100 éves a Romániai Magyar Dalosszövetség - Ünnepi rendezvény sorozat II. rész

100 éves RMD 3

2022 május 13., péntek – 2022 május 14., szombat

MŰSOR

2022. május 13. péntek

16:00 Koszorúzás a házsongárdi temetőben. Megemlékezés a Dalosszövetség nagyjaira – Guttman Mihály sírjánál. Találkozás: Házsongárdi temető főbejáratánál, Kolozsvár, Str. Avram Iancu 26–28.

Ezt követően: Kolozsvári zenei vonatkozású séta Guttmann Szabolcs műemlékvédő műépítész vezetésével.

 

2022. május 14. szombat

Az erdélyi kóruskultúra múltja a 100 éves Romániai Magyar Dalosszövetség égisze alatt
– tudományos konferencia –
Helyszín: Kolozsvári Református Kollégium Díszterme, str. Kogălniceanu/Farkas utca 16.

8:30 Regisztráció
9:00 Ünnepélyes megnyitó

Moderátor: Tóth Guttman Emese zenetanár, karnagy, a Romániai Magyar Dalosszövetség elnöke
Köszöntőt mond:
Széman Péter EMKE-elnök
Székely Árpád zenetanár, karnagy

9:10 Benkő Judit: A dalosmúlt történetei: célkitűzések, megvalósítások, tanulságok. Az erdélyi kórusélet Benkő András (1923–2001) írásaiban

9:25 Major László: Az RMD szerepe az erdélyi magyar dalkultúra művelésében az újraalakulásától 2003-ig

9:40 Szőke Zoltán: A tordaszentlászlói Szent László-napi kórustalálkozó (meghatározó) szerepe az erdélyi magyar kórusmozgalomban

9:55 Ordasi Péter: Egy gyümölcsöző együttműködés emlékei (Kolozsvár, Nagyvárad, Szováta, Sepsiszentgyörgy)

10:10 Krasznai Gáspár: Karéneklés és magyarságtudat
10:25 Lőfi Gellért Attila: A sepsiszentgyörgyi kórusmozgalom megalakulása és élete a XIX. századtól napjainkig

10:40 Lokodi Emőke: A Marosszéki Kodály Zoltán Gyermek és Ifjúsági Kar kapcsolata a Romániai Magyar Dalosszövetséggel

10:55 Jakabffy Tamás: Integrálható-e a liturgikus ének a kórusmozgalomba?

11:10 – 11:30 Szünet

11:30 Köllő Ferenc, Sándor Árpád, Szopos Zoltán: „Elhangzott a szó, zeng az induló” – Székelyföldi (Erdélyi) Fúvószene(karok) a kezdetektől napjainkig

11:45 Csüdöm (sz. Gergely) Mária Edith: A Romániai Magyar Dalosszövetség bástyája: Guttman Mihály portré

12:00 Potyó István: 100 év katolikus kórusélet Erdélyben
12:15 Csákány Csilla: Betekintés az erdélyi zeneszerzők énekkarra komponált műveinek kiadványaiba. 100 éves történeti és elemzői látkép

12:30 Benedek Tibor Magor: A marosvásárhelyi kóruskultúra 100 éve

12:45 Bedő Ágnes: Kodály Zoltán nyomában Nagy István és a Guttman Mihály Pedagóguskórus

13:00 Dávid István: Elnökök emlékezete – tisztelgés a Romániai Magyar Dalosszövetség centenáriumán

13:15 Lászlóffy Zsolt: „Mint szegény rokon bekopogtatsz még olykor”

***

15:30 Ünnepi kórushangverseny

Helyszín: Kolozsvár Kétágú templom, Bd. 21 Decembrie 1989 / Kül-Magyar utca 41 sz.

Műsorvezető: Marosán Csaba színművész
Köszöntőt mond:
Tóth Guttman Emese RMD-elnök
Berkesi Sándor a KÓTA részéről

Kolozsvári S.Toduță Zenei Főgimnázium Guttman Mihály elemista kórus (III.-IV. osztály)
Karnagy: Kállay-Miklós Tünde
Selmeczi György: Milleneumi óda. Zongorán kísér Fábián Apolka

Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem Szalman Lóránt Kórusa
Karnagy: Márton Szabolcs
Terényi Ede: Ha folyóvíz vónék
Szabó Csaba: Sirató Janus Pannoniusról
Csíky Boldizsár: 80. Zsoltár

Marosszéki Kodály Zoltán Gyermek és Ifjúsági Kar
Karnagy: Czakó Gabriella, Nagy Éva Vera
Bartók Béla: Levél az otthoniakhoz
Kodály Zoltán: Nagyszalontai köszöntő
Kodály Zolgán: 150. genfi zsoltár

Szatmárnémeti Római Katolikus Székesegyház Glória vegyeskara
Karnagy: Varga Péter
Fejér Kálmán: Darai népdalok (Három csillag van az égen, Viszi a víz viszi, Apró murok)
Fejér Kálmán: Boldog nyarak Szatmárban, Páskándy Géza megzenésített versei nyomán (Nyári folyón, Tündérjáték, Puszta felől)

Sepsiszentgyörgyi Magyar Férfidalárda
Karnagy: Jakab Árpád
László Attila: Jelige
Kodály Zoltán: Ének Szent István királyhoz
Veress Gábor: Erdélyi fák között (Vass Albert verse)
Bárdos Lajos: Dana-dana

Csíkszeredai Lux Aurumque kamarakórus
Karnagy: Ványolós András
Terényi Ede: Asperges me
Csíky Boldizsár: Harangoznak Monostoron (Pogány zsoltárok I.).
Kocsár Miklós: Csodafiúszarvas

Kolozsvári Guttman Mihály Pedagóguskórus
Karnagy: Bedő Ágnes
Márkos Albert: Azt add meg, kérlek
Kodály Zoltán: Pange lingua
Kocsár Miklós: Hegyet hágék

Ünnepi műsor zárása