Nemzeti összetartozás napja 2021 – KKK

A Nemzeti Művelődési Intézet 2020-ban felavatott székházában kap helyet a Magyarság Harangja, melynek testvérharangjai eljutottak a Kárpát-medence minden elcsatolt régiójába, a Kárpát-medencei Közművelődési Kerekasztal tagjaihoz. Ez évben már együtt hirdetik a kis harangok az összetartozást.

A Nemzeti Művelődési Intézet a Magyarság Harangja testvérharangjait október 3-án az épület avatására szervezett Kárpát-medencei ünnepség keretében (illetve a járványhelyzet miatt néhány esetben később) adta át öt külhoni kulturális szervezetnek.

Attól az időponttól a harang minden nap azonos időben – 15 óra 13 perckor, a Kárpát-medencei magyarság összetartozását kimondó Alaptörvény aláírásának perceiben (2011. április 25., 15:13’) – szólal meg a lakiteleki székházban, hogy egy-egy település nemzeti kultúrát megtartó egyleteire, civil szerveződéseire, a közösség által elért eredményekre emlékeztesse a magyarságot.

Bár a trianoni békeszerződésre annak 16:32 perces aláírásakor szoktunk emlékezni, ebben az évben a KKK tagjai a magyaországi idő szerintni negyed négykor emlékeznek, kihangsúlyozva ezzel az összetartozás erejét a trianoni gyásszal szemben.

A videót premierként megtekinthetik az EMKE YouTube-csatornáján ma hazai idő szerint 16:15 perckor, valamint ugyanabban az időben a többi KKK-tag csatornáin is: https://youtu.be/cr8B2DUjSIU 

Megjelenő intézetek a kisfilmek sorrendjében:

Nemzeti Művelődési Intézet NKKft., Lakitelek (Magyarország) – Hévizi Róbert
Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet, Dunaszerdahely (Felvidék, Szlovákia)
Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet, Lendva (Muravidék, Szlovénia)
Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta (Vajdaság, Szerbia)
Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület, Kolozsvár (Erdély, Románia)
Kárpátaljai Népfőiskolai Egyesület, Szürte (Kárpatalja, Ukrajna)