XVIII. Bartalis János vers- és énekmondó verseny

Kortárs erdélyi költészet

2011. november 3 - 6.
Brassó, Reménység Háza

 

Az Egyesült Nemzetek Szövetsége 2009. decemberében megtartott Közgyűlésének határozata értelmében a 2010 – 2011-ig tartó időszak az Ifjúság Nemzetközi Éve. Ennek szellemiségét követve a kortárs erdélyi költészet témakörével hirdeti meg az Apáczai Csere János Közművelődési Egyesület a XVIII. Bartalis János vers- és énekmondó versenyt.

A vetélkedőre két kategóriában lehet jelentkezni:

    ·    Versmondó verseny

    ·    Énekmondó verseny (megzenésített versek előadása, hangszerkísérettel)

Ugyanaz a versenyző mindkét kategóriába jelentkezhet!

A vetélkedő irodalmi anyaga, mindkét kategóriában:

    ·    egy szabadon választott kortárs erdélyi költő verse/megzenésített verse

    ·    bármelyik korszak, irányzat magyar költőjének szabadon választott verse/megzenésített verse

Egy-egy vers előadásának ideje nem haladhatja meg az 5 percet!!!

     
Részvételi tudnivalók:

A versenyen részt vehet minden, a 15. életévet betöltött versmondó/énekmondó (felső korhatár nincs), aki nem hivatásos színművész/előadóművész.

Abban az esetben, ha a versenyző mindkét kategóriába jelentkezik, az irodalmi anyag mindkét esetben kötelező (nem lehetséges összevonni, pl. egy verset elmondani, másikat énekelni)!

A csatolt jelentkezési lap tartalma: a versenyző neve, lakhelye, születési adatai, személyazonossági igazolvány/útlevél száma, személyi száma (CNP), foglalkozása, munkahelye, (diákok esetében az oktatási intézmény neve), e-mail címe, telefonszáma, valamint a választott költők nevei a verscímekkel.

A jelentkezési lap elküldhető a [email protected] e-mail címre, a 0268-472101 faxszámra, vagy a 500168 Braşov, str. Gen. Dumitrache, nr. 20, bl. 257, ap. 9, (Házy Bakó Eszter) postacímre.

A szervező visszaigazolja a jelentkezést és közli a további tudnivalókat.

A versenyzőnek rendelkeznie kell egy művelődési/oktatási intézmény vagy civil szervezet ajánlásával. Egy ajánló intézményt/civil szervezetet max. három versenyző képviselhet!

A versenyzők a rendezvény ideje alatt teljes ellátásban részesülnek (szállás és étkezés).

Utazási költséget nem térítünk meg!

Kísérőt csak kivételes esetekben, a jelentkezők számának függvényében fogadhatunk. A kérelmezőnek fizetnie kell a szállás és étkezés költségeit (kb. 100 lej/nap).

Minden versenyzőt könyvcsomaggal jutalmazunk. Az első három helyezett, mindkét kategóriában, pénzjutalom mellett (I.díj: 300 lej, II.díj: 250 lej, III.díj: 230 lej) jelentős ajándékcsomagban is részesül. Az elért eredmények sorrendje szerint számos különdíjat osztunk ki, intézmények, egyesületek, magánszemélyek adományait.

Jelentkezési határidő: 2011. október 25.

     
További felvilágosítás: Házy Bakó Eszter, e-mail: [email protected], tel. 0040-740-420638.