Magyar Kultúra Napja – 2020., Búzásbesenyő

A Romániai Magyar Dalosszövetség, az EMKE-vel együttműködésben, 2020. január 26-án, vasárnap du. 5 órakor szervezi meg hagyományos nem-kolozsvári magyar kultúra napi rendezvényét Búzásbesenyő római katolikus templomában.

 

Kórushangverseny

Farkas Ferenc és Reményik Sándor szellemében

 

Részletes program

 

Köszöntők
Ft. Czikó László ifj., plébános
Berekméri Melinda Marosvásárhely-Cserealjai református lelkésznő
Tóth-Guttman Emese RMD-elnök
Dr. Széman Péter EMKE-elnök

Kölcsey Ferenc: Himnusz
előadja Rekita Rozália színművész

Gaudete Kamarakórus, Búzásbesenyő
Karnagy: Szakács Zoltán
Esterházy Pál (1635–1713): Nékünk gyermek született
Berkesi Sándor (*1944): Én nem tudom
Csíky Boldizsár (*1937): Kéri Istent, hogy oltalmazza
Kodály Zoltán (1882–1967): Jézusom ki árva lelkem / Rist János

Farkas Ferenc zeneszerzőre emlékezik Tóth Guttman Emese

Kolozsmonostori Római Katolikus Plébánia 
Karnagy: Palocsay György
* * *: Az Úr az én fényem – Introitus / Gyermekkar
* * *: Aki nékem szolgál – Communio / Gyermekkar
Harmat Artúr (1885–1962): Szűz Mária gyászvirág
Bárdos Lajos (1899–1986): Idők vezére
Werner Alajos (1905–1978): Égi Szűzvirág
Halmos László (1909–1997): Minden földek

Reményik Sándor költőre emlékezik Serbán Mária
(felolvassa Széman Emese Rózsa)

Reményik Sándor: Az építész fia
előadja Rekita Rozália színművész

Magyarfenesi Vegyeskar
Karnagy: Fábián Apolka
Halmos László (1909–1997): O salutaris Hostia
Draskóczy László (*1940): Hinni taníts
Kodály Zoltán (1882–1967): Ének Szent István királyhoz
Farkas Ferenc (1905–2000): Hajnal-nóta

Reményik Sándor: Templom és iskola
előadja Rekita Rozália színművész

Szederinda hagyományőrző citeracsoport, Szilágysomlyó
Művészeti vezető: Fekete István
* * *: Hozzád jövök, ó, Mesterem / 384. dicséret
* * *: Három szilágysági népdal
* * *: Dicsérjétek az Urat / 150. zsoltár

Marosvásárhelyi Kistemplom Evangélium vegyeskara
Karnagy: Szatmári Ildikó
Halmos László (1909–1997): Áldjátok Istenünket, nemzetek!
Berkesi Sándor (*1944): Magyar ének
Esterházy Pál (1635–1713): Magasztallak téged, Isten
Bárdos Lajos (1899–1986): Tábortűz

Reményik Sándor: Pilátus
előadja Rekita Rozália színművész

Guttman Mihály Pedagóguskórus, Kolozsvár
Karnagy: Bedő Ágnes
Farkas Ferenc (1905–2000): Hajnal-nóta
Farkas Ferenc (1905–2000): Rózsa-madrigál
Dan Aaron(*1981): A ledöntött templom, Öreg erdőm (Reményik Sándor versei)

 

Emléklapok átadása
Nemzeti Imánk közös éneklése