XIX. Szabédi Napok – 2010. május 7–9.

Gondolat-kísérletek Szabédi életművében – konferencia

Előadások:
Filozófiai tételek és szabad gondolatok – Egyed Péter egyetemi tanár, BBTE, Filozófia Tanszékcsoport – magyar tagozat
A húszéves Szabédi pszichológiai profilja – Plesek Zoltán doktorandusz, BBTE, Filozófia Tanszékcsoport – magyar tagozat
A szaggatottság fonalain – Jakab András magiszter, BBTE, Filozófia Tanszékcsoport – magyar tagozat
Észrevételek Szabédi László unitárius kötődéséhez – Rezi Elek teológiai tanár, Protestáns Teológiai Intézet
Nyelv és irodalom – Máthé Dénes egyetemi docens, BBTE Magyar és Általános Nyelvészeti Tanszék

 

KOLOZSVÁR, 2010. MÁJUS 7., PÉNTEK
 
17.00: Szabédi Emlékház
Lázár / Gh. Lazăr u. 30. sz.

Koszorúzás az Emlékháznál

Beszédet mond: Kántor Lajos irodalomtörténész

18.30: Házsongárdi temető

Koszorúzás Szabédi László sírjánál

Beszédet mond: Máthé Dénes egyetemi docens
 
 
KOLOZSVÁR, 2010. MÁJUS 8., SZOMBAT
 
10.00: Unitárius Püspökség Dávid Ferenc díszterme
János Zsigmond Unitárius Kollégium, Kossuth Lajos / 1989. December 21. u. 9. sz.

KONFERENCIA

Gondolat-kísérletek Szabédi életművében
 
Köszöntő beszédek
– Főtisztelendő Bálint Benczédi Ferenc, az Erdélyi Unitárius Egyház püspöke
– Dáné Tibor Kálmán, az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület elnöke
 
Előadások
Levezető elnök: Kántor Lajos

Filozófiai tételek és szabad gondolatok – Egyed Péter egyetemi tanár, BBTE, Filozófia Tanszékcsoport – magyar tagozat
A húszéves Szabédi pszichológiai profilja – Plesek Zoltán doktorandusz, BBTE, Filozófia Tanszékcsoport – magyar tagozat
A szaggatottság fonalain – Jakab András magiszter, BBTE, Filozófia Tanszékcsoport – magyar tagozat
Észrevételek Szabédi László unitárius kötődéséhez – Rezi Elek teológiai tanár, Protestáns Teológiai Intézet
Nyelv és irodalom – Máthé Dénes egyetemi docens, BBTE Magyar és Általános Nyelvészeti Tanszék

 
 
SZABÉD, 2010. MÁJUS 9., VASÁRNAP
 
11.00: Ünnepi istentisztelet a szabédi unitárius templomban
Szószéki szolgálatot végez: Kecskés Csaba esperes
Emlékbeszédet mond: Nagy Pál irodalomtörténész

 

A szervezők szeretettel várják az érdeklődőket!

Szervezők:
Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület
Korunk Stúdió
Erdélyi Magyar Filozófiai Társaság
Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága – Anyanyelvi Konferencia
 

 
Támogatók:
RMDSZ Ügyvezető Elnökség
Oktatási és Kulturális Minisztérium
Közép-erdélyi Magyar Művelődési Intézet, Kolozsvár
 
 
További információk:
EMKE Szabédi Emlékház
Cím: 400183 Kolozsvár (Cluj-Napoca), Gheorghe Lazăr / Lázár  u. 30.
Tel./fax: +40 264 434110