A Kárpát-medencei Közművelődési Kerekasztalról

 

A határon túli magyar közösségek közművelődési tevékenységének mára kialakult az intézményes háttere. A Kárpát-medencei régiókban létrejöttek a kisebbségi magyar művelődési intézetek, együttműködésükből előbb egy intézeti hálózat, majd 2008 őszén a Kárpát-medencei Közművelődési Kerekasztal jött létre. Az intézetek és az együttműködést formalizáló kerekasztal hosszú távon képesek megjeleníteni és szakmailag támogatni az egyes régiókban zajló közművelődési munkát, illetve képviselni a magyar közösségi művelődés egyetemes szempontjait is mint módszertani, kulturális szolgáltató központok, képzőhelyek, információfogadó és -terjesztő, valamint pályázati bázisok. Azonos szemléletű és indíttatású szereplői a nemzeti kultúrát közvetítő intézményrendszernek.

A kerekasztal tevékenységét magyarországi intézmények és szervezetek koordinálják, illetve erősítik, így a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus (www.mmikl.hu), a Hagyományok Háza, az Égtájak Programiroda, A Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága is.

A Kárpát-medencei Közművelődési Kerekasztal tagjai:

Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület – Közép-erdélyi Magyar Művelődési Intézet, Kolozsvár
Honlap: http://www.emke.ro
Az ernyőszervezet intézete – magyarház-hálózata közvetítésével – a szórványmagyarság közművelődési tevékenységét támogatja elsősorban, és együttműködik a tömbben élő magyarság közművelődési intézményeivel, többek között a Kovászna és a Hargita megyei művelődési központokkal. Fő célja: a magyar nyelv és nemzeti öntudat erősítése, kulturális intézmények létesítése, működtetése.

Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet, Beregszász
Honlap: https://kmmi.org.ua/
Az intézet – a Kárpát-medencében működő más ilyen jellegű intézményekhez hasonlóan – a nemzeti hagyományok ápolása és megőrzése mellett a magyar kultúra, a szellemi élet szervezését tekinti fő feladatának.

Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet, Lendva
Honlap: http://www.mnmi-zkmn.si
Az intézet a Szlovéniában élő magyar közösség közszolgálati szakintézménye. Feladatkörébe tartozik a műkedvelő csoportok szakmai segítése, a muravidéki magyar irodalmi élet felkarolása és szervezése, a Szlovéniában megvalósuló magyar könyvkiadás jelentős részének vállalása, különböző rendezvények szervezése nemzeti évfordulók és egyéb események alkalmából stb. A tevékenység fontos részét képezi a magyar nyelv ápolásának és terjesztésének minden formája.

Szlovákiai Magyar Közművelődési és Társadalmi Szövetség – Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely
Honlap: http://www.csemadok.sk
/intezet/
Az intézet célja a szlovákiai magyarság kultúrájának széles körű felkarolása, közvetítése, szakmai segítése; a nemzeti tudatának megőrzésére irányuló tudományos és egyéb kutatómunka vállalása.

Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta
Honlap: http://www.vmmi.org
Az intézet célja a vajdasági nemzeti közösség kulturális szerveződéseivel és ernyőszervezeteivel közösen a kulturális és tudományos tevékenységek irányítása minden olyan területen, ahol nincs esély kizárólag magyar érdekeltségű intézmények létrehozására (könyvtárak, múzeumok, levéltárak, műemlékvédelem), illetve az egész Délvidékre kiterjedő közművelődési tanácsadás és szolgáltatásrendszer működtetése.

 


A Kárpát-medencei Közművelődési Kerekasztal 
Ifjúsági Tehetséggondozási Programja keretében született

 
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
 
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium támogatásával a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus, valamint a Kárpát-medencei Közművelődési Kerekasztal intézményei (az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület, Közép-erdélyi Magyar Művelődési Intézet, a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, a Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet, a Muravidéki Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet, a Csemadok Művelődési Intézete) A csoda Benned van! címmel alkotói pályázatot hirdet az Ifjúsági Tehetséggondozási Program keretében. A pályázatot a Kreativitással a kulturális szegénység ellen témakörben, vers, széppróza, és képzőművészeti műfajban, serdülő (14-17 éves) és ifjúsági (18-22 éves) kategóriában kívánjuk megvalósítani.
 
Pályázati feltételek
 
Vers kategóriában: 3 költeményt; széppróza kategóriában: 2-3 (egyenként legföljebb 10 ezer leütés) művet; képzőművészeti kategóriában: A/3-as formátumú, számítógépes technikával, és/vagy hagyományos képzőművészeti módszerrel alkotott (színes vagy fekete-fehér) plakátot várunk, amelyek szervesen kapcsolódnak a pályázat témájához, illetve tükrözik annak a régiónak a sajátos hagyományait, ahol a pályamunka készült.
 
Pályázónként legfeljebb 3 munka küldhető be.
 
A pályaműveket papíron és (lehetőleg) digitális formában az alábbi címre várjuk:
Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus Kisebbségi Kulturális Programok Osztálya, Halász Péter, H-1011 Budapest, Corvin tér 8. vagy a halaszp@mmikl.hu 
Tel.: + 36-1-225-6003, fax: +36-1-225-6041.
Kérjük, hogy a borítékra írják rá, vagy az e-mail tárgyának tüntessék fel a pályázat címét: 
A csoda Benned van!
 
A pályamunkák beküldési határideje: 2010. április 30.
 
Díjazás
A pályázat díjazása kategóriánként és műfajonként: 
I. hely: 50 000 Ft
II. hely: 30 000 Ft.
III. helyezet: 20 000 Ft.
 
A zsűri tagjai, a Kárpát-medencei Közművelődési Kerekasztal intézményei (Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Közép-erdélyi Magyar Művelődési Intézete, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet, Muravidéki Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet, Csemadok Művelődési Intézete) által delegált képviselők.
Szakmai tanácsadók: a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus (Dóri Éva, Tóth Erzsébet), az Oktatási és Kulturális Minisztérium és tanácsadói (Kálóczy Katalin, Elekes Botond, Lakatos Mihály), valamint Pomogáts Béla irodalomtörténész, a Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága – Anyanyelvi Konferencia elnöke.
 
Eredményhirdetés: 2010. június 15.
 
A díjak ünnepélyes átadására 2010. június 25-én (pénteken), a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus székházában (Budapest. I. Corvin tér 8.) kerül sor.
 
A zsűri által elfogadott pályamunkákat tehetséggondozási vándorkiállítás keretében mutatjuk be, továbbá irodalmi folyóiratokban és kiadványokban jelentetjük meg!