Kincses Kolozsvár díjban részesült Dávid Gyula, az EMKE tiszteletbeli elnöke

kmn2023

A Kincses Kolozsvár Egyesület kuratóriuma a Kincses Kolozsvárért Díjat a 95. évét augusztus 13-án betöltő Dávid Gyula irodalomtörténésznek, szerkesztőnek és műfordítónak, az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület tiszteletbeli elnökének adta át. A magyar művelődési élet területén nyújtott kiemelkedő tevékenységéért, fáradhatatlan közösség- és tudományszervező munkájáért díjazott Dávid Gyula életével és munkásságával, valamint 56-os elítéltként, a diktatúra legsötétebb éveiben tanúsított kiállásával és bátor helytállásával Kolozsvár, Erdély és a Kárpát-medence magyar közösségeinek méltó példaképévé vált. 

Dáné Tibor Kálmán laudációjában elmondta, ebben a hatalmas élettapasztalatban benne van a húszadik század közel háromnegyede. Dávid Gyulának volt alkalma megismerni  a  második világháború utáni fékevesztett világot. Fiatal tanársegédként koholt politikai vádak alapján bebörtönözték. A börtönévek után fizikai munkásként dogoztt, majd a köz szolgálatába állt, a Kriterion könyvkiadó szerkesztője, vezetője, értelmi irányítója lett. Megkerülhetetlen személyiség lett és marad az erdélyi magyar irodalomtörténetnek.   

Az 1989 karácsonyán bekövetkezett rendszerváltás után  új korszak következett:  irányítása alatt létrehozta a Polis könyvkiadót, olyan, addig elhallgatott könyveket jelentetett meg a Polisnál, amelyek egy csapásra ezt a fiatal könyvműhelyt a hazai magyarság egyik legrangosabb könyvkiadójává emelték. 1991-ben egyhangúlag választották meg az EMKE elnökévé. Hatalmas tenni akarással látott hozzá az igazgatáshoz.  „A sors kegyeltjének érzem magam, hogy az elmúlt három évtizedben közeli munkatársa lehettem Dávid Gyulának. Emberi és szellemi nagysága utolérhetetlennek tűnt, de biztonságot jelentett” – emelte ki méltatásában Dáné Tibor Kálmán.  

Dávid Gyula a díj átvétele után elmondta, Kolozsvárhoz  75 év története köti, ezzel a díjjal pedig további kötelezettséget róttak a vállára: „Ígérem, hogy amíg élek,  tovább fogom tenni mindazt, ami tehető.”

Forrás: Nagy Hintós Diana, Szabadság, 2023. augusztus 14.