Petőfi Sándor és Szendrey Júlia házasságkötésére emlékeztünk Erdődön

A vírusjárvány ellenére is szép számú közönség gyűlt össze és emlékezett a vasárnap délelőtti istentiszteletet és misét követően Deák Árpád képzőművész erdődi kettős szobra előtt.

Így az ezelőtt 23 esztendővel, Szendrey Júlia és Petőfi Sándor házasságkötésének 150. évfordulója alkalmával elindított és az évek folyamán hagyományossá vált rendezvénynek sikerült töretlenül tovább folytatnia a költőnek az Erdődi Petőfi Kör által éltetett kultuszát.

A helyi polgármester: Ovidiu Duma szokásos köszöntőjét a két felekezet lelkipásztorának igeolvasása és áldása követte, majd Muzsnay Árpád, az EMKE főtanácsosa üdvözölte a jelenlevőket, hangsúlyozva Erdőd döntő szerepét, azt a meghatározó élményt, amit az itt megkötött frigy alapjaiban befolyásolta és meghatározta Petőfi életének és költészetének további alakulását. Felvetette ugyanakkor, hogy két év múlva: a házasságkötés 175. évfordulójára régi adósságát törlesztheti a település. Addigra egy, a történelmi Szatmárhoz kötődő eseményeket, tényeket idéző színvonalas Petőfi – Szendrey kiállításnak kell helyet biztosítani az erdődi vár még álló bástyájának termei egyikében.

A helybeli, valamint a szomszédos és távolabbi települések (Géres, Krasznabéltek, Szatmárhegy, Kökényesd és Csedreg) Erdődre érkezett irodalomkedvelőinek az ünnepségen jelen levő Turós Lóránd szenátor a szerelem és az élet kiteljesedését gátolni
próbáló akadályok következetes és sikeres leküzdése példájaként beszélt e bükkaljai településen 173 évvel előbb beteljesült szerelemről.

Az ünnepséget Bányai Zsófia diáklány gyönyörű szavalattal zárta.
(A fotózásban segített Elek György. Köszönet érte.)

Muzsnay Árpád, EMKE főtanácsos