ERDÉLYI MAGYAR KÖZMŰVELŐDÉSI EGYESÜLET
SOCIETATEA MAGHIARĂ DE CULTURĂ DIN TRANSILVANIA
HUNGARIAN CULTURAL SOCIETY OF TRANSYLVANIA

RO–400183 Kolozsvár, Lázár u. 30., Kolozs m.
RO–400183 Cluj, str. Gheorghe Lazăr nr. 30., jud. Cluj
Telefon/fax: +40 264 434110,  emke.oe@gmail.com

Címlap

Elnökségi beszámoló 2017

ELNÖKI BESZÁMOLÓ
a MAGYAR ÖRÖKSÉG Díjas EMKE
ORSZÁGOS ELNÖKSÉGÉNEK TEVÉKENYSÉGÉRŐL
2016. ÁPRILIS 1. – 2017. MÁRCIUS 31.

Széman Péter elnök

1885. április 12-én alakult meg az EMKE, mely esemény kapcsán ezt a napot, már kereken tíz éve, az Erdélyi Magyar Közművelődés Napjának tekintjük. Hagyományosan e dátum közelében tartjuk közgyűlésünket, mely egyben a társ- és fiókszervezeteink seregszemléje, az Országos Elnökség beszámolója az éves tevékenységről, valamint az egyes régiók alelnöki munkájának évértékelője is.

Az elmúlt esztendőben több sikert is elkönyvelhettünk. Ezek közül talán legjelentősebb, mondhatnám azt is, hogy paradigmaváltó az ifjúsági szervezetünk, az EMKISZ megalakulása, mely immár önálló jogi személyként működik, március 25-én tartotta meg éves rendes közgyűlését és választotta meg vezetőségét a következő három évre. Örvendhettünk elavult informatikai eszközeink lecserélésének, a Sütő ház környezete felújítása folytatásának, 2 részmunkaidős munkatársunknak egész munkaidőben való foglalkoztatása elérésének, és az EMKE évfordulós tudományos konferencia dolgozatainak kötetben történő megjelentetésének. Ismét sikert értünk el a Kolozsvári Magyar Napokon, ahol immár programsátorral vettünk részt, bemutatva az EMKE és EMKISZ mellett azon fiók- vagy társszervezetünket, akik ezt igényelték. Jelen voltunk – az első, kolozsvári fesztivál után – a II. Kárpát-medencei Ifjúsági Kulturális Fesztiválon (KULTIVÁL) a Muravidéki Lendván. Az EMKISZ-szel közösen rendezett programjaink közül nagy sikert ért el a Könyvturi | élőKönyvtár program, melyet Kolozsvár mellet, próbaprogramként, sikerült Kolozsváron kívül (Szilágysomlyón) is megrendezni. Szintén premiernek számít, hogy először kapcsolódtunk be 2016–2018 között lebonyolítandó Európai Uniós pályázatba, melyben rajtunk kívül dán, magyar és máltai civil szervezetek vesznek részt.

Az EMKE alapműködését továbbra is részben az RMDSZ, a Communitas Alapítványon keresztül, részben pedig, mint nemzeti jelentőségű intézményt, a Miniszterelnöki Hivatal Nemzetpolitikai Államtitkársága, a Bethlen Gábor Alapon keresztül támogatta. Ugyanakkor elképzeléseink, programjaink, céljaink megvalósításához igénybe vettük a különböző hazai és anyaországi pályázati lehetőségeket, de több magánszemély, illetve sikeres vállalkozó is mellénk állt álmaink megvalósításában.

Az EMKE Magyar Házakkal kapcsolatos hálózatépítő munkája is folytatódott, de nem fejeződött be. Érdekvédő szövetségünk továbbra is prioritásnak tekinti ezt a tevékenységet, mint stratégiailag fontos társadalomépítő feladatot. Tavaly is megszerveztük a Magyar Házak Találkozóját, melynek fő témája a – mindig időszerű – fenntarthatóság volt, melyhez nagyon jól kapcsolódott a jó példák bemutatása. Ezt folytatjuk az idei esztendőben is, egy novemberben megrendezendő V. Magyar Házak Találkozójával, ahol körbejárjuk és pontosítjuk a Magyar Ház fogalmát annak érdekében, hogy az ezen kritériumrendszer szerint működő magyar házak, illetve kulturális tevékenységet folytató civil szervezetek normatív támogatásban részesülhessenek a jövőben.

Ingatlanjaink adminisztrációja a változó jogrendszerben egyre több munkaráfordítást igényel, de immár sikerült átadnunk minden színészlakást a művészeti intézetek mellett működő civil szervezeteknek, valamint a dési házat használóinak.

Az EMKE feladata továbbra is elsősorban a magyar szórvány közösségek kulturális életének támogatása, és az elkövetkező évben is ez lesz Egyesületünk legfontosabb tevékenysége. De örömünkre már a fiatalság is aktívan részt vesz ebben a munkában, az ő terveik szerint az idei esztendő – a különböző programok futtatása mellett – az országos hálózatuk kiépítése jegyében telik. Feladatunk még a kapcsolatépítés, a híd szerep felvállalása a hazai szórványmagyarság kulturális közösségei és az erdélyi tömbmagyarság, illetve a Kárpát-medence különböző régióinak magyar kulturális közösségei között. Sajnos – önhibánkon kívül – nem sikerült beindítani a kulturális szakemberképzést, de reméljük, hogy az idei esztendőben sikerünk lesz ezen a téren is. Ugyanakkor sikerként tudjuk elkönyvelni, hogy a Györkös Mányi Albert Emlékház Jeles Naptár programját az idei esztendőtől a Hagyományok Háza is támogatja.

Minthogy az EMKE egyidejűleg kulturális és közösségépítő egyesület, munkánk jelentős részét e két tevékenységi terület határozza meg. Vagyis folyamatosan odafigyelünk rendezvényeinknek nemcsak kulturális, hanem közösségépítő, közösségfejlesztő szerepkörére is. Beszámolónkat tehát az EMKE Országos Elnökségének ez irányú tevékenységeivel kezdjük.

A teljes beszámoló elolvasható / letölthető ezen a hivatkozáson. 

Támogatóink

Médiapartnerek

Erdélyi Magyar Televizió

Ajánljuk


© 2009, EMKE, Belépés