Társadalmi szerepvállalás és részvétel a 19. század végén: az EMKE indulása

Társadalmi szerepvállalás és részvétel a 19. század végén: az EMKE indulása címmel jubileumi kiállítás nyílik az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület megalakulásának 130-ik évfordulója alkalmával. A 2015. április 10-én, pénteken du. 5 órakor a szervezet Györkös Mányi Albert Emlékházában (Kolozsvár, Republicii/Majális u. 5.) sorra kerülő rendezvény a dualizmus kori Magyarország legnagyobb és hatásában legátfogóbb közművelődési egyesületének kezdeti időszakát eleveníti meg korabeli írásos és képi dokumentumok valamint tárgyak révén.

Az 1885-ös alakulástól a század végéig számos korabeli politikus, művész valamint művelődés és művészetpártoló sorakozik fel az egyesület mögé, illetve azonosul az EMKE célkitűzéseivel az Európa-szerte uralkodó egységesítő-nemzetiesítő program korabeli szellemében. Mindezt tanúsítják a korai filléres adományok vagy a Kun Kocsárd gróf fejedelmi alapítványának dokumentumai, korabeli rangos és kevésbé ismert előadóművészek, műalkotások és művek EMKE-s kapcsolódásai, az egyesületi működést lehetővé tevő szereplők tevékenységi dokumentumai. Ugyanakkor az EMKE-nek az erdélyi oktatásügyben illetve gazdaságban betöltött korabeli szerepébe is beleláthatunk. A kiállított anyagok főként a Román Országos Levéltár Kolozs Megyei Fiókjában található EMKE-levéltárban, családi-, egyházi-, egyéni és közgyűjteményekből származnak.

Megnyitja: dr. Széman Péter EMKE-elnök, Gaal György irodalomtörténész és Bartha Katalin Ágnes, a kiállítás kurátora. A grafikai arculat Demeter Vincze András terve. Közreműködik a Magyarfenesi Vegyeskar a korabeli EMKE-daloskörök két népszerű kórusművével (karnagy: Tóth Guttman Emese), valamint Oláh Boglárka, aki Salamon [F.] János: Éljen a király! – E.M.K.E. induló című zongoraművét adja elő.

A kiállítás 2015. május 15-ig látogatható, hétköznapokon 13-17 óra között.

Mindenkit szeretettel várunk!
 

www.emke.ro
www.facebook.com/emkegyorkoshaz