ERDÉLYI MAGYAR KÖZMŰVELŐDÉSI EGYESÜLET
SOCIETATEA MAGHIARĂ DE CULTURĂ DIN TRANSILVANIA
HUNGARIAN CULTURAL SOCIETY OF TRANSYLVANIA

RO–400183 Kolozsvár, Lázár u. 30., Kolozs m.
RO–400183 Cluj, str. Gheorghe Lazăr nr. 30., jud. Cluj
Telefon/fax: +40 264 434110,  emke.oe@gmail.com

Címlap

A Kárpát-medencei Közművelődési Kerekasztalról

 

A határon túli magyar közösségek közművelődési tevékenységének mára kialakult az intézményes háttere. A Kárpát-medencei régiókban létrejöttek a kisebbségi magyar művelődési intézetek, együttműködésükből előbb egy intézeti hálózat, majd 2008 őszén a Kárpát-medencei Közművelődési Kerekasztal jött létre. Az intézetek és az együttműködést formalizáló kerekasztal hosszú távon képesek megjeleníteni és szakmailag támogatni az egyes régiókban zajló közművelődési munkát, illetve képviselni a magyar közösségi művelődés egyetemes szempontjait is mint módszertani, kulturális szolgáltató központok, képzőhelyek, információfogadó és -terjesztő, valamint pályázati bázisok. Azonos szemléletű és indíttatású szereplői a nemzeti kultúrát közvetítő intézményrendszernek.

A kerekasztal tevékenységét magyarországi intézmények és szervezetek koordinálják, illetve erősítik, így a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus (www.mmikl.hu), a Hagyományok Háza, az Égtájak Programiroda, A Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága is.

A Kárpát-medencei Közművelődési Kerekasztal tagjai:

Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület – Közép-erdélyi Magyar Művelődési Intézet, Kolozsvár
Honlap: http://www.emke.ro
Az ernyőszervezet intézete – magyarház-hálózata közvetítésével – a szórványmagyarság közművelődési tevékenységét támogatja elsősorban, és együttműködik a tömbben élő magyarság közművelődési intézményeivel, többek között a Kovászna és a Hargita megyei művelődési központokkal. Fő célja: a magyar nyelv és nemzeti öntudat erősítése, kulturális intézmények létesítése, működtetése.

Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet, Beregszász
Honlap: http://www.kmmi.org.ua
Az intézet – a Kárpát-medencében működő más ilyen jellegű intézményekhez hasonlóan – a nemzeti hagyományok ápolása és megőrzése mellett a magyar kultúra, a szellemi élet szervezését tekinti fő feladatának.

Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet, Lendva
Honlap: http://www.mnmi-zkmn.si
Az intézet a Szlovéniában élő magyar közösség közszolgálati szakintézménye. Feladatkörébe tartozik a műkedvelő csoportok szakmai segítése, a muravidéki magyar irodalmi élet felkarolása és szervezése, a Szlovéniában megvalósuló magyar könyvkiadás jelentős részének vállalása, különböző rendezvények szervezése nemzeti évfordulók és egyéb események alkalmából stb. A tevékenység fontos részét képezi a magyar nyelv ápolásának és terjesztésének minden formája.

Szlovákiai Magyar Közművelődési és Társadalmi Szövetség – Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely
Honlap: http://www.csemadok.sk
/intezet/
Az intézet célja a szlovákiai magyarság kultúrájának széles körű felkarolása, közvetítése, szakmai segítése; a nemzeti tudatának megőrzésére irányuló tudományos és egyéb kutatómunka vállalása.

Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta
Honlap: http://www.vmmi.org
Az intézet célja a vajdasági nemzeti közösség kulturális szerveződéseivel és ernyőszervezeteivel közösen a kulturális és tudományos tevékenységek irányítása minden olyan területen, ahol nincs esély kizárólag magyar érdekeltségű intézmények létrehozására (könyvtárak, múzeumok, levéltárak, műemlékvédelem), illetve az egész Délvidékre kiterjedő közművelődési tanácsadás és szolgáltatásrendszer működtetése.

 A Kárpát-medencei Közművelődési Kerekasztal 
Ifjúsági Tehetséggondozási Programja keretében született

 
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
 
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium támogatásával a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus, valamint a Kárpát-medencei Közművelődési Kerekasztal intézményei (az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület, Közép-erdélyi Magyar Művelődési Intézet, a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, a Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet, a Muravidéki Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet, a Csemadok Művelődési Intézete) A csoda Benned van! címmel alkotói pályázatot hirdet az Ifjúsági Tehetséggondozási Program keretében. A pályázatot a Kreativitással a kulturális szegénység ellen témakörben, vers, széppróza, és képzőművészeti műfajban, serdülő (14-17 éves) és ifjúsági (18-22 éves) kategóriában kívánjuk megvalósítani.
 
Pályázati feltételek
 
Vers kategóriában: 3 költeményt; széppróza kategóriában: 2-3 (egyenként legföljebb 10 ezer leütés) művet; képzőművészeti kategóriában: A/3-as formátumú, számítógépes technikával, és/vagy hagyományos képzőművészeti módszerrel alkotott (színes vagy fekete-fehér) plakátot várunk, amelyek szervesen kapcsolódnak a pályázat témájához, illetve tükrözik annak a régiónak a sajátos hagyományait, ahol a pályamunka készült.
 
Pályázónként legfeljebb 3 munka küldhető be.
 
A pályaműveket papíron és (lehetőleg) digitális formában az alábbi címre várjuk:
Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus Kisebbségi Kulturális Programok Osztálya, Halász Péter, H-1011 Budapest, Corvin tér 8. vagy a halaszp@mmikl.hu 
Tel.: + 36-1-225-6003, fax: +36-1-225-6041.
Kérjük, hogy a borítékra írják rá, vagy az e-mail tárgyának tüntessék fel a pályázat címét: 
A csoda Benned van!
 
A pályamunkák beküldési határideje: 2010. április 30.
 
Díjazás
A pályázat díjazása kategóriánként és műfajonként: 
I. hely: 50 000 Ft
II. hely: 30 000 Ft.
III. helyezet: 20 000 Ft.
 
A zsűri tagjai, a Kárpát-medencei Közművelődési Kerekasztal intézményei (Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Közép-erdélyi Magyar Művelődési Intézete, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet, Muravidéki Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet, Csemadok Művelődési Intézete) által delegált képviselők.
Szakmai tanácsadók: a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus (Dóri Éva, Tóth Erzsébet), az Oktatási és Kulturális Minisztérium és tanácsadói (Kálóczy Katalin, Elekes Botond, Lakatos Mihály), valamint Pomogáts Béla irodalomtörténész, a Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága – Anyanyelvi Konferencia elnöke.
 
Eredményhirdetés: 2010. június 15.
 
A díjak ünnepélyes átadására 2010. június 25-én (pénteken), a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus székházában (Budapest. I. Corvin tér 8.) kerül sor.
 
A zsűri által elfogadott pályamunkákat tehetséggondozási vándorkiállítás keretében mutatjuk be, továbbá irodalmi folyóiratokban és kiadványokban jelentetjük meg!
Támogatóink

Médiapartnerek

Erdélyi Magyar Televizió

Ajánljuk


© 2009, EMKE, Belépés