Díjak – 2021

Idén is, csakúgy mint a tavaly, a díjkiosztó gálát a járványügyi intézkedések értelmében szűk körben, református áhítat keretében, csak a meghívottak részvételével tartjuk meg 2021. április 10-én. A nagyközönség számára online közvetítésben a Facebook-oldalunkon lesz követhető.

2021-ben a díjátadó gálára református áhítat keretében a Kolozsvár-Alsóvárosi Református Egyházkerület templomában (Kétágú templom) kerül sor, szombaton, április 10-én, délután 2 órától.

1. Bányai János-díj
Laudál: dr. Pozsony Ferenc

Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület dr. Dimény Attila muzeológus részére – az erdélyi magyar muzeológiában elért eredményeiért és a kézdivásárhelyi Incze László Céhtörténeti Múzeum szakszerű működtetéséért, gyarapításáért és korszerűsítéséért – Bányai János-díjat adományoz.

2. Janovics Jenő-díj
Laudál: Nagy Mikós Kund

Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Bálint Zsigmond fotóművész részére – a hazai fotómozgalom szolgálatában kifejtett több mint hat évtizedes munkásságáért, a falu világát, a népéletet megörökítő, emberközeli, színvonalas művészetéért – Janovics Jenő-díjat adományoz.

3. Kallós Zoltán-díj
Laudál: Balázs Bécsi Attila

Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Feketelaki Tibor és dr. Székely Melinda részére – az erdélyi hagyományos néptánckultúra magas szintű művelése és népszerűsítése érdekében kifejtett tevékenységükért – Kallós Zoltán-díjat adományoz.

4. Kovács György-díj
Laudál: Bessenyei Gedő István

Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Nagy Csongor Zsolt színművész, előadóművész részére – több évtizedes kiemelkedő művészi munkájáért, a különböző erdélyi színpadokon nyújtott megrendítő erejű alakításai, valamint elmélyült és példamutató, sokoldalú szakmaisága elismeréseként – Kovács György-díjat adományoz.

5. Kőváry László-díj
Laudál: Zsigmond Enikő

Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Jánosi Csaba geológus részére – a Székelyföld borvízkincsének háromkötetes összefoglalásában elért eredményei elismeréseként, ismeretterjesztő írásai, valamint az ország első borvízmúzeumának létrehozásában kifejtett tevékenységéért – Kőváry László-díjat adományoz.

6. Gr. Kun Kocsárd-díj
Laudál: dr. Szijártó István

Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Böjte Csaba / Csaba testvér részére – aki szóval és tettel tesz tanúságot Isten szeretetéről, egész magyar közösségünket szolgálva – gr. Kun Kocsárd-díjat adományoz.

7. Monoki István-díj
Laudál: Szonda Szabolcs

Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Kiss László iskolai könyvtáros részére – a helyi, országos és nemzetközi iskolai könyvtári szervezetekben kifejtett hatékony tevékenységéért – Monoki István-díjat adományoz.

8. Nagy István-díj
Laudál: Sárközi Sándor

Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Nagy Éva Vera zenetanár, karnagy részére – a Kodály Zoltán szellemiségében kifejtett több évtizedes zenepedagógiai, karnagyi, kiemelkedő művészi és kiváló, önzetlen oktatói tevékenységéért – Nagy István-díjat adományoz.

9. Spectator-díj
Laudál: H. Szabó Gyula

Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Szokoly Elek közíró részére – a három évtizedes, román és magyar nyelven végzett közírói és szervezői munkálkodása elismeréséül, a korszerű transzilvanizmus terjesztéséért, az előítéletmentes, érvekre figyelő, őszinte dialógus iránti elkötelezettségéért – Spectator-díjat adományoz.

10. Szolnay Sándor-díj
Laudál: Székely Sebestyén György

Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Unipán Helga képzőművész-grafikus részére – több évtizedes kiváló grafikusi, illusztrátori, könyvtervezői és közművelődési tevékenysége elismeréseképpen – Szolnay Sándor-díjat adományoz.

11. Vámszer Géza-díj
Laudál: Balázs Bécsi Gyöngyi

Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Széman Rózsa játszóházvezető, közművelő, orvosasszisztens részére – állandó útkeresésben, fejlődésben levő, felelősségtudattal és szeretettel végzett, lelkes, odaadó munkájáért – Vámszer Géza-díjat adományoz.

ÉLETMŰDÍJAK

1. Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Bágyoni Szabó István költő, író részére – munkássága elismeréseként, különösen az otthonhoz, szülőföldhöz való kötődés érzékletes szemléltetéséért – életműdíjat adományoz.

2. Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Bodor Ádám író részére – munkássága elismeréseként, különösképpen az Utunkban közölt, romániai hétköznapokat rögzítő rövidprózasorozatáért, valamint a rendszerváltást megjelenítő regénysorozatáért – életműdíjat adományoz.

3. Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Muzsnay Árpád művelődésszervező, tanár, újságíró részére – közművelődési tevékenységéért, a Dsida-, Páskándi- és Jakabbffy-kutatások ösztönzésében végzett munkájáért, valamint Kölcsey Ferenc emlékezetének ápolásáért – életműdíjat adományoz.

Kiváló közművelő oklevelek

1. Henter György református lelkipásztornak, a marosvásárhelyi Vártemplom felújítása, valamint a gyülekezet által közvetített közművelődési élet támogatása érdekében kifejtett tevékenysége iránti elismerésül.

2. Papp László római katolikus atyának, sikeres vallásos zeneművek népszerűsítése, kiemelten a marosvásárhelyi Mustármag közösségben végzett lelki, kulturális, szociális, evangelizációs tevékenysége iránti elismerésül.

3. Szabó Ákos római katolikus plébánosnak, a vajdahunyadi magyar közösség szellemi és kulturális fejlődését elősegítő tevékenysége és támogatása elismeréséül.

4. Gudor Kund Botond református esperes-lelkipásztornak, a gyulafehérvári magyar közösség szellemi és kulturális fejlődését elősegítő tevékenysége és támogatása elismeréséül.

5. Székely Zoltán Márton és Székely Anna-Eli lelkipásztor–diakónus házaspárnak, a medgyesi magyar közösség szellemi és kulturális fejlődését elősegítő tevékenységük és ennek támogatása elismeréséül.

6. A Búzavirág Néptáncegyüttesnek közösségformáló ereje, valamint a barcasági néptánckultúra megteremtése, fejlesztése, a hagyományok kutatása és éltetése, a magyarságtudat ébrentartása terén elért eredményei, elismeréséül.

7. Tóth Guttman Elemér elektromérnöknek, a Romániai Magyar Dalosszövetség keretében, a közművelődés szolgálatában végzett odaadó és önzetlen munkája elismeréséül.

Mecénás oklevelek

Rusz Sándor vállalkozónak, a marosvásárhelyi magyar közművelődési élet támogatása érdekében kifejtett tevékenysége iránti elismerésül.

Dr. Magyary Előd fogorvos-tanácsosnak, a marosvásárhelyi magyar közösségi és közművelődési élet támogatása érdekében kifejtett tevékenysége iránti elismerésül.