ERDÉLYI MAGYAR KÖZMŰVELŐDÉSI EGYESÜLET
SOCIETATEA MAGHIARĂ DE CULTURĂ DIN TRANSILVANIA
HUNGARIAN CULTURAL SOCIETY OF TRANSYLVANIA

RO–400183 Kolozsvár, Lázár u. 30., Kolozs m.
RO–400183 Cluj, str. Gheorghe Lazăr nr. 30., jud. Cluj
Telefon/fax: +40 264 434110,  emke.oe@gmail.com

Címlap

Elnökségi beszámoló 2018

ELNÖKI BESZÁMOLÓ
a MAGYAR ÖRÖKSÉG Díjas EMKE
ORSZÁGOS ELNÖKSÉGÉNEK TEVÉKENYSÉGÉRŐL
2017. ÁPRILIS 1. – 2018. MÁRCIUS 31.

Széman Péter elnök

1885. április 12-én alakult meg az EMKE, mely esemény kapcsán ezt a napot, már tizenegy éve, az Erdélyi Magyar Közművelődés Napjának tekintjük. Hagyományosan e dátum közelében tartjuk közgyűlésünket, mely egyben a társ- és fiókszervezeteink seregszemléje, az Országos Elnökség beszámolója az éves tevékenységről, valamint az egyes régiók alelnökei munkájának évértékelője is.

Az elmúlt esztendőben több sikert is elkönyvelhettünk. Ezek közül talán legjelentősebb, az erdélyi kulturális közösségi mintaprogram meghirdetése, melynek szakmai irányítójaként fontos feladat elvégzésére kap lehetőséget egyesületünk. Ugyanakkor sikerült elkészíttetnünk a Szabédi Emlékház, tehát az EMKE-székház bővítési terveit, most már „csak” az anyagiakat kell a gyarapodáshoz előteremtenünk. Örvendhettünk a Sütő-ház környezete felújítása folytatásának, elkészült a kerítés, valamint a bekötő hidak.

2017 volt az az esztendő, amikor a három évvel ezelőtti ifjúsági szervezetünk megalapításának gondolatától eljutottunk az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Ifjúsági Szervezetének (EMKISZ) jogi formában való megjelenéséig. Ezt is fontos eredményként könyvelhetjük el.

Ismét sikert értünk el a Kolozsvári Magyar Napokon, programsátrunkban, az EMKE és EMKISZ mellett bemutattuk azon fiók- vagy társszervezetünket, akik ezt igényelték, valamint sárospataki úri hímzők és a Szabadkai Folklórközpont kézművesei is gazdagították programjainkat. Jelen voltunk – az első, kolozsvári, fesztivál után – a III. Kárpát-medencei Ifjúsági Kulturális Fesztiválon (KULTIVÁL), a Felvidéki Dunaszerdahelyen. Az EMKISZ-szel közösen rendezett programjaink közül nagy sikert ért el a Könyvturi|élőKönyvtár program, melyet Kolozsvár mellett még több helyen sikerült megrendezni.

Az EMKE alapműködését részben továbbra is, mint nemzeti jelentőségű intézményt, a Miniszterelnöki Hivatal Nemzetpolitikai Államtitkársága támogatta a Bethlen Gábor Alapon keresztül, részben pedig az RMDSZ. Ugyanakkor elképzeléseink, programjaink, céljaink megvalósításához igénybe vettük a különböző hazai és anyaországi, valamint uniós pályázati lehetőségeket, országos programokat is megvalósítva, de több magánszemély, illetve sikeres vállalkozó is mellénk állt álmaink megvalósításában.

Az EMKE Magyar Házakkal kapcsolatos hálózatépítő munkája is folytatódott, de nem fejeződött be. Érdekvédő szövetségünk továbbra is prioritásnak tekinti ezt a tevékenységet mint stratégiailag fontos társadalomépítő feladatot. Tavaly is megszerveztük a Romániai Magyar Házak Találkozóját, melynek fő témája a – mindig időszerű – fenntarthatóság volt, megpróbálva felállítani egy kritériumrendszert, mely alapján esetleg állandó működési támogatást kaphatnának ezek az intézmények. Ezt folytatjuk az idei esztendőben is, egy novemberben megrendezendő VI. Magyar Házak Találkozóval, felvázolandó azon feladatokat, melyeket a Magyar Házak tölthetnek be az induló kulturális közösségi mintaprogramban.

Ingatlanjaink adminisztrációja az állandóan változó jogrendszerben egyre több munkaráfordítást igényel, és a Sütő András Emlékházon, valamint a nem kolozsvári ingatlanjainkon kívül csak azok maradtak tulajdonunkban, amelyeket az ezeket működtető szervezetek még nem tudtak átvenni.

Az EMKE feladata továbbra is elsősorban a magyar szórványközösségek kulturális életének támogatása, és az elkövetkező évben is ez lesz Egyesületünk legfontosabb tevékenysége. De örömünkre már a fiatalság is aktívan részt vesz ebben a munkában, az ő terveik szerint az idei esztendő – a különböző programok futtatása mellett – az országos hálózatuk továbbépítése lesz. Feladatunk még a kapcsolatépítés, a híd szerep felvállalása a hazai szórványmagyarság kulturális közösségei és az erdélyi tömbmagyarság, illetve a Kárpát-medence különböző régióinak magyar kulturális közösségei között.

Minthogy az EMKE egyidejűleg kulturális és közösségépítő egyesület, munkánk jelentős részét e két tevékenységi terület határozza meg. Vagyis folyamatosan odafigyelünk rendezvényeinknek nemcsak kulturális, hanem közösségépítő, közösségfejlesztő szerepkörére is. Beszámolónkat tehát az EMKE Országos Elnökségének ez irányú tevékenységeivel kezdjük.
 

A teljes beszámoló elolvasható / letölthető ezen a hivatkozáson. 

Támogatóink

Médiapartnerek

Erdélyi Magyar Televizió

Ajánljuk


© 2009, EMKE, Belépés