Százéves jubileum

Brassóban 100 éve alakult meg a Romániai Magyar Dalosszövetség. Brassói Magyar Dalárdánk márvány emléktábla és kopjafa állítással tiszteleg, emlékezik erre a rendkivüli jubileumra. Az ünnepségre november 13-án, szombaton, déli 12 órakor kerül sor az Áprily Lajos Főgimnázium udvarán, a járványügyi szabályok betartásával.

 

A Dalosszövetség létrejöttét az váltotta ki, hogy az első világháború után árvák lettek az erdélyi magyar kórusok. Elszakadtak a Budapesten székelő Magyar Dalosok Országos Szövetségétől. A Brassói Magyar Dalárda elnöke, idős Szemlér Ferenc és az alelnök Szabó Béni jól felmérte a kritikus helyzetet. Tudták, összefogás szükséges, hogy az erdélyi kórusmozgalom továbbra is jelentős szerepet képviseljen az ország művelődési életében. Elhatározták, egységbe tömörítik a régi és az újonan alakult erdélyi kórusokat. A Brassói Magyar Dalárda az egyik legpatinásabb kórus volt, addigi tevékenységével nagy hírnévnek, elismerésnek örvendett. A brassói vezetők igyekezete sikeres lett, 1921. november 13-án harminc énekkar képviselője kimondta a Romániai Magyar Dalosszövetség megalakulását. Elnöknek idős Szemlér Ferencet a Brassói Római Katolikus Gimnázium igazgatóját választották meg.

A Dalosszövetség célul tűzte ki a magyar kórusok és zeneegyesületek országos keretbe egyesítésével a karének, dal és zeneirodalom ápolását, hangversenyek, kórusok közötti versenyek, ünnepségek szervezését. Elhatározták a kapcsolat teremtést a román és német kórusokkal, a barátság megerősítését a különböző nyelvet beszélő dalosok között.

Érdemes megjegyezni, a felavatandó márványtáblára felkerült a Dalosszövetség 1924-ben elfogadott jeligéje is, amelyre pályázattal kellett jelentkezni. Számos neves költő, író pályázott, nem is annyira a díjért mint inkább a hírnévért. Nagy meglepetésre az igényes bíráló bizottság egy ismeretlen brassói idős lakatosmester jeligéjét tartotta a legjobbnak. Paál András versikéje lett a dalosok országos jeligéje, amely így szól: Bölcsőnktől a koporsónkig, míg a sír el nem takar, szívből jöjjön, szívhez szóljon ajkunkon a magyar dal! Ez a gyönyörű szöveg jelenleg is dalárdánk jeligéje. Dr.Willer József a dalárda akkori karmestere zenésítette meg. A későbbi karmesterek, Lengyel László 1946-ban férfi karra, majd 1992-ben Klára Mária Valéria vegyes karra hangszerelte át. A kopjafával emlékezünk minden elhunyt dalostársra.

A jubileumra tervezett kórustalálkozót megtartjuk amint a járvány miatti szigorítások megszünnek.

        A Brassói Magyar Dalárda vezetősége