A Györkös Mányi Albert Emlékház éves beszámolója | 2019

A Györkös Mányi Albert Emlékháznak az EMKE 2019. április 13-án megtartott
közgyűlésére készített éves beszámolója

A dokumentum az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület (EMKE) elnökségi beszámolójának része

 

Györkös Mányi Albert zenetanár-festőművész végrendeletében az EMKE-re hagyományozta műteremlakását, hogy abban egy az ő emlékét őrző, hagyatékát ápoló emlékház jöjjön létre, amely ugyanakkor a kolozsvári magyar közművelődési életet szolgáló közösségi központként is működjék. 1993-ban bekövetkezett halálát követő esztendőben, 1994-ben – negyedszázaddal ezelőtt – nyílt meg az Emlékház, amelynek jelenleg két alkalmazottja van: Kós Katalin intézményvezető és Vincze László szakreferens. Feladatkörükhöz tartozik a névadó hagyatékának gondozása, rendszerezése, az intézményben sorra kerülő rendezvények megtervezése, megszervezése és lebonyolítása, valamint a közönségkapcsolat, a nyilvánosságszervezés és az EMKE honlapjának részbeni szerkesztése is. Rájuk hárul a karbantartási, valamint hibaelhárítási munkálatok elvégzése, megoldása, a folyamatos infrastrukturális fejlesztések kidolgozása és ezek gyakorlati kivitelezésének adminisztrálása, a Ház szükségleteinek beszerzése.

Az Emlékház rendezvényeinek tematikája szerteágazó, ennek ellenére eseményeink köré sikerült egy bizonyos törzsközönséget toboroznunk. A kínálatban megmutatkozó sokféleség néhány szakosodott előadás-sorozatot hozott létre, amelyek mellett továbbra is jelen vannak a változatos témákat kínáló egyedi programok.

Sorozataink évadszerű lebonyolításban, többnyire havi rendszerességgel zajlanak. Ezeknek ötletgazdái javarészt az Emlékház munkatársai. Ők szervezői és lebonyolítói is az eseményeknek. Ebbéli munkájukat általuk felkért szakemberek teszik teljessé, akik akár a házigazdai szerepkört is vállalják.

1. Legrégebbi rendezvényünk a gyermekeket megcélzó JelesNapTár, amelyet januárban nagy ünnepséggel köszöntöttünk 10. születésnapján. Tizenegyedik évadjában járva, már több gyermeknemzedék ismerkedhetett meg ezen az eseménysorozaton a magyar néphagyomány jeles napjaival, az ezekhez kötődő szokásokkal, énekekkel, játékokkal, kézműves tevékenységekkel.A JelesNapTár sikerét nagyrészt a délutánok két fő mozgatójának, Both Zsuzsa néprajzkutató-kézművesnek és Szabó Kinga játszóházvezetőnek köszönheti. A programsorozat, mely a budapesti Hagyományok Háza erdélyi hálózatának résztámogatását is kiérdemelte, a gyermekeken kívül nagy sikernek örvend a szülők és nagyszülők körében is, de egyre inkább látogatják érdeklődő fiatalok, felnőttek is, akik egyúttal önkéntes módon besegítenek a rendezvény lebonyolításába.

2. A hetvenes-nyolcvanas években működött az Ember és Természet szabadegyetemi előadás-sorozat, amely a parancsuralmi rendszer szigorodásával kénytelen volt beszüntetni rendezvényeit. Az egykori társszervező Dáné Tibor Kálmán ötlete nyomán a Györkös-házban újraindult Ember és Természet Kollégium immár kilencedik évadját éli dr. Farkas György egyetemi adjunktus, fotóművész házigazdai ténykedése alatt, akivel együttműködve kolozsvári és Kárpát-medencei tudósokat, kutatókat, szakembereket, egyetemi oktatókat kérünk fel változatos témájú tudományos ismeretterjesztő előadások megtartására.

3. Kós Katalin ötlete alapján indult 2012 őszén a Nyitott szemmel beszélgetősorozat. Társszervezője Laczkó Vass Róbert színművész, aki a házigazdai szerepkört is kiválóan ellátja. Ebben a minőségében világot járt emberekkel folytat lebilincselő beszélgetéseket különböző érdekfeszítő témakörökben. Ily módon a hetedik évadjában járó sorozat vendégei között volt már zarándok lelkész és száguldó riporter, missziós orvos és világutazó, gróf, tibetológus és szociális munkás – olyanok, akik életük, pályájuk, utazásaik során a miénktől eltérő, olykor egyenesen egzotikus kultúrákkal kerültek kapcsolatba. A Nyitott szemmel sikerét jelzi, hogy az első évadok beszélgetéseinek szerkesztett változata nyomtatva is megjelent – immár négy kötet alakjában – a kolozsvári Exit Kiadó gondozásában, Laczkó Vass Róbert szerkesztésében. A beszélgetéseket hosszú időn keresztül közölte a Művelődés folyóirat, ugyanakkor rögzítette és felvételről sugározta a Kolozsvári Rádió is. Utóbbi sajtóorgánum szerepét néhány hónapja az Agnus Rádió vette át.

4. 2013 januárjában indult a ZeneSzó. Ezzel a beszélgetősorozattal az ötletgazda Kós Katalin célja az volt, hogy emberközelbe hozzanak olyan, a muzsika terén tevékenykedő szakembereket, a színpadról ismert zenei előadókat, művészeket, akiknek élete és munkássága méltán tart számot a közönség érdeklődésére. A sorozat Horváth Zoltán zongoratanár hathatós közreműködésével indult, aki első évadban a beszélgetőpartneri szerepkört is betöltötte. Ez utóbbi minőségben később olyan jeles muzsikusok váltották őt, mint pl. Márkos Albert hegedűművész, Nagy Ibolya, Németh G. István muzikológusok, Szép Gyula, a KMO igazgatója, vagy Jakabffy Tamás karnagy, televíziós szerkesztő is.

5. 2013 októberével kezdődően a borkultúra is teret nyert az Emlékházban, amely így már hatodik évadját tapossa EMKE-borklub néven. A Kárpát-medence befutott és ifjú borászai, sikeresek és kísérletezők osztják meg tapasztalataikat, eredményeiket és kételyeiket, borszakértők mutatnak be különböző borfajtákat és -vidékeket. A borkóstolással egybekötött alkalmak ötlet- és házigazdája, valamint főszervezője az Emlékház munkatársa, Vincze László.

6. Régiók bemutatkozása c. programunk évente egyszer jelentkezik, mikor is egy-egy erdélyi kistérséggel ismerkedhetnek meg az érdeklődők. Az ötletgazda Dáné Tibor Kálmán, a Művelődés főszerkesztője volt, így a rendezvényt közösen szervezi a Művelődés folyóirat szerkesztősége és a Györkös Mányi Albert Emlékház. Eddig székelyföldi vidékek voltak a vendégeink, hiszen sokan vannak Kolozsváron, akik Székelyföld különböző térségeiből származnak, és letelepedtek már Erdély fővárosában, vagy éppen egyetemi tanulmányaikat folytatják a kincses városban. Különösképpen ezeket a honfitársainkat kívánják megszólítani a sorozat eseményei egy rövid kulturális programmal megidézve a szülőföldet, majd kötetlen beszélgetés formájában elbeszélgetve arról, hogy ki hogyan értelmezi az „itthon”, és/vagy az „otthon” gondolatkörét.

7. Prospero-páholy – Demény Péter ötlete nyomán indult vadonatúj sorozat, melynek a közelmúltban (március végén) volt a bemutatkozó eseménye. A Prospero-könyvek szerkesztője, Demény Péter, ezen alkalmakon élőben beszélget kedves és rég nem látott művészekkel. A kolozsvári helyszín kínálja a témát is: a negyedévenként jelentkező Prospero-páholy meghívottai Kolozsvárról elszármazott művészek.

Természetesen az EMKE Országos Elnökségének rendezvényei is többnyire az Emlékházban kerülnek lebonyolításra, az EMKE-társszervezetként működő Kőváry László Honismereti Kör is gyakorta itt tartja összejöveteleit, és több alkalommal itt kerülnek megrendezésre a Zenelíceum diákjainak előadóestjei is. Ugyanakkor immár több mint egy évtizede az intézmény jógatanfolyamnak is helyet ad, heti rendszerességű együttlétekkel.

Rendezvénysorozataink mellett számos más, egyedi programnak biztosít helyszínt az Emlékház: időszaki kiállításoknak, könyvbemutatóknak, kamarahangversenyeknek, pódiumműsoroknak, ismeretterjesztő és szakmai előadásoknak stb. A tavalyi közgyűlés óta eltelt időszakból ízelítőül kiemeljük a következőket:

2018. május 10. – Merítkezés Györkös Mányi Albert világában – interaktív együtt-lét a művész halálának 25-ik évfordulója alkalmából
2018. június 17.: JelesNapTár a gyalui Várkert Fesztivál keretében – a Hagyományok Háza Hálózat – Erdély és a Kincses Kolozsvár Egyesület meghívására
2018. szeptember 22. – Chiyo Hagiwara japán zongoraművész előadóestje
2018. október 5-6. – „Hagyomány hagyományozódása” – Kodály, Bartók, Dohnányi, Veress, Ligeti alkotói örökségének szellemében – konferencia és hangverseny a Romániai Magyar Zenetársasággal közös szervezésben
2018. november 17. – Régiók bemutatkozása: Székelykeresztúr és környéke. Molnár István néprajzi témájú fényképeiből nyílt dokumentum-értékű kiállítás megnyitója és tanácskozás a Művelődés folyóirat szerkesztősége, a Székelykeresztúri Kistérség-szövetségés a Györkös-ház közös szervezésében.
2019. február 22. – a Kobzos Kiss Tamás életművét bemutató Dúdolj verset c. könyv bemutatója

A 9. Kolozsvári Magyar Napoknak is tevékeny résztvevői voltunk rendezvényeink által. Tavaly négy eseményt szerveztünk ebben az augusztusi időszakban, melyek közül a Szendrey Júliától Csinszkáig – női emlékírók c. esemény és a Nyitott szemmel nyári különkiadása kirobbanó sikernek örvendett.

Az elmúlt esztendő során az Emlékházban mintegy 4100 érdeklődő (felnőtt és gyermek) fordult meg, akik egyrészt megtekintették a hagyatékot, másrészt a mindösszesen 64 rendezvény valamelyikén, vagy épp a jógatanfolyamok alkalmain vettek részt. Családias légköre miatt közönség, előadó, kiállító, rendezvényszervező egyaránt szívesen választja a Györkös-házat, kiemeli az Emlékház bensőséges hangulatát, pozitív kisugárzását. Mindennek köszönhetően pezsgő élet, remek közösségek alakultak ki az intézményben.

Az elmúlt közgyűlés óta eltelt időszak rendezvényeinek pontos kimutatása az alábbi táblázatban olvasható!
(lásd a lenti csatolmányban)

***
Az elmúlt időszakra visszatérve fontosnak tartjuk kiemelni, hogy több éves gyümölcsöző kapcsolatot ápolunk a kolozsvári származású Szebeni Zsuzsával, a Balassi Intézet Magyar Kulturális Központja sepsiszentgyörgyi fiókintézetének vezetőjével, akivel karöltve legutóbb, a 9. Kolozsvári Magyar Napok keretében igen sikeres könyvbemutatót tartottunk a Szépmíves Kiadó gondozásában megjelent kötetekből Szendrey Júliától Csinszkáig – női emlékírók címmel. Hasonlóképpen több évre tekint vissza együttműködésünk a pécsi székhelyű Határokon Túli Magyarságért Alapítvánnyal, amelynek keretében 2018. szeptember 15-én Györkös Mányi Albert emlékkiállítást nyitottunk a pécsi Művészetek és Irodalom Házában.

Műszaki felszereltségünk korszerűsítésében ismét voltak kisebb, de örömteli megvalósításaink: hang- és fénytechnikai felszerelésünk könnyebb kezelése végett egy kis távirányító rendszert sikerült létrehoznunk. Fejlesztettük magát a világítást is, és kicseréltük az elavult villanyvezeték hálózatot, kiöregedett laptopunk helyett újat vásároltunk.

A megőrzésünkben levő Györkös Mányi-festmények állagmegóvása és restaurálása is feladatunk. A teljes munka hatalmas költséggel jár, de az apró eredményeknek is örvendünk. Örömmel jelentjük, hogy a közelmúltban sikerült az egyik meglehetősen repedezett képet restauráltatni.

A 2012-ben megalakult Györkös Mányi Albert Emlékház Egyesület Dáné Tibor Kálmán elnökletével az elmúlt év folyamán is jelentős mértékben segítette az intézmény működését.

***
Köszönetet mondunk mindazon személyeknek és intézményeknek, akiknek támogatása és együttműködése hathatósan hozzájárult a Györkös-ház elmúlt évi sikeres tevékenységéhez:

  • az Emlékház előadóinak és meghívottjainak, akik önzetlen közreműködésükkel lehetővé tették rendezvényeink létrejöttét, valamint közönségének, amely lankadatlan érdeklődéssel és lelkesedéssel fogadja eseményeinket;
  • Both Zsuzsának, Farkas Györgynek, Laczkó Vass Róbertnek és Szabó Kingának, akik önkéntes módon vállalták a rendszeres, kiváló szakmai közreműködést rendezvénysorozataink során;
  • az Emlékház azon barátainak, akik önkéntes, önzetlen munkával segítették az intézmény működését és tevékenységét: Dáné Tibor Kálmánnak az adminisztrációval, szervezéssel és pályázással kapcsolatos segítségért; László Miklósnak a Györkös Mányi Albert és Jakab Ilona festményeiről készített reprodukciókért, valamint azok további felhasználásával kapcsolatos közreműködésért; Albert Józsefnek a zongora rendszeres hangolásáért és karbantartásáért; Horváth Lászlónak az események fotódokumentálásáért; Essig Józsefnek az események videodokumentálásáért; Létai Andrásnak a Ház műszaki felszereltségének kialakításában és a felszerelések beszerzésében nyújtott segítségért; Demeter Zsuzsannának, Gally Katalinnak, Ilyés Sándornak, Ilyés Szilárdnak, Lovász Piroskának, Makkai Jánosnak, Matekovits Hajnalkának, Nagy Bélának, Nagy Klárának, Péter Jánosnak, Szilveszter Évának, Vincze Bálintnak és Vincze Csillának a rendezvények előkészítésében, lebonyolításában és népszerűsítésében nyújtott segítségért;
  • azon magánszemélyeknek, akik adójuk 2%-ával az Emlékház tevékenységét támogatták;
  • végül, de nem utolsó sorban azon intézményeknek, amelyek az elmúlt év során hathatósan támogatták az Emlékházat: a Bethlen Gábor Alapnak, a Communitas Alapítványnak, a Györkös Mányi Albert Emlékház Egyesületnek, a Hagyományok Házának, a Borsarock italboltnak, a Daisler Print House nyomdának és a Gastroyal Étterem & Cateringnek.
  • egyszeri vagy rendszeres partneri kapcsolatunk volt a következő intézményekkel: Székelykeresztúri Kistérség Szövetség, Kovászna Megye Tanácsa, Kovászna Megyei Művelődési Központ, a Művelődés szerkesztősége, Balassi Intézet Magyar Kulturális Központ Sepsiszentgyörgy, Kallós Zoltán Alapítvány

Köszönjük médiapartnereinknek az együttműködést, eseményeink népszerűsítését, az ezekkel kapcsolatos beszámolókat, interjúkat, műsorokat. Ők a következők: Agnus Rádió (kiemelt médiapartner), Erdélyi Magyar Televízió, erdely.ma, Erdélyi Napló, Élő Székelyföld Munkacsoport, Kolozsvári Rádió, Krónika, maszol.ro, MTVA, Művelődés, Paprika Rádió, RTV Kolozsvári Magyar Adás, Szabadság, Transindex-Időgép.

Az intézményről, valamint annak tevékenységéről egyrészt az EMKE honlapján (www.emke.ro), azon belül a Györkös Mányi Albert Emlékház menüpont alatt, másrészt az Emlékház Facebook-oldalán (www.facebook.com/emkegyorkoshaz) tájékozódhatnak az érdeklődők. Rendezvényeinket levelezőlistán is népszerűsítjük, erre eddig 463-an iratkoztak fel.

 

A beszámolót összeállította Kós Katalin és Vincze László

Közzétéve 2019. április 13-án