Hozzon egy szál virágot!

Emlékezzünk: Dsida Jenőre, Páskándi Gézára és Jakabffy Elemérre!

Születésük napjának közelsége is indokolja, hogy az előző esztendők gyakorlatához hasonlóan az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület kezdeményezésére május közepén ugyanazon, vagy egymást követő napokon emlékezzünk meg Dsida Jenő és Páskándi Géza írókról, valamint Jakabffy Elemér kisebbségpolitikusról.

A Szatmár megyében is javuló járványhelyzet közepette – maradéktalanul betartva a továbbra is elvárt és indokolt egészségügyi intézkedéseket és előírásokat – idén májusban egyházi áhítat keretében emlékezünk a Szatmárnémetiben született Dsida Jenőre, a megyeközpontunkban nyugvó Jakabffy Elemérre és Szatmárhegy nagy szülöttére: Páskándi Gézára.

Mindhármuk esetében lehetőség adódik a megemlékezés szabadtéri megtartására.

Május 14-én, pénteken délután 17.00 órakor a Titulescu teret díszítő Dsida-szobor előtt Schönberger Jenő római katolikus megyéspüspök szolgálatát hallgathatjuk meg. Őt követően,
a költő egykori iskolája utódának tekinthető Hám János Katolikus Iskolaközpont tanárnője: Heinrich Andrea méltatja a költőt, majd Kereskényi Gábor, megyeközpontunk polgármestere, míg az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében Petneházy Attila miniszteri biztos, nyíregyházi színművész köszönti a jelenlevőket, vele együtt pedig diákok szavalatai idézik a XX. század első fele legjelentősebb, alkotásai révén máig élő és ható magyar lírikusát.

Ugyanaz nap: május 14-én, pénteken koraeste 19:00 és 20:00 órától Szatmárhegy lesz költő-emlékezés színhelye. Páskándi Géza szülőháza telkén, valamint a község központjában található mellszobra előtt református áhítat keretében Kovács József lelkipásztor, Pataki Csaba megyei önkormányzati elnök szólását követően pedig – a több éves hagyományokhoz híven – a szatmárhegyi tanerők közreműködésével a helyi iskolások, valamint szatmári diákok szólaltatják meg a múlt század második fele legjelentősebb magyar alkotójának verseit. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében, Petneházy Attila miniszteri biztos, nyíregyházi színész köszönti a megjelenteket, s Páskándi próza-részlet művészi tolmácsolásával emeli a rendezvény színvonalát.

Alkalom adódik arra is, hogy az érdeklődők megtekinthessék a költő szatmárhegyi volt iskolája falán tavaly elhelyezett emléktáblát, valamint a Petőfi Irodalmi Múzeumnak a világirodalom jelesei között számon tartott vers-, dráma- és esszéíró alkotó pályáját bemutató, az EMKE útján a községi könyvtárnak ajándékozott és ott Marián Éva által gondozott állandó kiállítását.

Május 15-én, szombaton délelőtt 11:00 órakor a szatmárnémeti Hídon Túli Római Katolikus Temetőben Schönberger Jenő püspök tart áhítatot, Szőcs Péter Levente múzeumigazgató, Pataki Csaba megyei önkormányzati elnöke, Kereskényi Gábor, Szatmárnémeti polgármestere és Demeter Stefánia Katalin konzul (Kolozsvár) méltatja a politikus, lapszerkesztő és közíró tevékenységét, kisebbségpolitikusi ténykedése máig meghatározó szerepét, Nagyné Pozsár Erzsébet almérnök pedig a szülőföld üdvözletét tolmácsolja a lugosi származású Jakabffy Elemér 140. születési évfordulója alkalmából.

Hadd soroljuk fel a szatmári három magyar líceum (a Hám János Katolikus Iskolaközpont, a Kölcsey Ferenc Főgimnázium és a Református Gimnázium), valamint a szatmárhegyi iskola azon tanulóinak nevét, akik emlékezetesebbé teszik májusi főhajtásainkat: Fehér Anna, Szabó Boglárka, Ács Evelin, Kádár Adrienne, Nagy Vanessza, Riedl-Serli Tibor, Kovács Jácint, Medgyesi Hanna, Szabó Mira, Tóth Melánia.

Köszönet ugyanakkor az őket felkészítő, irányító tanerőknek: Szász Anikónak, Bagosi Ilonának, Gál Gyöngyinek, Varga - Bressel Christiánének, Muntán Antalnak és Zilahi Kató Klárának.

Vázlatosan összefoglalva a május közepi két nap „forgatókönyvét”:

– 2021. május 14., pénteken délután a szatmárnémeti Titulescu téren Dsida-megemlékezés

– 2021. május 14., pénteken koraeste 19:00 és 20:00 órakor Szatmárhegyen Páskándi-főhajtás

– 2021. május 15., szombaton délelőtt a szatmárnémeti római katolikus temetőben Jakabffy Elemér emléke előtti tisztelgés a kisebbségpolitikus születésének 140. évfordulója alkalmából

A maszk viselése és a személyek közti távolság tartása mind a három helyszínen kötelező !

Várunk mindenkit, akinek ideje engedi, s kedve van az emlékezésre! Felemelő két szép napunk lehet május 14- és 15-e…

Hozzunk egy-egy szál virágot – de koszorúzni is lehet…

Forrás: emke (Muzsnay Árpád)