EMKE-oklevél átadása Brassóban

Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület, az évente átadott szakmai díjakon kívül szórvány-megyénként egy-egy elismerő oklevelet is átad. A helyi közösségeken belül, több éven keresztül cselekvő személyeknek, intézményeknek vagy akár mecénásoknak köszöni meg a közművelődésben elért szép eredményeket ezekkel a kitüntetésekkel. Az átadásra egy helyi kulturális vagy közművelődési eseményen kerül sor.

A tizenegyedik Brassói Magyar Napok keretén belül megszervezett néptánc találkozó egy kitűnő alkalom volt, hogy az EMKE tiszteletbeli tagja, Házy Bakó Eszter és alelnöke, Serfőző Levente átadják az oklevelet a brassói Búzavirág Néptáncegyüttesnek. A Tanács téren ünneplő magyar közönség előtt az EMKE alelnöke gratulált a szervezőknek, majd röviden bemutatta az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület múltját és jelenét. Külön hangsúlyozta, hogy az új és jelenlegi EMKE működése Brassóban kezdődött 1991-ben, amikor az RMDSZ égisze alatt újjáalakul az egyesület, célul tűzve ki a kulturális autonómiát, a kultúraművelést megtartva az 1885-ös alapelveket.

Házy Bakó Eszter méltatta a díjazottat és bemutatta történetét a megalakulástól napjainkig. Külön hangsúlyozta, hogy a néptánc találkozó névadója, Reiff István a jelenlegi irányító édesapja merte megálmodni azt, hogy a brassói magyar iskolának néptánccsoportja működhet. Megalapította, vezette a néptánccsoportot, majd lánya, Reiff Zsuzsa átvette és lelkesem, áldozatokkal, szakértelemmel vezeti a brassói hagyományőrző és közösséget építő csoportot.

2021. szeptember 19-én, a brassói napsütötte Tanács téren az „In memoriam Reiff István - Barcasági néptánctalálkozó” című eseményen került átadásra az elismerő oklevél.

A Brassó megyei EMKE díjat 2021-ben, a barcasági néptánckultúra megteremtése, fejlesztése, hagyományok kutatása és ápolása, a magyarságtudat ébren tartása, közösségformáló erejében elért kiváló teljesítményéért a brassói Búzavirág Néptáncegyüttes kapta. A tánccsoport irányítója, Reiff Zsuzsanna a tánccsoport jelenlétében a Tanács téri nagyszínpadon vett át.

A díjazottnak szívből gratulálunk!