Az EMKE 2024-es díjazottai

 1. Gr. Bánffy Miklós-díj
  Laudál: Czvikker Katalin

Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Nagy Pál részére – a székelyudvarhelyi színház felemelkedéséért és a civil szférában betöltött áldozatos munkájáért – gr. Bánffy Miklós-díjat adományoz.

 1. Bányai János-díj
  Laudál: Tánczos Vilmos

Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Mohay Tamás részére – a csíksomlyói kegyhely és búcsújárás múltjának és jelenének kutatása területén végzett kiemelkedő munkásságáért Bányai János-díjat adományoz.

 1. Janovics Jenő-díj
  Laudál: Farkas Boglárka

Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Moldovai Katalin filmrendező részére – kiemelkedő rövidfilmes munkásságáért, valamint társadalmi kérdésekre érzékenyen reflektáló, közoktatást előtérbe helyező nagyjátékfilmjéért, az Elfogy a levegő c. filmért – Janovics Jenő-díjat adományoz.

 1. Kallós Zoltán-díj
  Laudál: Jávorszky Béla

Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Kelemen László részére – az erdélyi hagyományos népzene- és néptánckultúra kutatása, művelése és népszerűsítése érdekében kifejtett több mint négy évtizedes, kiemelkedő tevékenységéért – Kallós Zoltán-díjat adományoz.

 1. Kovács György-díj
  Laudál: Barabás Árpád

Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Lung László Zsolt részére – kiemelkedően igényes szerepformálásaiért – Kovács György-díjat adományoz.

 1. Könczei Ádám-díj
  Laudál: Szabó Árpád Töhötöm

Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Könczei Csilla részére – az erdélyi interkulturalitás következetes művelése érdekében kifejtett munkásságáért – Könczei Ádám-díjat adományoz.

 1. Monoki István-díj
  Laudál: Lázok Klára

Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Kovács Bányai Réka részére – tudományos munkásságáért, közvetítő és népszerűsítő, valamint sokoldalú könyvtárosi munkájának elismeréseként – Monoki István-díjat adományoz.

 1. Nagy István-díj
  Laudál: Makkai Gyöngyvér

Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Fülöp Judit részére – az erdélyi magyar kórusirodalom népszerűsítéséért, a kórusmozgalom terén kifejtett több évtizedes kiemelkedő művészi munkájáért és kiváló szervezői tevékenységéért – Nagy István-díjat adományoz.

 1. Poór Lili-díj
  Laudál: Novák Eszter

Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Tóth Tünde részére – kiemelkedő színészi, oktatói és rendezői munkásságáért – Poór Lili-díjat adományoz.

 1. Spectator-díj
  Laudál: Sarány István

Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Oláh-Gál Elvira részére – sokoldalú, magas szakmai igénnyel és alázattal végzett, gazdag rádiós és írott sajtós értékteremtő és -megőrző munkásságáért Spectator-díjat adományoz.

 1. Szentgyörgyi István-díj
  Laudál: Bogdán Zsolt

Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Tamás Csilla részére – a műkedvelő versmondás népszerűsítéséért, a fiatalok ezirányú aktivizálásáért, ifjúsági közművelődési tevékenységéért, igényes versszínházi előadásaiért Szentgyörgyi István-díjat adományoz.

 1. Szolnay Sándor-díj
  Laudál: László Noémi

Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Forró Ágnes képzőművésznek, művészetterapeutának – érzékeny összhangot mutató képzőművészeti alkotásaiért, valamint a művészetterápia területén végzett munkásságáért – Szolnay Sándor-díjat adományoz.

 

ÉLETMŰDÍJAK

 

 1. Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Boros Zoltán zeneszerző, filmrendező, televíziós szerkesztő részére – a ’70-es évek magyar nyelvű televíziós adásának megmaradásra ösztönző, az összetartozás érzését erősítő hely- és kultúrtörténeti műsoraiért, a Román Televízió magyar nyelvű adásának 1990-es újraindításáért – életműdíjat adományoz.
 2. Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Farkas Ibolya színművésznő részére – az erdélyi magyar színművészet hírének itthoni és külföldi öregbítéséért, színésznemzedékek oktatásáért, 65 éves színművészi pályafutása elismeréseként – életműdíjat adományoz.
 1. Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Gergely Erzsébet tanár, műemlékvédő részére – a Házsongárdi temető magyar síremlékeinek megőrzésében, felújításában és műemlékké nyilvánításában végzett pótolhatatlan munkássága elismeréseként – életműdíjat adományoz.
 1. Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Kulcsár Gabriella részére – zenésznemzedékek oktatásáért, zenei publicisztikai írásaiért, amelyekkel az értő zenehallgatás élményét eljuttatta a széles közönséghez, a zenei közművelődés terén végzett maradandó munkásságáért – életműdíjat adományoz.
 1. Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület László Bakk Anikó zene- és táncpedagógus részére – az ifjú nemzedékek zenei neveléséért, az Amaryllis együttes megalapításáért, a Mátyás Napok szervezéséért, a reneszánsz és barokk zenei és táncéletet bemutató publicisztikájáért – életműdíjat adományoz.
 1. Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület dr. Matekovits György fogorvosprofesszor részére – szakírói és egészségnevelői tevékenységén túl a bánsági szórványközösségek érdekében a közművelődés szervezéséért, a temesvári szabadegyetem működtetése terén kiemelkedő érdemeiért – életműdíjat adományoz.

 

Kiváló közművelői oklevelek

 

 1. v. Huszti Orbán Sarolta mb. törzskapitánynak, a marosszéki Történelmi Vitézi Rend képviseletében és tagjaival együtt nemzeti ünnepségeinken és megemlékezéseinken való rendszeres részvétele iránti elismerésül. (dr. Ábrám Zoltán – Marosvásárhely, a Közép-Erdély régió alelnöke)
 1. Dr. Batizán Attila református lelkésznek, lelkészigazgatóként Gecse Dániel szellemisége őrzőjének, a közösség megtartása és a fiatalság megmaradása érdekében kifejtett tevékenysége iránti elismerésül. (dr. Ábrám Zoltán – Marosvásárhely, a Közép-Erdély régió alelnöke)
 1. Haller Béla tanárnak, az erdélyi történelmi családokat tömörítő Castellum Alapítvány és a Teleki Téka Alapítvány irányítása során kifejtett közművelődési és identitásmegőrző tevékenysége iránti elismerésül. (dr. Ábrám Zoltán – Marosvásárhely, a Közép-Erdély régió alelnöke)
 1. Dr. Szilágyi Tibor egyetemi tanárnak, az erdélyi magyar orvosképzés rendíthetetlen képviselőjének, az orvos- és gyógyszerésztudományt anyanyelvünkön művelő EME keretében kifejtett tevékenysége iránti elismerésül. (dr. Ábrám Zoltán – Marosvásárhely, a Közép-Erdély régió alelnöke)
 1. Birtalan Beáta Erzsébet – fáradhatatlan művelődés- és kulturális szervezői munkásságáért, a Szilágybagosi Amatőr Színjátszó Társulat, a Dörömbölő Néptánccsoport, valamint a Kavalkád női énekcsoport megalapítójaként és vezetőjeként végzett tevékenysége, mindenkori tettrekészsége elismeréseképpen. (Széman Rózsa, EMKE Szilágysomlyó és környéke elnöke)
 2. Oláh Gabriella – Nagyvárad székesegyházi kántor, fáradhatatlan kulturális szervező, egyházmegyei kórustalálkozók, Ave Maria-koncertek, zenei táborok szervezője, a székesegyház kis és Szent Cecília Gyermekkórusa létrehozója és irányítója. (dr. Fleisz János – Nagyvárad, a Partium régió alelnöke)
 1. Hochbauer Gyula – tanár, helytörténész, szerkesztő, Négyfalu. A barcasági honismeret történetének kutatásáért, ismertetéséért. (Serfőző Levente – Szeben, Dél-Erdély régió alelnöke)
 1. Lózer Csaba László – a HÍD Egyesület alelnöke, megfeszített, kitartó és önzetlen munkájának, és a közművelődési műsorok támogatásának elismeréséül. (Serfőző Levente – Szeben, Dél-Erdély régió alelnöke)
 1. Bartha Melinda – tanárnőnek, a közösségi életben kifejtett önzetlen, minőségi és kitartó munkájának köszönetéül. (Serfőző Levente – Szeben, Dél-Erdély régió alelnöke)
 1. Ferenczi István – vajdahunyadi RMDSZ-elnöknek, a közösség fejlődése érdekében tett, önzetlen és megfeszített munkájáért és támogatásáért, a helyi Corvin Savaria Magyar Ház felújításáért, működtetéséért. (Serfőző Levente – Szeben, Dél-Erdély régió alelnöke)

Gratulálunk a díjazottaknak!