Nyitott szemmel: Atyafiságban a történelemmel

Barcsay Tamás professzor nagymúltú erdélyi főnemesi családok leszármazottja, gróf Bánffy Miklós író, volt magyar külügyminiszter és kultúrpolitikus unokaöccse. Maga is tudós ember lévén összefüggéseiben is érti és a helyén kezeli az erdélyi magyar arisztokrácia – és ezen belül családja – XX. századi hányattatásait. Oxfordi doktori dolgozatát arról a Károlyi Mihályról és kormányáról írta, aki maga is a Barcsay-család távolabbi rokonságába tartozott. A román visszaszolgáltatási törvényeket összes hibájukkal együtt igazságosabbaknak tartja, mint a magyarországi kárpótlást. Ikonikus örökségét, a gyalui várkastélyt inkognitóban a kommunizmus idején is szemmel tartotta, visszaperlése után pedig harapós kutyákkal őriztette, hogy szét ne hordják. Azon arisztokraták közé tartozik, akik a családi vagyon visszaszerzését kötelességüknek tekintik, patinás kastélyaikat viszont a közjó érdekében kívánják hasznosítani akár azon az áron is, hogy megválnak tőle.

A Nyitott szemmel beszélgető sorozat e havi, Atyafiságban a történelemmel c. kiadásának vendége dr. Barcsay Tamás, a torontói Ryerson Egyetem nyugalmazott propagandatörténet professzora lesz, akivel sok egyéb mellett Barcsay Ákos erdélyi fejedelemről és az ő pénzén kinyomtatott első latin betűs román nyelvű kiadványról is szót ejtünk.

A Györkös Mányi Albert Emlékházban (Kolozsvár, Republicii/Majális u. 5.) 2015. április 23-án, csütörtökön, 18 órától sorra kerülő beszélgetés házigazdája Laczkó Vass Róbert.

Mindenkit szeretettel várunk!
 

www.emke.ro
www.facebook.com/emkegyorkoshaz