A Nemzeti Művelődési Intézet mintaprojektje

A Nemzeti Művelődési Intézet új pályázati lehetőséget hirdetett meg 2021-ben, amelyben szakkörökhöz igényelhettek az érdeklődők jelentős anyagcsomagokat és eszközöket. A Kárpát-medencei magyar közösségek részére egyelőre mintaprojektként tették elérhetővé ezt. 

Magyarország Kormányának és a Közösségi Élet Újraindításáért Felelős Operatív Törzsnek köszönhetően a Nemzeti Művelődési Intézet lehetőséget kapott a Kárpát-medencei magyarság körében mintaprogram elindítására.

A projekt elsődleges célja a külhoni magyarság közösségeinek megerősítése. A Nemzeti Művelődési Intézet küldetésének tekinti, hogy a közösségeket képessé tegye saját értékeik felismerésére és az ebből adódó lehetőségek hasznosítására, valamint a közösségépítés támogatására. Ehhez kínál lehetőséget művelődő szakköri közösségek létrehozásával.

A felhívásra egy-egy öt fős szakkör alapanyagaira és eszközeire pályázhat minden olyan külhoni magyar közösség, amelyet a Kárpát-medencei Közművelődési Kerekasztal, illetve annak az adott országbeli tagja írásban ajánl. A mintaprojekt keretében a következő szakkörök közül válogathattak az érdeklődők: nemezelés, vesszőfonás, csipkeverés, gyöngyfűzés, mézeskalács-készítés, valamint hímzés. 

Az erdélyi régiót az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület (EMKE) koordinálja. Hozzánk kellett jelentkezzenek az érdeklődők, valamint az alapanyagok Magyarországról szintén hozzánk futottak be immár két alkalommal is. Innen kerültek ki aztán az ország több részére is. Mivel nagy volt az érdeklődés, mind Magyarországon, mind hazánkban, ezért a második meghirdetésre még többen jelentkeztek. Összesen, a két kör alkalmával, és az EMKE közbenjárásával 30 szakkört sikerült beindítanunk, ami közel 200 embert jelent a résztvevőkkel, szervezőkkel és szakkörvezetőkkel együtt. Örülünk, hogy látjuk: van igény ezeknek a hagyományoknak a fenntartására, új ismeretek megtanulására. Mivel ez egy mintaprojekt, az NMI és az EMKE egyaránt reménykedik benne, hogy idén is sikerül még indítani a fent felsorolt szakkörökből jó néhányat, bevonva újabb és újabb szervezeteket és régiókat.   

NMI és EMKE