ERDÉLYI MAGYAR KÖZMŰVELŐDÉSI EGYESÜLET
SOCIETATEA MAGHIARĂ DE CULTURĂ DIN TRANSILVANIA
HUNGARIAN CULTURAL SOCIETY OF TRANSYLVANIA

RO–400183 Kolozsvár, Lázár u. 30., Kolozs m.
RO–400183 Cluj, str. Gheorghe Lazăr nr. 30., jud. Cluj
Telefon/fax: +40 264 434110,  emke.oe@gmail.com

Címlap

A Magyar-Örmény Könyvtár-sorozat köteteinek bemutatója Kolozsváron

 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:29903b69f1e2f9418ce5979c9b14c8f2' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n A Magyar-&Ouml;rm&eacute;ny K&ouml;nyvt&aacute;r-sorozat k&ouml;teteinek bemutat&oacute;j&aacute;ra ker&uuml;l sor <strong>2010. november 19-&eacute;n, p&eacute;nteken, 18 &oacute;r&aacute;t&oacute;l</strong>, az <strong>EMKE&ndash;Gy&ouml;rk&ouml;s M&aacute;nyi Albert Eml&eacute;kh&aacute;zban</strong> (Kolozsv&aacute;r, Republicii/Maj&aacute;lis u. 5/1.)</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n A rendezv&eacute;nyen <strong>Fancsali J&aacute;nos</strong> zongoraműv&eacute;sz, zenet&ouml;rt&eacute;n&eacute;sz, a k&ouml;nyvsorozat szerkesztője (Buda&ouml;rs) az al&aacute;bbi kiadv&aacute;nyokat ismerteti:</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n &ndash; Petelei Istv&aacute;n: <em>&quot;Csak egy szab&aacute;lyunk van: igazat kell &iacute;rni!&quot;</em> (M&Ouml;K 7., Buda&ouml;rs, 2002) &ndash; az &iacute;r&oacute; sajt&oacute;ban megjelent cikkeinek első gyűjtem&eacute;nye, megjelent sz&uuml;let&eacute;s&eacute;nek 150. &eacute;vfordul&oacute;j&aacute;n;<br />\n &ndash; Dr. Kapronczay K&aacute;roly: <em>Adatok a magyar&ouml;rm&eacute;ny orvosok &eacute;s gy&oacute;gyszer&eacute;szek t&ouml;rt&eacute;net&eacute;hez </em>(M&Ouml;K 8., Buda&ouml;rs, 2002);<br />\n &ndash; Czetz J&aacute;nos: <em>Utaz&aacute;s Spanyolorsz&aacute;gban</em> (M&Ouml;K 11., Buda&ouml;rs, 2004) (Vivian George angol &eacute;s Villa-Amil, Genaro Perez spanyol grafikus korabeli rajzaival);<br />\n &ndash; Dr. Sz&aacute;va Tibor-S&aacute;ndor: <em>Magyar&ouml;rm&eacute;nyek az I. vil&aacute;gh&aacute;bor&uacute;ban</em> (M&Ouml;K 12, Buda&ouml;rs, 2004) (K&ouml;v&eacute;r Gyula a fronton k&eacute;sz&uuml;lt rajzaival);<br />\n &ndash;<em> Cz&aacute;r&aacute;n Gyula eml&eacute;kk&ouml;nyv</em> (M&Ouml;K 14., Buda&ouml;rs, 2006) (Megjelent elhunyta centen&aacute;rium&aacute;ra, korabeli fot&oacute;kkal, rajzokkal);<br />\n &ndash; <em>Baby szak&aacute;csk&ouml;nyve</em> &ndash; &ouml;ssze&aacute;ll&iacute;totta Nov&aacute;k M&aacute;ria (M&Ouml;K 15, Buda&ouml;rs 2009) &ndash; a sepsiszentgy&ouml;rgyi 1937-es, 1939-es, kolozsv&aacute;ri 1941-es kiad&aacute;sok ut&aacute;n, a negyedik kiad&aacute;sa a magyar&ouml;rm&eacute;ny Nov&aacute;k M&aacute;ria sikerk&ouml;nyv&eacute;nek;<br />\n &ndash; G&aacute;mentzy Edu&aacute;rd: <em>Holddal takar&oacute;zni.</em> Versek, Mad&aacute;r Eszter grafik&aacute;ival (M&Ouml;K, 2008);<br />\n &ndash; <em>Magyar&ouml;rm&eacute;ny herb&aacute;rium.</em> Falinapt&aacute;r 2011, Horv&aacute;th Zs&oacute;fia rajzaival.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n <strong>Szeretettel v&aacute;rjuk az &eacute;rdeklődőket!</strong></p>\n<p class=\"rtejustify\">\n &nbsp;</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n ***</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n A <em>Magyar-&Ouml;rm&eacute;ny K&ouml;nyvt&aacute;r</em> sorozatot a buda&ouml;rsi &Ouml;rm&eacute;ny &Ouml;nkorm&aacute;nyzat kezdem&eacute;nyezte, szerkesztője Fancsali J&aacute;nos, első k&ouml;tete &ndash; Czetz J&aacute;nos: <em>Eml&eacute;kez&eacute;seim</em> &ndash; 2001. m&aacute;rcius 15-&eacute;n jelent meg. C&eacute;lja elsősorban a k&eacute;ziratban, vagy m&aacute;r alig fellelhető kiadv&aacute;nyokban tal&aacute;lhat&oacute;, a magyar&ouml;rm&eacute;ny k&ouml;z&ouml;ss&eacute;gnek a magyar t&aacute;rsadalomban val&oacute; r&eacute;szv&eacute;tel&eacute;t dokument&aacute;l&oacute; kiadv&aacute;nyok megjelentet&eacute;se. Hadt&ouml;rt&eacute;nelmi kiadv&aacute;nyainkat tov&aacute;bb is folytattuk: Czetz J&aacute;nos egy m&aacute;sodik eml&eacute;k&eacute;t k&eacute;sőbb adtuk ki <em>Utaz&aacute;s Spanyolorsz&aacute;gban</em> c&iacute;mmel, majd k&ouml;vetkezett Sz&aacute;va Tibornak az I. vil&aacute;gh&aacute;bor&uacute;s magyar&ouml;rm&eacute;nyekről sz&oacute;l&oacute; tanulm&aacute;nya. Irodalmi &eacute;rdeklőd&eacute;s&uuml;nket bizony&iacute;tja Cserei Sz&aacute;sz L&aacute;szl&oacute; verses k&ouml;tete, Petelei Istv&aacute;n publicisztik&aacute;j&aacute;nak eddig ismeretlen gyűjtem&eacute;nye, G&aacute;mentzy Edu&aacute;rd verses-grafik&aacute;s albuma, Lengyel J&oacute;zsef sz&iacute;nművei. Zenei t&aacute;rgyban <em>Zsizsmann Rezső</em>, <em>Liszt Ferenc erd&eacute;lyi tan&iacute;tv&aacute;nyai</em>, a Bart&oacute;k-bar&aacute;t Buşiţia levelez&eacute;s&eacute;ről sz&oacute;l&oacute; tanulm&aacute;ny &eacute;s a <em>Magyar&ouml;rm&eacute;ny zenei brevi&aacute;rium</em> jelentek meg eddig. K&uuml;l&ouml;n k&ouml;tet&uuml;nk foglalkozott a magyar&ouml;rm&eacute;ny sz&aacute;rmaz&aacute;s&uacute; orvosokkal-gy&oacute;gyszer&eacute;szekkel, ennek tervbe vett&uuml;k bőv&iacute;tett kiad&aacute;s&aacute;t. M&uacute;ltunkat egyfelől a gyergy&oacute;szentmikl&oacute;si &ouml;rm&eacute;ny katolikus egyh&aacute;z 1725-1905. k&ouml;z&ouml;tti anyak&ouml;nyveivel &eacute;s a szamos&uacute;jv&aacute;ri &ouml;rm&eacute;ny katolikus temető II. vil&aacute;gh&aacute;bor&uacute; ut&aacute;ni felm&eacute;r&eacute;s&eacute;vel igyekezt&uuml;nk dokument&aacute;lni. A mindennapok kellemesebb pillanataira eml&eacute;keztet leg&uacute;jabb kiadv&aacute;nyunk, a Nov&aacute;k M&aacute;ria &aacute;ltal szerkesztett <em>Baby szak&aacute;csk&ouml;nyve</em>. Az eddig 17 k&ouml;tetből &aacute;ll&oacute; sorozat folytat&aacute;s&aacute;val egy időben, &eacute;rdeklőd&eacute;si k&ouml;r&uuml;nk tov&aacute;bbi bőv&iacute;t&eacute;s&eacute;t rem&eacute;lj&uuml;k bizony&iacute;tani.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n <em>Fancsali J&aacute;nos</em></p>\n', created = 1521338364, expire = 1521424764, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:29903b69f1e2f9418ce5979c9b14c8f2' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:b7c446dd40de424ad46bb4a20b91e839' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/node/2948\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/967\" style=\"width: 163px; height: 177px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/nemzeti-jelentőségű-intézmények\"><img alt=\"Nemzeti jelentőségű Intézmények\" src=\"/webfm_send/288\" style=\"width: 80px; height: 80px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Nemzeti jelentőségű Intézmények\" /></a> <a href=\"http://emke.ro/kárpát-medencei-közművelődési-kerekasztalról\"><img alt=\"Kárpát-medencei Közművelődési Kerekasztal\" src=\"/webfm_send/327\" style=\"height: 80px; width: 80px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Kárpát-medencei Közművelődési Kerekasztal\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/kőváry-lászló-honismereti-kör\"><img alt=\"Kőváry László Honismereti Kör\" src=\"/webfm_send/331\" style=\"width: 163px; height: 48px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Kőváry László Honismereti Kör\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/szabedi_toto\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/943\" style=\"width: 163px; height: 68px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"/webfm_send/965\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/966\" style=\"width: 163px; height: 115px;\" /></a></p>\n', created = 1521338364, expire = 1521424764, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:b7c446dd40de424ad46bb4a20b91e839' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:870d2671cffaa9b3b4a2dd57bdae8005' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.communitas.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1130\" style=\"width: 200px; height: 97px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://szulofold.hu/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1129\" style=\"width: 200px; height: 45px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.nefmi.gov.hu/main.php\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/246\" style=\"width: 80px; height: 80px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.sapientia.ro/hu/felveteli/alapkepzes/kolozsvar/filmmuveszet-fotomuveszet-media-szak\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/717\" style=\"width: 80px; height: 40px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.borsarock.com/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/735\" style=\"width: 80px; height: 33px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.daisler.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/650\" style=\"width: 80px; height: 26px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://gastroyal.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1002\" style=\"width: 80px; height: 42px;\" /></a></p>\n', created = 1521338364, expire = 1521424764, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:870d2671cffaa9b3b4a2dd57bdae8005' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:1b89ac62a4191dff62f63df388aa7116' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://agnusradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/734\" style=\"width: 80px; height: 41px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://dunatv.hu\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/740\" style=\"width: 80px; height: 100px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://erdely.ma\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/737\" style=\"width: 80px; height: 52px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://erdely.tv\" target=\"_blank\"><img alt=\"Erdélyi Magyar Televizió\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/334\" style=\"width: 80px; height: 40px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.erdelyinaplo.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/733\" style=\"width: 80px; height: 20px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://esemeny.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1123\" style=\"width: 80px; height: 63px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"https://eszm.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1122\" style=\"width: 80px; height: 31px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://kolozsvariradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1035\" style=\"width: 80px; height: 29px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://kronika.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/254\" style=\"width: 80px; height: 30px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.muvelodes.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1097\" style=\"width: 80px; height: 49px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://paprikaradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/739\" style=\"width: 80px; height: 58px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://szabadsag.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/249\" style=\"width: 80px; height: 30px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://idogep.transindex.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"../../../../../../webfm_send/250\" style=\"width: 80px; height: 36px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://cluj.tvr.ro/emisiuni/observator-transilvan--erd--lyi-figyel---_4954.html\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/651\" style=\"width: 80px; height: 42px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://maszol.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1000\" style=\"width: 80px; height: 80px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://igentessek.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1036\" style=\"width: 80px; height: 56px;\" /></a></p>\n', created = 1521338364, expire = 1521424764, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:1b89ac62a4191dff62f63df388aa7116' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:3d2513b4b40b0e8fea6e46a47f5b7026' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://egyszervolt.hu\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/265\" style=\"width: 80px; height: 45px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <img alt=\"\" src=\"/webfm_send/332\" style=\"width: 4px; height: 1px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></p>\n', created = 1521338364, expire = 1521424764, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:3d2513b4b40b0e8fea6e46a47f5b7026' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:f04256c186733cd5c49860b4136ce347' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>\n RO&ndash;400183 Kolozsv&aacute;r, L&aacute;z&aacute;r u. 30., Kolozs m.<br />\n RO&ndash;400183 Cluj, str. Gheorghe Lazăr nr. 30., jud. Cluj<br />\n Telefon/fax: +40 264 434110,&nbsp; <a href=\"mailto:emke.oe@gmail.com\">emke.oe@gmail.com</a></p>\n', created = 1521338364, expire = 1521424764, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:f04256c186733cd5c49860b4136ce347' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '1:7331eae57c4ba1fbb44793868d031b62' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>&copy; 2009, EMKE, <a href=\"user\">Bel&eacute;p&eacute;s</a></p>\n', created = 1521338364, expire = 1521424764, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '1:7331eae57c4ba1fbb44793868d031b62' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
Magyar-örmény Könyvtár-sorozat bemutató – plakát

A Magyar-Örmény Könyvtár-sorozat köteteinek bemutatójára kerül sor 2010. november 19-én, pénteken, 18 órától, az EMKE–Györkös Mányi Albert Emlékházban (Kolozsvár, Republicii/Majális u. 5/1.)

A rendezvényen Fancsali János zongoraművész, zenetörténész, a könyvsorozat szerkesztője (Budaörs) az alábbi kiadványokat ismerteti:

– Petelei István: "Csak egy szabályunk van: igazat kell írni!" (MÖK 7., Budaörs, 2002) – az író sajtóban megjelent cikkeinek első gyűjteménye, megjelent születésének 150. évfordulóján;
– Dr. Kapronczay Károly: Adatok a magyarörmény orvosok és gyógyszerészek történetéhez (MÖK 8., Budaörs, 2002);
– Czetz János: Utazás Spanyolországban (MÖK 11., Budaörs, 2004) (Vivian George angol és Villa-Amil, Genaro Perez spanyol grafikus korabeli rajzaival);
– Dr. Száva Tibor-Sándor: Magyarörmények az I. világháborúban (MÖK 12, Budaörs, 2004) (Kövér Gyula a fronton készült rajzaival);
Czárán Gyula emlékkönyv (MÖK 14., Budaörs, 2006) (Megjelent elhunyta centenáriumára, korabeli fotókkal, rajzokkal);
Baby szakácskönyve – összeállította Novák Mária (MÖK 15, Budaörs 2009) – a sepsiszentgyörgyi 1937-es, 1939-es, kolozsvári 1941-es kiadások után, a negyedik kiadása a magyarörmény Novák Mária sikerkönyvének;
– Gámentzy Eduárd: Holddal takarózni. Versek, Madár Eszter grafikáival (MÖK, 2008);
Magyarörmény herbárium. Falinaptár 2011, Horváth Zsófia rajzaival.

Szeretettel várjuk az érdeklődőket!

 

***

A Magyar-Örmény Könyvtár sorozatot a budaörsi Örmény Önkormányzat kezdeményezte, szerkesztője Fancsali János, első kötete – Czetz János: Emlékezéseim – 2001. március 15-én jelent meg. Célja elsősorban a kéziratban, vagy már alig fellelhető kiadványokban található, a magyarörmény közösségnek a magyar társadalomban való részvételét dokumentáló kiadványok megjelentetése. Hadtörténelmi kiadványainkat tovább is folytattuk: Czetz János egy második emlékét később adtuk ki Utazás Spanyolországban címmel, majd következett Száva Tibornak az I. világháborús magyarörményekről szóló tanulmánya. Irodalmi érdeklődésünket bizonyítja Cserei Szász László verses kötete, Petelei István publicisztikájának eddig ismeretlen gyűjteménye, Gámentzy Eduárd verses-grafikás albuma, Lengyel József színművei. Zenei tárgyban Zsizsmann Rezső, Liszt Ferenc erdélyi tanítványai, a Bartók-barát Buşiţia levelezéséről szóló tanulmány és a Magyarörmény zenei breviárium jelentek meg eddig. Külön kötetünk foglalkozott a magyarörmény származású orvosokkal-gyógyszerészekkel, ennek tervbe vettük bővített kiadását. Múltunkat egyfelől a gyergyószentmiklósi örmény katolikus egyház 1725-1905. közötti anyakönyveivel és a szamosújvári örmény katolikus temető II. világháború utáni felmérésével igyekeztünk dokumentálni. A mindennapok kellemesebb pillanataira emlékeztet legújabb kiadványunk, a Novák Mária által szerkesztett Baby szakácskönyve. Az eddig 17 kötetből álló sorozat folytatásával egy időben, érdeklődési körünk további bővítését reméljük bizonyítani.

Fancsali János

Támogatóink

Médiapartnerek

Erdélyi Magyar Televizió

Ajánljuk


© 2009, EMKE, Belépés