ERDÉLYI MAGYAR KÖZMŰVELŐDÉSI EGYESÜLET
SOCIETATEA MAGHIARĂ DE CULTURĂ DIN TRANSILVANIA
HUNGARIAN CULTURAL SOCIETY OF TRANSYLVANIA

RO–400183 Kolozsvár, Lázár u. 30., Kolozs m.
RO–400183 Cluj, str. Gheorghe Lazăr nr. 30., jud. Cluj
Telefon/fax: +40 264 434110,  [email protected]

Címlap

Díjak – 2021

GyMAE Facebook like: 
GyMAE Facebook like
Aktuális banner: 
Aktuális banner
szobor_hatterrel.png

Idén is, csakúgy mint a tavaly, a díjkiosztó gálát a járványügyi intézkedések értelmében szűk körben, református áhítat keretében, csak a meghívottak részvételével tartjuk meg 2021. április 10-én. A nagyközönség számára online közvetítésben a Facebook-oldalunkon lesz követhető.

2021-ben a díjátadó gálára református áhítat keretében a Kolozsvár-Alsóvárosi Református Egyházkerület templomában (Kétágú templom) kerül sor, szombaton, április 10-én, délután 2 órától.

1. Bányai János-díj
Laudál: dr. Pozsony Ferenc

Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület dr. Dimény Attila muzeológus részére – az erdélyi magyar muzeológiában elért eredményeiért és a kézdivásárhelyi Incze László Céhtörténeti Múzeum szakszerű működtetéséért, gyarapításáért és korszerűsítéséért – Bányai János-díjat adományoz.

2. Janovics Jenő-díj
Laudál: Nagy Mikós Kund

Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Bálint Zsigmond fotóművész részére – a hazai fotómozgalom szolgálatában kifejtett több mint hat évtizedes munkásságáért, a falu világát, a népéletet megörökítő, emberközeli, színvonalas művészetéért – Janovics Jenő-díjat adományoz.

3. Kallós Zoltán-díj
Laudál: Balázs Bécsi Attila

Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Feketelaki Tibor és dr. Székely Melinda részére – az erdélyi hagyományos néptánckultúra magas szintű művelése és népszerűsítése érdekében kifejtett tevékenységükért – Kallós Zoltán-díjat adományoz.

4. Kovács György-díj
Laudál: Bessenyei Gedő István

Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Nagy Csongor Zsolt színművész, előadóművész részére – több évtizedes kiemelkedő művészi munkájáért, a különböző erdélyi színpadokon nyújtott megrendítő erejű alakításai, valamint elmélyült és példamutató, sokoldalú szakmaisága elismeréseként – Kovács György-díjat adományoz.

5. Kőváry László-díj
Laudál: Zsigmond Enikő

Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Jánosi Csaba geológus részére – a Székelyföld borvízkincsének háromkötetes összefoglalásában elért eredményei elismeréseként, ismeretterjesztő írásai, valamint az ország első borvízmúzeumának létrehozásában kifejtett tevékenységéért – Kőváry László-díjat adományoz.

6. Gr. Kun Kocsárd-díj
Laudál: dr. Szijártó István

Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Böjte Csaba / Csaba testvér részére – aki szóval és tettel tesz tanúságot Isten szeretetéről, egész magyar közösségünket szolgálva – gr. Kun Kocsárd-díjat adományoz.

7. Monoki István-díj
Laudál: Szonda Szabolcs

Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Kiss László iskolai könyvtáros részére – a helyi, országos és nemzetközi iskolai könyvtári szervezetekben kifejtett hatékony tevékenységéért – Monoki István-díjat adományoz.

8. Nagy István-díj
Laudál: Sárközi Sándor

Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Nagy Éva Vera zenetanár, karnagy részére – a Kodály Zoltán szellemiségében kifejtett több évtizedes zenepedagógiai, karnagyi, kiemelkedő művészi és kiváló, önzetlen oktatói tevékenységéért – Nagy István-díjat adományoz.

9. Spectator-díj
Laudál: H. Szabó Gyula

Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Szokoly Elek közíró részére – a három évtizedes, román és magyar nyelven végzett közírói és szervezői munkálkodása elismeréséül, a korszerű transzilvanizmus terjesztéséért, az előítéletmentes, érvekre figyelő, őszinte dialógus iránti elkötelezettségéért – Spectator-díjat adományoz.

10. Szolnay Sándor-díj
Laudál: Székely Sebestyén György

Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Unipán Helga képzőművész-grafikus részére – több évtizedes kiváló grafikusi, illusztrátori, könyvtervezői és közművelődési tevékenysége elismeréseképpen – Szolnay Sándor-díjat adományoz.

11. Vámszer Géza-díj
Laudál: Balázs Bécsi Gyöngyi

Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Széman Rózsa játszóházvezető, közművelő, orvosasszisztens részére – állandó útkeresésben, fejlődésben levő, felelősségtudattal és szeretettel végzett, lelkes, odaadó munkájáért – Vámszer Géza-díjat adományoz.

ÉLETMŰDÍJAK

1. Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Bágyoni Szabó István költő, író részére – munkássága elismeréseként, különösen az otthonhoz, szülőföldhöz való kötődés érzékletes szemléltetéséért – életműdíjat adományoz.

2. Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Bodor Ádám író részére – munkássága elismeréseként, különösképpen az Utunkban közölt, romániai hétköznapokat rögzítő rövidprózasorozatáért, valamint a rendszerváltást megjelenítő regénysorozatáért – életműdíjat adományoz.

3. Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Muzsnay Árpád művelődésszervező, tanár, újságíró részére – közművelődési tevékenységéért, a Dsida-, Páskándi- és Jakabbffy-kutatások ösztönzésében végzett munkájáért, valamint Kölcsey Ferenc emlékezetének ápolásáért – életműdíjat adományoz.

Kiváló közművelő oklevelek

1. Henter György református lelkipásztornak, a marosvásárhelyi Vártemplom felújítása, valamint a gyülekezet által közvetített közművelődési élet támogatása érdekében kifejtett tevékenysége iránti elismerésül.

2. Papp László római katolikus atyának, sikeres vallásos zeneművek népszerűsítése, kiemelten a marosvásárhelyi Mustármag közösségben végzett lelki, kulturális, szociális, evangelizációs tevékenysége iránti elismerésül.

3. Szabó Ákos római katolikus plébánosnak, a vajdahunyadi magyar közösség szellemi és kulturális fejlődését elősegítő tevékenysége és támogatása elismeréséül.

4. Gudor Kund Botond református esperes-lelkipásztornak, a gyulafehérvári magyar közösség szellemi és kulturális fejlődését elősegítő tevékenysége és támogatása elismeréséül.

5. Székely Zoltán Márton és Székely Anna-Eli lelkipásztor–diakónus házaspárnak, a medgyesi magyar közösség szellemi és kulturális fejlődését elősegítő tevékenységük és ennek támogatása elismeréséül.

6. A Búzavirág Néptáncegyüttesnek közösségformáló ereje, valamint a barcasági néptánckultúra megteremtése, fejlesztése, a hagyományok kutatása és éltetése, a magyarságtudat ébrentartása terén elért eredményei, elismeréséül.

7. Tóth Guttman Elemér elektromérnöknek, a Romániai Magyar Dalosszövetség keretében, a közművelődés szolgálatában végzett odaadó és önzetlen munkája elismeréséül.

Mecénás oklevelek

Rusz Sándor vállalkozónak, a marosvásárhelyi magyar közművelődési élet támogatása érdekében kifejtett tevékenysége iránti elismerésül.

Dr. Magyary Előd fogorvos-tanácsosnak, a marosvásárhelyi magyar közösségi és közművelődési élet támogatása érdekében kifejtett tevékenysége iránti elismerésül.
 

Támogatóink

Médiapartnerek

Erdélyi Magyar Televizió

Ajánljuk


© 2009, EMKE, Belépés