Elhunyt dr. Angi István

Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület megrendülten értesült dr. Angi István zeneesztéta, zenekritikus, publicista, a kolozsvári Gheorghe Dima Zeneakadémia nyugalmazott professzora elhunytáról. A hírt a zeneakadémia közölte a Facebook-oldalán.

Angi István 1933. október 16-án született Ozsdolán (Kovászna megye), a kézdivásárhelyi mezőgazdasági szakiskola után a kolozsvári Gheorghe Dima Zenekonzervatóriumban végzett, ahol tanári pályáját is megkezdte. Zene és affektivitás című értekezésével a moszkvai Lomonoszov Egyetemen szerzett filozófiai doktorátust 1965-ben. A Gheroghe Dima Zeneakadémián zeneesztétikát, zenetudományt, zenei retorikát, esztétikát, egyházzenét és művészetszociológiát, valamint modern művészetelméletet és retorikát tanított, emellett oktatott a BBTE Református Tanárképző Zenepedagógia Szakán is, valamint a Partiumi Keresztény Egyetemen. 

2020. március 15-én a magyar köztársasági elnök a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje polgári tagozat kitüntetését adományozta Angi Istvánnak az az erdélyi felsőfokú magyar nyelvű zeneoktatás 1990 utáni újraindításában vállalt fontos szerepe, valamint interdiszciplináris szemléletű zeneesztétikai kutatásai elismeréseként.

Az EMKE 2000-ben neki adományozta a Nagy István-díjat, melyet a zenei szakma terén tevékenykedő személyiségek közül azoknak ítélnek oda, akik munkájuk során kimagasló eredményeket értek el, sikeresen alkalmaznak célravezető módszereket a zenei oktatásban, nevelésben, előadásban, a romániai magyar nemzeti közösségünk zenei értékeinek megtartásán és gyarapításán fáradoznak, zenei-közéleti, közművelődési tevékenységükkel példával szolgálnak környezetük számára.

Isten nyugtassa Angi István professzor urat!

 

Forrás: 

Academia Națională de Muzică „Gheorghe Dima” Facebook-oldal
maszol.ro
emke.ro (díjazottak 2015-ig)