IV. Székelyföldi Grafikai Biennálé

Kovászna és Hargita megye tanácsa, valamint a Kovászna Megyei Művelődési Központ szervezésében 2016. január 20. – december 20. között kerül sor a IV. Székelyföldi Grafikai Biennáléra.

Általánosságok:

Gondolkodásunkat, észlelésünket, habitusainkat észrevétlenül, de igen hatásosan irányítva világunkat ma már szinte teljesen lefedi a teremtett képi jelrendszer. Egy képek által uralt világban élünk, amely ténnyel immár nem lehet nem számot vetni. Főleg a képzőművészet terén tevékenykedő, gondolkodó alkotóknak nem.

A kép e meghatározó jellegét, társadalmi szerepének változásait a grafika is tükrözi, amelynek esetében a műfajok sajátos, egymást befolyásoló átalakulásai talán a legerőteljesebben érzékelhetőek. A virtuális kép megváltoztatta a grafika szerepét, annak ellenére, hogy a műtárgy anyagiságához kötött nyomtatott kép sem veszített fontosságából. A képi fordulat világában a grafika is határok nélkülivé vált, a művész ma már szabadon választja meg az új médiák által generált kép hordozóját. A virtuális kép viszont kinyomtatva visszatérhet a hagyományos, anyagisághoz kötött valósághoz, így a digitális kép is a grafika eszközévé válik.

A Székelyföldi Grafikai Biennálé célkitűzése egymás mellé helyezni a lokálist az univerzálissal, és ezen keresztül megkeresni, meghatározni a térségben, de a világ más tájain megszülető grafikai törekvések helyét is a globális trendekben, mind a hagyományos, mind a digitális grafikai képalkotás vonatkozásában, maximálisan tiszteletben tartva az alkotók sztereotípiáktól mentes szabadságát a képi formanyelv eszközének, technikájának és hordozójának megválasztása tekintetében.

A fentiek értelmében meghatározhatjuk, a grafika több jellemzőjét és fogalomértelmezési formáját: a multiplikatív jellegét, a nyomtatást mint kommunikációs médiumot, a grafikát mint képi kifejezési eszközt, a grafikus képalkotást, az illusztrációs formát, a digitális képalkotást, a képi archiválási módozatot és ezek nyomtatott változatait, a vizuális nyomtatott dokumentumot. A felsorolt definíciókból minden résztvevő válogathat, meghatározhat, vizuális válaszokat adhat. A Székelyföldi Grafikai Biennálé választási lehetőségeket kínál és vizuális választ vár a felvetett meghatározásokra.

A Biennálé első három kiadásától eltérően idén módosítottuk a pályázható kategóriák meghatározását. Egy átfogó kategóriát hirdetünk meg, amely teljes egészében integrálni próbálja a kortárs grafika lehetőségeit. Mindezek értelmében a kiírásban egy Nyomtatott grafika kategória szerepel, amelyben helyet kaptak a következő javasolt grafikai eljárások, módszerek:
1. hagyományos grafikai eljárásokkal készült grafikai alkotások;
2. digitális képalkotási módszerekkel készült és digitális eszközökkel nyomtatott grafikai alkotások;
3. digitális képalkotási módszerekkel előkészített, de hagyományos módszerekkel nyomtatott grafikai alkotások.

 

A IV. Székelyföldi Grafikai Biennálé részvételi feltételei és szabályzata:

1. A résztvevők köre:
Pályázhatnak hivatásos képzőművészek és képzőművészeti egyetemi hallgatók, amennyiben a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek megfelelnek. Nem pályázhatnak egyesületek, szakmai szervezetek, csak a fent említett szakmai szempontokhoz sorolható egyéni alkotók.

2. A pályázó grafikai alkotások adatai:
A műalkotások témája lehet szabadon választott, a részvétel kizáró jellegű feltétele az, hogy az alkotásoknak az utóbbi 2 évben kellett készülniük. Elfogadott minden nyomtatott grafikai eljárással készült alkotás, amely a grafika meghatározását kimeríti magas-, mély- és síknyomás terén (fa- és linómetszet, aquaforte, aquatinta, mezzotinto, litográfia, szitanyomás, egyedi nyomat, C-print, offset, elektrografika stb.). Rajzok, pasztellrajzok, akvarellek nem elfogadottak.

3. Minden alkotó legtöbb 3 alkotással pályázhat. Minden beküldött mű 1 alkotásnak számít. A sorozatok elemei külön alkotásnak számítanak, tehát egy háromelemes sorozat három alkotásnak felel meg.

4. A beküldendő alkotások minimális mérete 30×30 cm, maximális mérete 100×100 cm.

5. A grafikák beküldésének határideje és helye:

5/a: ELSŐ SZAKASZ: Előzsűrizés
A IV. Székelyföldi Grafikai Biennálé első szakaszában, az előzsűrizés, a beküldendő alkotások digitális reprodukciói alapján történik. A pályázatra az alkotások tökéletes reprodukcióját, digitális formában, online, a nevezési űrlapon keresztül lehet feltölteni az oldalon kért adatokkal együtt. Egy digitális kép fájlmérete nem haladhatja meg a 15 MB-ot. Feltölteni.jpg, .jpge, .png tömörítetlen formátumban lehet, 300 dpi felbontásban (a kép hosszabbik oldala minimum 2500 pixel).

Az első szakaszban a nevezés csak az online űrlapon keresztül lehetséges: http://grafikaiszemle.ro/nevezesi-urlap-2016/

Sikeres feltöltés esetén, a rendszer visszaigazoló üzenetet küld, az űrlap kitöltése során megadott e-mail címre. Ha gondjai lennének az online regisztrációval, a [email protected] e-mail címen kérhet segítséget.

A digitális reprodukciók beküldésének határideje 2016. március 25., 12:00 óra.

Fontos: Az előzsűrizés szakaszában az eredeti alkotást nem kell postázni! Ellenkező esetben az eredeti műtárgyat nem áll módunkban visszaküldeni.

Az előzsűrizés eredményéről minden résztvevőt e-mailen értesítünk.

5/b: MÁSODIK SZAKASZ: Díjazás
Az előzsűrizés során született döntés alapján a második szakaszban kérjük azon bezsűrizett eredeti alkotások postázását, amelyek versenyben maradtak. A második szakaszba beválogatott grafikák bekerülnek a IV. Székelyföldi Grafikai Biennálé katalógusába.

Az eredeti alkotások postázási határideje 2016. május 20. (postai bélyegző dátuma) postai úton vagy személyesen a következő címre: Centrul de Cultură al Judeţului Covasna, RO-520008 Sfântu Gheorghe, str. Libertății, nr. 2, jud. Covasna, România.

A beküldendő alkotások mellé kérjük csatolja kinyomtatva, az első szakasz online regisztrációja során, e-mailben kapott nevezési űrlapját. Az alkotások, a nemzetközi grafikai szabványok szerint legyenek számozva és szignálva. Az eredeti grafikákat képkeret és paszpartu nélkül, postai úton vagy személyesen, mappában vagy kartonhengerben kérjük elküldeni. A határidő után érkezett alkotások automatikusan kizártnak minősülnek.

A postai szállítás során való esetleges károsodásokért nem tudunk felelősséget vállalni és ezeket nem áll módunkban helyrehozni.

A postai csomagra kérjük ráírni:
IV. Székelyföldi Grafikai Biennálé
A küldemény kulturális célt szolgál és nem képvisel kereskedelmi értéket!
For cultural prupose only, no commercial value!

6. A zsűri és zsűrizés:
A zsűrit nemzetközi szinten elismert művészettörténészek és grafikusművészek alkotják. A IV. Székelyföldi Grafikai Biennálé zsűrizése két szakaszban történik.

Az előzsűrizés után versenyben maradt alkotásokból választja ki a zsűri a díjazottakat. A második szakaszba beválogatott alkotásokat kiállítófelület függvényében a Biennálé során kiállítjuk a sepsiszentgyörgyi Erdélyi Művészeti Központban és a Székely Nemzeti Múzeumban.

A Biennálé hivatalos megnyitójára 2016. október 15–én, szombaton 17 órakor kerül sor. A zsűri döntéséről és a megnyitó részleteiről az alkotások szerzőit kellő időben postán, telefonon vagy e-mailben értesítjük.

7. Részvételi díj:
A IV. Székelyföldi Grafikai Biennálé versenyére nincs nevezési díj.

8. Díjak:
1. A Biennálé fődíja: 2000 euró
2. Nagy Imre-díj: 1000 euró
3. Plugor Sándor-díj: 1000 euró
4. Nagy Pál-díj: 1000 euró

A IV. Székelyföldi Grafikai Biennálé díjai bruttó összegek, adózandó jövedelemként szerepelnek, amelyet a romániai szabályok szerint 16% adó terhel.

9. Egyéb tudnivalók:
• A díjazott alkotások a Erdélyi Művészeti Központ tulajdonában maradnak;
• A kiállított alkotásokat a Biennálé tárlatai után (maximum 1 év) postai úton visszaküldjük;
• A bezsűrizett alkotások bekerülnek a Biennálé katalógusába;
• A Biennálé szervezői fenntartják a kiállításrendezés jogát.

A kiírás letöltése: .pdf