ERDÉLYI MAGYAR KÖZMŰVELŐDÉSI EGYESÜLET
SOCIETATEA MAGHIARĂ DE CULTURĂ DIN TRANSILVANIA
HUNGARIAN CULTURAL SOCIETY OF TRANSYLVANIA

RO–400183 Kolozsvár, Lázár u. 30., Kolozs m.
RO–400183 Cluj, str. Gheorghe Lazăr nr. 30., jud. Cluj
Telefon/fax: +40 264 434110,  [email protected]

Címlap

Elnökségi beszámoló 2021

ELNÖKI BESZÁMOLÓ a MAGYAR ÖRÖKSÉG Díjas EMKE
ORSZÁGOS ELNÖKSÉGÉNEK TEVÉKENYSÉGÉRŐL

2020. április 5. – 2021. április 9.

Széman Péter elnök

 

1885. április 12-én alakult meg az EMKE, mely esemény kapcsán ezt a napot már tizenhárom éve az erdélyi magyar közművelődés napjának tekintjük. Hagyományosan e dátum közelében tartjuk közgyűlésünket, mely egyben a társ- és fiókszervezeteink seregszemléje, az Országos Elnökség beszámolója az éves tevékenységről, valamint az egyes régiók alelnökei, illetve fiókszervezeteink munkájának évértékelője is. Sajnos a tavalyi esztendőben (2020) a koronavírus-járvány közbeszólt, és az áprilisi karantén miatt a közgyűlést nem tudtuk a szokott időben megtartani, de még az először nyárra, majd őszre halasztott időpontban sem lehetett személyes jelenléttel megünnepelni az EMKE fennállásának 135. évfordulóját, noha 2020-ban, az alapszabálynak megfelelően, tisztújításra kellet sor kerüljön. Ezek megvalósításának érdekében, az elnökség több online, Skype-os, illetve később zoomos elnökségi ülést tartott. Mivel az elnökség véleménye szerint mind a díjkiosztást, mind a választásokat nem szerettük volna 2021-re halasztani, ezért döntöttünk úgy, hogy a közgyűlést és a szavazást online, míg a díjkiosztást – nagymértékben korlátozott létszámmal, de – élőben fogjuk megtartani. Az elnökség döntése értelmében erre november 7-én kerülhetett sor.

A közgyűlésre időben elkészültek a szükséges dokumentumok (elnökségi beszámoló, pénzügyi beszámoló, cenzori jelentés, jövő évi program), melyeket minden fiók- és tagszervezetünknek kiküldtük a szavazólapokkal együtt. A közgyűlés kellett döntsön az alapszabály módosításáról is, mivel egy törvényi rendelet értelmében nevet kellett változtatnunk, a nevünkben kötelezően benne kell legyen az Asociaţia szó. Így jelenleg az EMKE hivatalos elnevezése Asociaţia Societatea Maghiară de Cultură din Transilvania. A magyar elnevezés nem változott.

Az alapszabály-módosítás mellett a szavazólapon el kellett fogadni a jegyzőkönyvvezető személyét, a szavazatszámláló bizottságot, a fentebb jelzett dokumentumokat, az új elnökség összetételét, az ellenőrző bizottság összetételét, valamint a következő évi programtervezetet.

Az összesített szavazás értelmében, mely elfogadta a névváltoztatást is, az elnökség összetétele a 2024-es választásokig a következő lett: Széman Péter elnök, Ábrám Zoltán alelnök (Közép-Erdély), Fekete Réka alelnök (Bánság), Fleisz János alelnök (Partium), Serfőző Levente alelnök (szórvány, Dél-Erdély), Balázs-Bécs Attila, Tóth Guttman Emese, Ferecz Angéla, Imreh István – elnökségi tagok, Muzsnay Árpád főtanácsos. A felügyelőbizottság feladatait továbbra is László Edit és Imecs Veronika látja el.

Az elmúlt esztendőben, a koronavírus-járvány miatt, aránylag kevés sikert könyvelhettünk el. Mindenképpen fontosnak tartjuk, hogy sikerült élőben megtartani novemberben díjkiosztó ünnepségünket, amikor is emléktáblát avattunk az EMKE megalakulásának 135., valamint néhai titkárunk, alelnökünk, illetve elnökünk, az EMKE éltetője, Sándor József halálának 75. évfordulója tiszteletére, annak az épületnek a bejárati folyosóján, melyben 1906 és 1945 között működött irodánk.

A Szabédi László Emlékház, több mint 10 évvel megnyitása után, kezd szűknek bizonyulni. Egyrészt immáron 6 éve örömmel adunk helyet a Művelődés folyóirat szerkesztőségének, mely számbelileg gyarapodott, másrészt írói hagyatékaink is örvendetes módon bővültek. Mivel a Szabédi Emlékház elindított bővítése több okból kifolyólag nem lehetséges, ezért örömmel szeretnénk tudatni, hogy az országos elnökség irodája, köszönhetően Dávid Gyula tiszteletbeli elnökünk közbenjárásának, valamint az Erdélyi Református Egyházmegyének, elsősorban Kató Béla püspök úrnak, visszaköltözik abba az épületbe, melyben 1945-ig működhetett, a Magyar utca (jelenleg B-dul 21 Decembrie 1989) 37. szám alá. A költözés jelenleg még folyamatban van.

2020. október 3-án avatták fel a Nemzeti Művelődési Intézet új, impozáns székházát Lakiteleken, a Hungarikum Ligetben, egy tematikus Kárpát-medencei nap keretében.

Az NMI ezen a napon adta át az összetartozást jelképező Magyarság Harangja testvérharangjait öt határon túli kulturális szervezetnek. A harang anyaországi példánya a székház díszkertjében magasodó Emlékezet Tornyában található, melyet a nemzeti összetartozás napján, 2020. június 4-én szentelt fel dr. Kiss-Rigó László, a Szeged-Csanád Egyházmegye püspöke.

A székházavatás napjától, 2020. október 3-tól a harang minden nap azonos időben – 15 óra 13 perckor, a Kárpát-medencei magyarság összetartozását kimondó Alaptörvény aláírásának perceiben (2011. április 25., 15:13) – szólal meg a lakiteleki székházban, hogy egy-egy település nemzeti kultúrát megtartó egyleteire, civil szervződéseire, a közösség által elért eredeményeikre emlékeztesse a magyarságot.

A koronavírus-járvány miatti intézkedések következtében az EMKE elnöke, dr. Széman Péter nem tudott részt venni az eseményen, az EMKE harangját a szervezet tiszteletbeli elnökének, dr. Dávid Gyulának öccse, dr. Dávid István orgonaművész vette át.

A harang időközben megérkezett Kolozsvárra, a Szabédi László Emlékházba. Kültéri elhelyezése az emlékház udvarában folyamatban van, felavatásáról majd hírt adunk közösségi oldalainkon.

Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület stratégiai partnere, a Nemzeti Művelődési Intézet Petőfi-kutatást indított, melyhez az EMKE is csatlakozott.

A kutatás alapvető célja, hogy minél teljesebb képet kapjunk Petőfi Sándor örökségéről, a hozzá kapcsolódó hagyományokról és arról is, hogy a települések milyen módon ápolják az emlékét az anyaországban és a határon túli területeken egyaránt. Az EMKE segítségével 308 település válaszolt a kérdőívre.

Szintén sikerként tudjuk elkönyvelni, hogy 2020 végére sikerült megjelentetni a Kötő József emlékére tartott konferencia előadásait tartalmazó kötetet, kibővített formában. Ezzel az utóbbi években legalább kétévente megjelent egy-egy EMKE kiadású könyv. A Kötő-kötet címe: Színház, civil társadalom és politikum. Szerkesztette Bartha Katalin Ágnes. Könyvbemutatóját 2021. január 19-én tartottuk, melyet közönség nélkül, de élő online közvetítéssel sikerült megoldanunk.

Az EMKE munkatársai folytatták a 2018-ban elkezdett együttműködéseket, részt vettek több, az NMI vagy más intézet, civil szervezet által koordinált, többszereplős kutatási programokban és műhelymunkákban, melyek elsősorban a Szabédi Emlékház kutatói révén valósultak meg, a részletek ott olvashatók el.

Ugyanakkor folytatódott a két nagyon sikeres, egész Erdélyre kiterjedő program, melyeket az országos EMKE munkatársai bonyolítanak le (a Kolozsvári Magyar Napokon való részvétel mellett): a Hétköznapi Hősök – írjunk történelmet! elnevezésűt, melyen a 2019-2020-as tanévben 8 iskola csapatai vettek részt, valamint a Művészeti Karavánt, melynek érdekében, az EMKISZ segítségével megalakult a KoFi (Kolozsvári Filmműhely), akik – együttműködve a Szlovákiai Magyar Művelődési Intézettel –, Kolozsváron tartottak foglalkozásokat középiskolás diákok számára. A közösen alkotott filmjeik közül a Házsongárdi séta elnevezésű, a komlói Hét Domb Fesztiválon díja után megkapta a 2020-ban online megrendezett IV. Ceglédi Filmfesztiválon Cegléd város különdíját is. Ezen két utóbbi program az Emberi Erőforrások Minisztériuma Kulturális Államtitkárságának támogatásával valósulhatott meg.

* * *

Az EMKE alapműködését nemzeti jelentőségű intézményként részben továbbra is a Miniszterelnöki Hivatal Nemzetpolitikai Államtitkársága támogatta a Bethlen Gábor Alapon keresztül, részben pedig az RMDSZ. Ugyanakkor elképzeléseink, programjaink, céljaink megvalósításához igénybe vettük a különböző hazai és anyaországi pályázati lehetőségeket, országos programokat is megvalósítva, de több magánszemély, illetve sikeres vállalkozó is mellénk állt álmaink megvalósításában.

Ingatlanjaink adminisztrációja az állandóan változó jogrendszerben egyre több munkaráfordítást igényel, figyelembe véve még azt is, hogy a törvény által előírt egyesületi névváltozatást minden ingatlanunkra telekkönyveztetni kellett. A Sütő András Emlékházon, valamint a nem kolozsvári ingatlanjainkon kívül csak azok maradtak tulajdonunkban, amelyeket az ezeket működtető szervezetek még nem tudtak átvenni, vagy amelyeket mi meg szeretnénk őrizni.

Az EMKE feladata továbbra is elsősorban a magyar szórványközösségek kulturális életének támogatása, és az elkövetkező évben is ez lesz Egyesületünk legfontosabb tevékenysége. Ennek keretében a Communitas Alapítvány segítségével szeretnénk felmérni a Magyar Házakat, a kulturális civil szervezeteket, felújítva nyilvántartásukat, hogy majd hathatós segítséget is tudjunk nyújtani számukra, profiljuknak, tevékenységüknek megfelelően, illetve megkeresve azokat a helyi erőket, akik egy-egy már nem működő valamikori civil szervezetet újra tudnának indítani.

Minthogy az EMKE egyidejűleg kulturális és közösségépítő egyesület, munkánk jelentős részét e két tevékenységi terület határozza meg. Vagyis folyamatosan odafigyelünk rendezvényeinknek nemcsak kulturális, hanem közösségépítő, közösségfejlesztő szerepkörére is. Beszámolónkat tehát az EMKE Országos Elnökségének ez irányú tevékenységeivel kezdjük.
 

 

A teljes beszámolót innen töltketik le!

Támogatóink

Médiapartnerek

Erdélyi Magyar Televizió

Ajánljuk


© 2009, EMKE, Belépés