Dr. Szikszay Jenőre emlékeznek Brassóban

2021. október 19-én Dr. Szikszay Jenőre emlékeznek a következő program szerint:

15.00 óra - egy-egy szál virággal a sírjánál, a Postaréti temetőben, 
16.00 óra - mellszobrának leleplezése az Áprily Lajos Főgimnáziumban, amit centenáriumi megemlékező ünnepély követ a Főgimnázium Díszteremben.

Szikszay Jenő centenárium

Szikszay Jenő 1921. október 19-én született, a görög katolikus püspöki székhely, Balázsfalva tőszomszédságában levő színmagyar településen, Magyarpéterfalván. Balázsfalván érettségizett 1939-ben.

A kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem bölcsészkarán tanult, majd a bécsi döntés után Budapesten folytatta tanulmányait. 1944-ben, Olaszországban szerzett tanári oklevelet, ugyanott doktori címet is.
1944–45-ben a kolozsvári Piarista Főgimnáziumban tanított.

1945-től a brassói Római Katolikus Főgimnáziumban, majd a Magyar Vegyes Líceummá átkeresztelt iskolában, később az Unirea Líceumban volt magyar nyelv és irodalomszakos tanár.

Szikszay Jenő, mint az állandóan sorvasztott brassói magyar oktatás legexponáltabb védelmezője, a szekuritáté állandó zaklatásának volt kitéve. 

1977. április 12-én, húsvét harmadnapján, életének 56. évében, feladva az ellenállást, az örökélők sorába távozott.

Szeretettel várják volt diákjait, barátait, tisztelőit, mai pedagógusokat, diákokat!

Köszönet a támogatóknak!

Az Apáczai Csere János Közművelődési Egyesület programja!