész, a könyvsorozat szerkesztője (Budaörs) az alábbi kiadványokat ismerteti:

– Petelei István: "Csak egy szabályunk van: igazat kell írni!" (MÖK 7., Budaörs, 2002) – az író sajtóban megjelent cikkeinek első gyűjteménye, megjelent születésének 150. évfordulóján;
– Dr. Kapronczay Károly: Adatok a magyarörmény orvosok és gyógyszerészek történetéhez (MÖK 8., Budaörs, 2002);
– Czetz János: Utazás Spanyolországban (MÖK 11., Budaörs, 2004) (Vivian George angol és Villa-Amil, Genaro Perez spanyol grafikus korabeli rajzaival);
– Dr. Száva Tibor-Sándor: Magyarörmények az I. világháborúban (MÖK 12, Budaörs, 2004) (Kövér Gyula a fronton készült rajzaival);
Czárán Gyula emlékkönyv (MÖK 14., Budaörs, 2006) (Megjelent elhunyta centenáriumára, korabeli fotókkal, rajzokkal);
Baby szakácskönyve – összeállította Novák Mária (MÖK 15, Budaörs 2009) – a sepsiszentgyörgyi 1937-es, 1939-es, kolozsvári 1941-es kiadások után, a negyedik kiadása a magyarörmény Novák Mária sikerkönyvének;
– Gámentzy Eduárd: Holddal takarózni. Versek, Madár Eszter grafikáival (MÖK, 2008);
Magyarörmény herbárium. Falinaptár 2011, Horváth Zsófia rajzaival.

Szeretettel várjuk az érdeklődőket!

 

***

A Magyar-Örmény Könyvtár sorozatot a budaörsi Örmény Önkormányzat kezdeményezte, szerkesztője Fancsali János, első kötete – Czetz János: Emlékezéseim – 2001. március 15-én jelent meg. Célja elsősorban a kéziratban, vagy már alig fellelhető kiadványokban található, a magyarörmény közösségnek a magyar társadalomban való részvételét dokumentáló kiadványok megjelentetése. Hadtörténelmi kiadványainkat tovább is folytattuk: Czetz János egy második emlékét később adtuk ki Utazás Spanyolországban címmel, majd következett Száva Tibornak az I. világháborús magyarörményekről szóló tanulmánya. Irodalmi érdeklődésünket bizonyítja Cserei Szász László verses kötete, Petelei István publicisztikájának eddig ismeretlen gyűjteménye, Gámentzy Eduárd verses-grafikás albuma, Lengyel József színművei. Zenei tárgyban Zsizsmann Rezső, Liszt Ferenc erdélyi tanítványai, a Bartók-barát Buşiţia levelezéséről szóló tanulmány és a Magyarörmény zenei breviárium jelentek meg eddig. Külön kötetünk foglalkozott a magyarörmény származású orvosokkal-gyógyszerészekkel, ennek tervbe vettük bővített kiadását. Múltunkat egyfelől a gyergyószentmiklósi örmény katolikus egyház 1725-1905. közötti anyakönyveivel és a szamosújvári örmény katolikus temető II. világháború utáni felmérésével igyekeztünk dokumentálni. A mindennapok kellemesebb pillanataira emlékeztet legújabb kiadványunk, a Novák Mária által szerkesztett Baby szakácskönyve. Az eddig 17 kötetből álló sorozat folytatásával egy időben, érdeklődési körünk további bővítését reméljük bizonyítani.

Fancsali János