Az EMKE 2023-as díjazottai

dijazas

1. Balázs Ferenc-díj
Laudál: Dáné Tibor Kálmán

Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület dr. Fejes Ildikó részére – az egykori Csíksomlyói KALOT Népfőiskola hagyományaira épülő modern felnőttképző intézmény, a KALOT Egyesület alapításában és működtetésében végzett kiemelkedő munkásságáért – Balázs Ferenc-díjat adományoz.

2. Bányai János-díj
Laudál: Kinda István

Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület dr. Sári Zsolt múzeumi főigazgató-helyettes részére – az erdélyi magyar épített örökség és az erdélyi társadalom történetének feltárása, megőrzése és múzeumi keretek között történő megmutatása érdekében végzett kiemelkedő munkássága elismeréséül – Bányai János-díjat adományoz.

3. Gr. Bánffy Miklós-díj
Laudál: Kovács Levente

Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Szélyes Ferenc részére – aki Csűrszínház alapítójaként kiemelkedő színpadi alakításai mellett áldozatos munkával fenntartja és évente megújuló energiával élteti ezt az egyedi kezdeményezést, melyet egy kis közösség szintjéről magas rangra emelt – gr. Bánffy Miklós-díjat adományoz.

4. Gr. Mikó Imre-díj
Laudál: Nagy Károly

Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Hristea Erika-Elisabeta vállalkozó részére – a kolozsvári magyar egyházak, oktatási intézmények, kulturális és sportegyesületek, az erdélyi Versailles megmentésére szánt jelentős támogatásáért – gr. Mikó Imre-díjat adományoz.

5. Janovics Jenő-díj
Laudál: Szűcs László

Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Tóth István fotóművész részére – sok évtizedes alkotói munkásságáért és a fotóművészet népszerűsítése érdekében végzett tevékenységéért – Janovics Jenő-díjat adományoz.

6. Kallós Zoltán-díj
Laudál: Molnár Szabolcs

Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Sára Ferenc és Varga Zsuzsanna házaspár részére – a népi kultúra éltetéséért, a Gyimes völgyében évtizedek óta kifejtett értékmegőrző munkájukért – Kallós Zoltán-díjat adományoz.

7. Kötő József-díj
Laudál: Brendus Réka

Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Potápi Árpád János államtitkár részére – a Kárpát-medencei magyar civil szervezetek és közösségek következetes támogatásáért – Kötő József-díjat adományoz.

8. Kovács György-díj
Laudál: Berekméri Katalin

Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Varga Balázs részére – a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós társulatában végzett kiemelkedő színpadi teljesítményeiért, valamint a társulati áldozatos munkájáért – Kovács György-díjat adományoz.

9. Monoki István-díj
Laudál: Bartis Edit

Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Köllő Enikő részére – tevékeny és eredményes könyvtárosi pályája elismeréseként, kimagasló könyvtárosi és rendezvényszervezői munkásságáért, írott kulturális örökségünk, értékeink megőrzése, gazdagítása, valamint ezen értékek közvetítése érdekében kifejtett erőfeszítéseiért – Monoki István-díjat adományoz.

10. Nagy István-díj
Laudál: Lázár Anna

Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Czakó Gabriella zenetanár-karnagy részére – több évtizedes, Kodály Zoltán szellemiségében kifejtett zenepedagógiai, karnagyi, kiemelkedő művészi és kiváló, önzetlen oktatói tevékenységéért – Nagy István-díjat adományoz.

11. Poór Lili-díj
Laudál: Köllő Katalin

Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Tokai Andrea, a Temesvári Csiky Gergely Állami Magyar Színház művésznője részére – a magyar és román színpadokon nyújtott kiemelkedő színpadi alakításaiért – Poór Lili-díjat adományoz.

12. Spectator-díj
Laudál: Benkő Levente

Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Csinta Samu újságíró részére – több évtizedes munkásságáért, különös tekintettel kiemelkedő publicisztikai elemzéseiért, valamint a közelmúlt ismeretlen részleteinek feltárásáért – Spectator-díjat adományoz.

13. Szolnay Sándor-díj
Laudál: Vargha Mihály

Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Erős István, Budapesti Képzőművészeti Egyetem rektora részére – kiemelkedő képzőművészeti tevékenységéért, aktív művészetszervezői munkásságáért, az erdélyi kortárs művészet nemzetközi szintre való felzárkóztatásáért és művészetpedagógiai tevékenységéért – Szolnay Sándor-díjat adományoz.

 

ÉLETMŰDÍJAK

1. Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Albert Júlia részére – a magyar irodalmi kultúrát közkinccsé tévő előadóművészeti munkássága, valamint a szép beszédet alapkövetelménnyé tevő oktatói tevékenysége elismeréseképpen – életműdíjat adományoz.

2. Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Gaal György részére – az irodalomtörténet és a műemlékvédelem terén kifejtett tevékenysége, valamint Kolozsvár történetét közérthetően megismertető helytörténeti munkássága elismeréseképpen – életműdíjat adományoz.

3. Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület László Miklós részére – épített örökségünket dokumentáló fotóművészeti munkássága elismeréseként, valamint a közművelődési eseményeken való önzetlen közreműködése iránti köszönetképpen – életműdíjat adományoz.

4. Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Meister Éva színművésznőnek – a magyar kultúra megtartó erejébe vetett hitét, valamint a magyar szó Kárpát-medencében és a diaszpórában való közkinccsé tételét szolgáló több évtizedes előadóművészi pályája elismeréseként – életműdíjat adományoz.

5.  Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Wanek Ferenc geológus, egyetemi oktató, tudománytörténész részére – elkötelezett és alázatos szakmai és oktatói tevékenységéért, a földtan egyetemi szintű oktatásában és általános népszerűsítésében kifejtett, több évtizedes aktív, előremutató munkásságáért, valamint tudománytörténészi és kultúraszervezői érdemei elismeréseképpen – életműdíjat adományoz.

Gratulálunk a díjazottaknak!