ERDÉLYI MAGYAR KÖZMŰVELŐDÉSI EGYESÜLET
SOCIETATEA MAGHIARĂ DE CULTURĂ DIN TRANSILVANIA
HUNGARIAN CULTURAL SOCIETY OF TRANSYLVANIA

RO–400183 Kolozsvár, Lázár u. 30., Kolozs m.
RO–400183 Cluj, str. Gheorghe Lazăr nr. 30., jud. Cluj
Telefon/fax: +40 264 434110,  emke.oe@gmail.com

Címlap

Elnökségi beszámoló 2019

ELNÖKI BESZÁMOLÓ a MAGYAR ÖRÖKSÉG Díjas EMKE
ORSZÁGOS ELNÖKSÉGÉNEK TEVÉKENYSÉGÉRŐL

2018. ÁPRILIS 1. – 2019. MÁRCIUS 31.

Széman Péter elnök

 

134 éve, 1885. április 12-én alakult meg az EMKE, mely esemény kapcsán ezt a napot, már tizenegy éve, az erdélyi magyar közművelődés napjának tekintjük. Hagyományosan e dátum közelében tartjuk közgyűlésünket, mely egyben a társ- és fiókszervezeteink seregszemléje, az Országos Elnökség beszámolója az éves tevékenységről, valamint az egyes régiók alelnökei munkájának évértékelője is.

Az elmúlt esztendőben több sikert is elkönyvelhettünk. Talán legjelentősebb a közművelődési szakemberek képzése, melyet közösen szerveztünk az RMDSZ-szel, támogatást az Emberi Erőforrások Minisztériumának Kulturális Államtitkárságától, szakmai segítséget pedig az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft.-től kaptunk. Ennek keretében 14 erdélyi megyéből és Bákó megyéből 105 közművelődéssel, kultúrával, művészeti csoportok vezetésével stb. foglalkozó szakember vett részt a 40 vagy 60 órás foglalkozásokon. A képzések tematikái: Többfunkciós intézményvezetői képzés, Mentorképzés amatőr művészeti csoportok vezetésére, Értékfeltárás a helyi közösségekben, valamint Szervezeti hatékonyságnövelő komplex tréning.

Szintén nagy sikerünknek tekintjük a Corollarium: Köszöntőkötet a 90 éves Dávid Gyula tiszteletére c. könyv megjelenését, melyet az EMKE tiszteletbeli elnökének 90. születésnapjára készítettünk el meglepetésként.

Az EMKE munkatársai – miután sikeresen lezártak egy Erasmus programban meghirdetett kétéves EU-s pályázatot – részt vesznek több, az NMI, vagy más civil szervezetek által koordinált, többszereplős Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program, ismertebb nevén EFOP-pályázatban. A pályázatok címei: Egyetemes kultúra,Tanulóközösségek és társadalmi átalakulás, valamint Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás.

 Jelen voltunk – az első, kolozsvári, fesztivál után – a IV. Kárpát-medencei Ifjúsági Kulturális Fesztiválon (KULTIVÁL), a Délvidéki Zenta – Orom helységekben. A fesztiválra a résztvevőket és a programot az EMKISZ szervezte be, illetve meg.

Ugyanakkor két nagyon sikeres, egész Erdélyre kiterjedő programot szervezetek az országos EMKE munkatársai (a Kolozsvári Magyar Napokon való részvétel mellett): a Hétköznapi Hősök – írjunk történelmet! elnevezésűt, melyen 8 iskola csapatai vettek részt, valamint a Művészeti Karavánt, melynek keretében több helyszínre vittük el Petrla Ferenc Señor felvidéki képzőművész kiállítását. Ezen két utóbbi program az Emberi Erőforrások Minisztériuma Kulturális Államtitkárságának támogatásával valósulhatott meg.

Az EMKE alapműködését részben továbbra is, mint nemzeti jelentőségű intézményt, a Miniszterelnöki Hivatal Nemzetpolitikai Államtitkársága támogatta a Bethlen Gábor Alapon keresztül, részben pedig az RMDSZ. Ugyanakkor elképzeléseink, programjaink, céljaink megvalósításához igénybe vettük a különböző hazai és anyaországi, valamint uniós pályázati lehetőségeket, országos programokat is megvalósítva, de több magánszemély, illetve sikeres vállalkozó is mellénk állt álmaink megvalósításában.

Az EMKE Magyar Házakkal kapcsolatos hálózatépítő munkája is folytatódott, de nem fejeződött be. Érdekvédő szövetségünk továbbra is prioritásnak tekinti ezt a tevékenységet, mint stratégiailag fontos társadalomépítő feladatot. Tavaly is megszerveztük a Romániai Magyar Házak Találkozóját, melynek címe a Hogyan tovább?, fő témája a – mindig időszerű – fenntarthatóság mellett a szakemberképzések voltak. Megpróbáltunk felállítani egy kritériumrendszert, mely alapján esetleg állandó működési támogatást kaphatnának ezek az intézmények. Ezt folytatjuk az idei esztendőben is, egy novemberben megrendezendő VII. Magyar Házak Találkozóval, felvázolandó azon feladatokat, melyeket a Magyar Házak tölthetnek be nemcsak a székhelyük, hanem a kistérségük közművelődésében is.  

Ingatlanjaink adminisztrációja az állandóan változó jogrendszerben egyre több munkaráfordítást igényel, és a Sütő András Emlékházon, valamint a nem kolozsvári ingatlanjainkon kívül csak azok maradtak tulajdonunkban, amelyeket az ezeket működtető szervezetek még nem tudtak átvenni.

Az EMKE feladata továbbra is elsősorban a magyar szórványközösségek kulturális életének támogatása, és az elkövetkező évben is ez lesz Egyesületünk legfontosabb tevékenysége. De örömünkre már a fiatalság is aktívan részt vesz ebben a munkában, az ő terveik szerint az idei esztendő – a különböző programok futtatása mellett – az országos hálózatuk tovább építése lesz. Feladatunk még a kapcsolatépítés, a híd szerep felvállalása a hazai szórványmagyarság kulturális közösségei és az erdélyi tömbmagyarság, illetve a Kárpát-medence különböző régióinak magyar kulturális közösségei között.

Minthogy az EMKE egyidejűleg kulturális és közösségépítő egyesület, munkánk jelentős részét e két tevékenységi terület határozza meg. Vagyis folyamatosan odafigyelünk rendezvényeinknek nemcsak kulturális, hanem közösségépítő, közösségfejlesztő szerepkörére is. Beszámolónkat tehát az EMKE Országos Elnökségének ez irányú tevékenységeivel kezdjük.

 

A teljes beszámolót innen töltheti le!

Támogatóink

Médiapartnerek

Erdélyi Magyar Televizió

Ajánljuk


© 2009, EMKE, Belépés