Máltán jártunk – egy jobb (virtuális) világért

A WWbetterW (We Wish a Better World) nevű Erasmus+ projekt második partnertalálkozóját 2017. május 25-26-án bonyolították le Máltán, melyen, romániai társszervezetként az EMKE (és EMKISZ) képviselői, Ács Zsolt, Mák Arany és Széman Emese Rózsa is részt vettek.

A 2016 szeptemberétől 2018 májusáig tartó, a 60 fölöttiek IKT (infokommunikációs technilógia) kompetenciáinak fejlesztését, valamint az idősek aktivizálását, bevonását, kiszolgáltatottságuk csökkentését, s nem utolsó sorban a közösségformálást, közösségsegítést megcélzó Erasmus+ program négy európai ország, Magyarország, Dánia, Málta és Erdély (vagyis Románia) öt szervezetét (Dél-Alföldi Teleházak – projekt-menedzsment, Katolikus Ifjúsági és Felnőttképzési Egyesület; Telecentre-Danmark; Malta Communications Authority; EMKE) fogja össze, kortárs (60+ évesek) és intergenerációs (18–30 évesek) önkéntes csoportvezetők, segítők képzését biztosítva összesen 12 személynek minden országból. Az első partnertalálkozóra novemberben, Dániában került sor.

A máltai találkozón a szervezetek továbbfejlesztették a képzések során használandó tananyagot, pontosabban tananyakogat, amelyek segítségével a két csoport képzéseit tartják majd. A két külön tantervre azért van szükség, hiszen a fiatalokat értelemszerűen más formában kell arra felkészíteni, ahogyan majd a 60 fölöttieket képzik, mint az idősebbeket.

Emellett a lijai egyetemi campus-on a képzések időpontjáról is egyeztettek a partnerek. A két-két csoportnak, fiataloknak és időseknek tartott képzéssorozat, az anyagok véglegesítése és célországi nyelvre való lefordítása után, idén októberben kezdődik Szegeden (60+), januárban folytatódik Máltán (60+), majd februárban következik Dánia és Erdély (18–30).

 

The project is funded by the European Commission. The views expressed in this publication do not necessarily reflect the views of the European Commission./ A projektet az Európai Bizottság támogatta. A kiadványban (közleményben) megjelentek nem szükségszerűen tükrözik az Európai Bizottság nézeteit.

We Wish a Better World – project number: 2016-1-HU01-KA204-023015