A Györkös Mányi Albert Emlékház éves beszámolója | 2018

 

A Györkös Mányi Albert Emlékháznak az EMKE 2018. április 7-én megtartott
közgyűlésére készített éves beszámolója

A dokumentum az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület (EMKE) elnökségi beszámolójának része

 

Györkös Mányi Albert zenetanár-festőművész végrendeletében az EMKE-re hagyományozta műteremlakását, abból a célból, hogy benne egy kis magyar közösségi központ jöjjön létre, amely a magyar közművelődési életet szolgálja, ugyanakkor ismertesse és ápolja az ő, valamint felesége, Jakab Ilona festőművész emlékét, munkásságát. 1993-ban bekövetkezett halála utáni esztendőben, 1994-ben nyílt meg az Emlékház, amelynek jelenleg két alkalmazottja van: Kós Katalin intézményvezető és Vincze László szakreferens. Feladatkörükhöz tartozik a névadó hagyatékának gondozása, rendszerezése, az intézményben sorra kerülő rendezvények megtervezése, megszervezése és lebonyolítása, valamint a közönségkapcsolat, a nyilvánosságszervezés és az EMKE honlapjának részbeni szerkesztése is. Rájuk hárul a karbantartási, valamint hibaelhárítási munkálatok elvégzése, megoldása, a folyamatos infrastrukturális fejlesztések kidolgozása és ezek gyakorlati kivitelezésének adminisztrálása, a Ház szükségleteinek beszerzése.

Az Emlékház rendezvényeinek tematikája szerteágazó, ennek ellenére eseményeink köré sikerült egy bizonyos törzsközönséget toboroznunk. A kínálatban megmutatkozó sokféleség néhány szakosodott előadás-sorozatot hozott létre, amelyek mellett továbbra is jelen vannak a változatos témákat kínáló egyedi programok.

Következzék egy rövid ismertető sorozatainkról, amelyek évadszerű lebonyolításban, havi rendszerességgel zajlanak. Ezeknek ötletgazdái az Emlékház munkatársai. Ők nagyrészt szervezői és lebonyolítói is az eseményeknek. Ebbéli munkájukat általuk felkért szakemberek teszik teljessé, akik akár a házigazdai szerepkört is vállalják.

1. Legrégebbi rendezvényünk a gyermekeket megcélzó JelesNapTár, amelyik tizedik évadjában jár, így már több gyermeknemzedék ismerkedhetett meg itt a magyar néphagyomány jeles napjaival, az ezekhez kötődő szokásokkal, énekekkel, játékokkal, kézműves tevékenységekkel.A sorozat sikerét nagyrészt a délutánok két fő mozgatójának, Both Zsuzsa néprajzkutató-kézművesnek és Szabó Kinga játszóházvezetőnek köszönheti. A programsorozat, mely a Communitas Alapítvány, valamint a budapesti Hagyományok Háza résztámogatását is kiérdemelte, a gyermekeken kívül nagy sikernek örvend a szülők és nagyszülők körében is, de egyre inkább látogatják érdeklődő fiatalok, felnőttek is, akik egyúttal önkéntes módon besegítenek a rendezvény lebonyolításába.

2. A hetvenes-nyolcvanas években működött az Ember és Természet szabadegyetemi előadás-sorozat. Az egykori társszervező Dáné Tibor Kálmán ötlete nyomán a Györkös-házban újraindult Ember és Természet Kollégium immár nyolcadik évadját éli dr. Farkas György egyetemi adjunktus, fotóművész házigazdai ténykedése alatt, akivel együttműködve kolozsvári és Kárpát-medencei tudósokat, kutatókat, szakembereket, egyetemi oktatókat kérünk fel változatos témájú tudományos ismeretterjesztő előadások megtartására.

3. Kós Katalin ötlete alapján indult 2012 őszén a Nyitott szemmel beszélgető sorozat. Társszervezője Laczkó Vass Róbert színművész, aki a házigazdai szerepkört is kiválóan ellátja. Ebben a minőségében világot járt emberekkel folytat lebilincselő beszélgetéseket különböző érdekfeszítő témakörökben. Ily módon a hatodik évadjában járó sorozat vendégei között volt már zarándok lelkész és száguldó riporter, missziós orvos és világutazó, gróf, tibetológus és szociális munkás – olyanok, akik életük, pályájuk során a miénktől eltérő, olykor egyenesen egzotikus kultúrákkal kerültek kapcsolatba. A Nyitott szemmel sikerét jelzi, hogy az első évadok beszélgetéseinek szerkesztett változata nyomtatva is megjelent – immár három kötet alakjában – a kolozsvári Exit Kiadó gondozásában, Laczkó Vass Róbert szerkesztésében. Reményeink szerint az idén megjelenik a negyedik kötet is. A beszélgetéseket hosszú időn keresztül közölte a Művelődés folyóirat, ugyanakkor rögzíti és felvételről sugározza a Kolozsvári Rádió is.

4. 2013 januárjában indult a ZeneSzó. Ezzel a beszélgető sorozattal az ötletgazda Kós Katalin célja az volt, hogy emberközelbe hozzunk olyan, a muzsika terén tevékenykedő szakembereket, a színpadról ismert zenei előadókat, művészeket, akiknek élete és munkássága méltán tart számot a közönség érdeklődésére. A sorozat Horváth Zoltán zongoratanár hathatós közreműködésével indult, aki többnyire a beszélgetőpartneri szerepkört is betöltötte. Ez utóbbi minőségben később olyan jeles muzsikusok váltották őt, mint pl. Márkos Albert hegedűművész, Németh G. István muzikológus, Szép Gyula, a Kolozsvári Magyar Opera igazgatója, Nagy Ibolya zongorista vagy Jakabffy Tamás karnagy, televíziós szerkesztő is.

5. 2013 októberével kezdődően a borkultúra is teret nyert az Emlékházban, amely így már ötödik évadját tapossa EMKE-borklub néven. A Kárpát-medence befutott és ifjú borászai, sikeresek és kísérletezők osztják meg tapasztalataikat, eredményeiket és kételyeiket, borszakértők mutatnak be különböző borfajtákat és -vidékeket. A borkóstolással egybekötött alkalmak ötlet- és házigazdája, valamint főszervezője az Emlékház munkatársa, Vincze László.

6. 2015 őszétől, a Művelődés folyóirat szerkesztőségének szervezésében, szintén havi rendszerességgel, beindult a Művelődés Estek sorozat, melyeknek ötlet- és házigazdája Dáné Tibor Kálmán, a lap főszerkesztője. A sorozat célja egyrészt megteremteni a személyes találkozás lehetőségét a lap munkatársai és az olvasók között, másrészt bemutatkozási lehetőséget biztosítani a folyóirat szerzőinek vagy leendő szerzőinek közérdekű kulturális témáik hallgatóság elé tárására.

Rendezvénysorozataink mellett számos más, egyedi programnak biztosít helyszínt az Emlékház: időszaki kiállításoknak, könyvbemutatóknak, kamarahangversenyeknek, pódiumműsoroknak, ismeretterjesztő és szakmai előadásoknak stb. A tavalyi közgyűlés óta eltelt időszakból ízelítőül kiemeljük a következőket:

2017. április 20. – Line Ildikó hegedűművész és Szokolayné Szőke Diána zongoraművész (Budapest) kamaraestje.

2017. május 11. – Lorántffy Zsuzsanna udvarának értékteremtő munkája az egykori Magyarországon és Erdélyi Fejedelemségben – ismeretterjesztő előadás és hozzá kapcsolódó úri hímzés kiállítás az EMKE Észak-magyarországi Képviseleti Iroda, a Zempléni Múzsa Alapítvány és a Györkös-ház közös szervezésében.

2017. szeptember 27. – Forster Jakab (Budapest) festészeti kiállítása

2017. október 14. – Kodály Zoltán szellemi öröksége az ifjúság zenei nevelésében – konferencia a Kodály-év romániai központi rendezvénye keretében, az EMKE, a Romániai Magyar Dalosszövetség és az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Ifjúsági Szervezete (EMKISZ) közös szervezésében.

2017. november 15. – Zenés történelemóra – Andrejszki Judit, a magyar régizenei élet emblematikus alakja, barokk- és népdalénekes, csembalista műsora a Romániai Magyar Zenetársaság által szervezett Kolozsvári Zenei Napok keretében.

2017. november 17. – A Régiók bemutatkozása című, Dáné Tibor Kálmán ötlete alapján évente megrendezett esemény meghívottja ez alkalommal Sóvidék volt. A Művelődés folyóirat szerkesztősége, a szovátai Bernády Közművelődési Egylet és a Györkös-ház közös szervezésében megvalósult rendezvényen Páll Lajos és Kusztos Endre alkotásaiból nyílt kiállítás, amelyet előadások és tanácskozás követett.

A 8. Kolozsvári Magyar Napoknak is tevékeny résztvevői voltunk rendezvényeink által. Tavaly négy eseményt szerveztünk ebben az augusztusi időszakban, melyek közül a Karády Katalin-emlékest örvendett a legnagyobb közönségsikernek, amelyet felkérésünkre a Balassi Intézet sepsiszentgyörgyi Magyar Kulturális Központja hozott el hozzánk.

Természetesen az EMKE Országos Elnökségének rendezvényei is többnyire az Emlékházban kerülnek lebonyolításra, de az EMKE-társszervezetként működő Kőváry László Honismereti Kör is gyakorta itt tartja összejöveteleit. A Zenelíceum diákjainak előadóestje is több ízben itt kerül megrendezésre. Ugyanakkor tíz éve immár, hogy az intézmény helyet ad heti rendszerességű jógatanfolyamnak is.

Az elmúlt esztendő során az Emlékházban mintegy 4000 érdeklődő (felnőtt és gyermek) fordult meg, akik egyrészt megtekintették a hagyatékot, másrészt a mindösszesen 75 rendezvény valamelyikén, vagy épp a jógatanfolyamok alkalmain vettek részt. Családias légköre miatt közönség, előadó, kiállító, rendezvényszervező egyaránt szívesen választja a Györkös-házat, kiemeli az Emlékház bensőséges hangulatát, pozitív kisugárzását. Mindennek köszönhetően pezsgő élet, remek közösségek alakultak ki az intézményben.

Az elmúlt közgyűlés óta eltelt időszak rendezvényeinek pontos kimutatása az alábbi táblázatban olvasható:
(lásd a lenti csatolmányban)

***

Az elmúlt időszakra visszatérve fontosnak tartjuk kiemelni, hogy több éves gyümölcsöző kapcsolatot ápolunk a kolozsvári származású Szebeni Zsuzsával, a Balassi Intézet Magyar Kulturális Központja sepsiszentgyörgyi fiókintézetének vezetőjével, az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet korábbi munkatársával, akivel karöltve legutóbb az emlékezetes Karády-estet valósítottuk meg, és akivel újabb közös terveket szövögetünk. Hasonlóképpen több évre tekint vissza együttműködésünk Csatlósné Komáromi Katalinnal, a sárospataki A Művelődés Háza és Könyvtára igazgatójával, és Bordás Istvánnal, a Sárospataki Képtár vezetőjével, akikkel együtt úgyszintén több rendezvényt valósítottunk meg úgy a Györkös Házban, mint Sárospatakon. Legutóbb a Zempléni Múzsa társadalomtudományi és kulturális folyóiratot mutattuk be dr. Bolvári-Takács Gábor főszerkesztő közreműködésével, valamint ismeretterjesztő előadást szerveztünk Lorántffy Zsuzsanna udvarának értékteremtő munkája az egykori Magyarországon és Erdélyi Fejedelemségben címmel és hozzá kapcsolódó úri hímzés kiállítást nyitottunk.

Örömmel jelentjük, hogy műszaki felszerelésünket sikerült két új vezeték nélküli mikrofonnal, két állvánnyal és négy hangfallal bővítenünk, valamint az elavult vetítőt is le tudtuk cserélni. Végre megejthettük ugyanakkor az esedékessé vált szobafestési munkálatokat is.

A 2012-ben megalakult Györkös Mányi Albert Emlékház Egyesület Dáné Tibor Kálmán elnökletével az elmúlt év folyamán is jelentős mértékben segítette az intézmény működését.

Az elmúlt év folyamán a velünk együttműködő intézmények sora a Bistro 1568 étteremmel is bővült, ahol két ízben is vendégeskedtünk rendezvényeinkkel.

***

Az Emlékház elmúlt évi sikeres tevékenysége nem valósulhatott volna meg az alábbi személyek és intézmények együttműködése és támogatása nélkül. Köszönettel tartozunk:

  • az Emlékház előadóinak és meghívottjainak, akik önzetlen közreműködésükkel lehetővé tették rendezvényeink létrejöttét, valamint közönségének, amely lankadatlan érdeklődéssel és lelkesedéssel fogadja eseményeinket;
  • Both Zsuzsának, Farkas Györgynek, Horváth Zoltánnak, Laczkó Vass Róbertnek, Márkos Albertnek és Szabó Kingának, akik önkéntes módon vállalták a rendszeres, kiváló szakmai közreműködést rendezvénysorozataink során;
  • az Emlékház azon barátainak, akik önkéntes, önzetlen munkával segítették az intézmény működését és tevékenységét: Dáné Tibor Kálmánnak az adminisztrációval, szervezéssel és pályázással kapcsolatos segítségért; László Miklósnak a Györkös Mányi Albert és Jakab Ilona festményeiről készített reprodukciókért, valamint azok további felhasználásával kapcsolatos közreműködésért; Albert Józsefnek a zongora rendszeres hangolásáért és karbantartásáért; Horváth Lászlónak az események fotódokumentálásáért; Essig Józsefnek és Pálfi-Horváth Áronnak az események videodokumentálásáért; Both Józsefnek a JelesNapTár-ban való szakmai közreműködésért; Demeter Vincze Andrásnak a számítástechnikai asszisztenciáért; Létai Andrásnak a Ház technikai felszereltségének kialakításában és a felszerelések beszerzésében nyújtott segítségért; Árva Orsolyának, Demeter Zsuzsannának, Fodor Balog Évának, Gally Katalinnak, Ilyés Sándornak, Ilyés Szilárdnak, Jakab Zoltánnak, Lovász Piroskának, Makkai Jánosnak, Matekovits Hajnalkának, Nagy Bélának, Nagy Klárának, Péter Jánosnak, Szacsvai Kingának, Szilveszter Évának, Vincze Bálintnak és Vincze Csillának a rendezvények előkészítésében, lebonyolításában és népszerűsítésében nyújtott segítségért;
  • azon magánszemélyeknek, akik az adójuk 2%-ával az Emlékház tevékenységét támogatták;
  • végül, de nem utolsó sorban azon intézményeknek, amelyek az elmúlt év során hathatósan támogatták az Emlékházat: a Bethlen Gábor Alapnak, a Communitas Alapítványnak, a Györkös Mányi Albert Emlékház Egyesületnek, a Hagyományok Házának, a Borsarock italboltnak, a Daisler Print House nyomdának és a Gastroyal Étterem & Cateringnek.

Köszönjük médiapartnereinknek az együttműködést, eseményeink népszerűsítését, az ezekkel kapcsolatos beszámolókat, interjúkat, műsorokat. Ők a következők: Kolozsvári Rádió (kiemelt médiapartner), Agnus Rádió, Duna TV, Erdélyi Magyar Televízió, erdely.ma, Erdélyi Napló, esemeny.ro, Élő Székelyföld Munkacsoport, Krónika, maszol.ro, Művelődés, Paprika Rádió, RTV Kolozsvári Magyar Adás, Szabadság, Transindex-Időgép.

Az intézményről, valamint annak tevékenységéről egyrészt az EMKE honlapján (www.emke.ro), azon belül a Györkös Mányi Albert Emlékház menüpont alatt, másrészt pedig az Emlékház Facebook-oldalán (www.facebook.com/emkegyorkoshaz) tájékozódhatnak az érdeklődők.
 

A beszámolót összeállította Kós Katalin és Vincze László

Közzétéve 2018. április 8-án