ERDÉLYI MAGYAR KÖZMŰVELŐDÉSI EGYESÜLET
SOCIETATEA MAGHIARĂ DE CULTURĂ DIN TRANSILVANIA
HUNGARIAN CULTURAL SOCIETY OF TRANSYLVANIA

RO–400183 Kolozsvár, Lázár u. 30., Kolozs m.
RO–400183 Cluj, str. Gheorghe Lazăr nr. 30., jud. Cluj
Telefon/fax: +40 264 434110,  emke.oe@gmail.com

Címlap

Ők az idei EMKE-díjasok

Forrás: 
Szabadság, 2019. ápr. 9.
GyMAE Facebook like: 
GyMAE Facebook like
Aktuális banner: 
Aktuális banner
GyMAE sajtóvisszhang: 
GyMAE sajtóvisszhang

Nyilvánosságra hozta idei díjazottjainak névsorát az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület (EMKE). A díjátadó gálára április 13-án, szombaton délután 3 órától kerül sor Kolozsváron, a Protestáns Teológiai Intézet dísztermében, ezt megelőzően, délelőtt 11 órától ugyanott zajlik az EMKE éves közgyűlése, olvasható a szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleményben.

A 2019-es díjazottak:

– Gr. Bánffy Miklós-díj: Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Laczkó Vass Róbert színművész, előadóművész részére – szerteágazó kultúrafenntartó, közösségformáló és -megtartó fáradhatatlan tevékenységéért – gr. Bánffy Miklós-díjat adományoz.

– Bányai János-díj: Jakab Albert Zsolt néprajzkutató részére – a kolozsvári emlékezetkultúra kutatása és az erdélyi magyar néprajztudomány szervezése terén végzett munkásságáért.

– Janovics Jenő-díj: a Kolozsvári Televízió magyar adásának szerkesztősége részére – az erdélyi magyar közművelődés, a hagyományápolás, az identitástudat, valamint a magyar nyelv és kultúra megőrzésének terén nyújtott hathatós tevékenységéért.

– Kallós Zoltán-díj: Szabó Ferenc tanító részére – a temesvári gyermek- és ifjúsági néptáncmozgalom több mint két évtizedes lelkes szervezése, közművelődési munkássággá elismeréseképpen.

– Kovács György-díj: Bandi András Zsolt színművész részére – a bánsági szórványban betöltött közéleti munkásságáért, valamint a temesvári és erdélyi színpadokon eljátszott jelentős szerepekért.

– Kötő József-díj: Takács Csaba, a Communitas Alapítvány kuratóriumi elnöke részére – a romániai magyar civil szféra, kiemelten a szórvány több mint húsz éves támogatásáért.

– Gr. Kun Kocsárd-díj: Balla Ferenc, a Kallós Zoltán Alapítvány igazgatója részére –a közel három évtizedes szerteágazó közművelődési tevékenységéért, valamint szórványkollégium, néprajzi múzeum és népművészeti központ működtetéséért.

– Gr. Mikó Imre-díj: ifj. Mezei János vállalkozó részére – a kolozsvári és környékbeli magyar egyházak, oktatási intézmények illetve kulturális egyesületek jószívű és alázatos támogatásáért.

– Monoki István-díj: Lokodi Anna ny. megyei könyvtáros részére – a háromszéki közkönyvtárak szakmai irányításáért, elkötelezett közösségépítő és szervező munkájáért, a könyvtárosi hivatástudat ösztönzéséért.

– Nagy István-díj: Köllő Ferenc karvezető részére – az erdélyi magyar fúvószenekarok terén kifejtett több évtizedes, kiemelkedő művészi és kiváló, önzetlen oktatói tevékenysége elismeréseként.

– Poór Lili-díj: Szabó Enikő színművész részére – példaként felmutatható értékeket képviselő alkotó tevékenysége elismeréseképpen.

– Spectator-díj: Graur János újságíró, főszerkesztő részére – a magyar sajtó és közösség megmaradása érdekében a szórványban végzett kitartó munkájáért.

– Szolnay Sándor-díj: Bordy Margit képzőművész részére – a legnemesebb erdélyi pasztellhagyományokat a legkorszerűbb művészi törekvésekkel ötvöző, magyar közösségünket szolgáló, kimagasló teljesítménye elismeréseképpen.

ÉLETMŰDÍJ: Boldizsár Zeyk Imre helytörténész, közművelődés-szervező részére – kiváló intézményalapító, közösségformáló, szervező és gyűjtő munkája elismeréseképpen.

 

A délelőtti közgyűlés napirendje:

– Köszöntések

– Bemutatkozik a Területi Művelődési Intézmények Egyesülete – Pál Gábor tiszteletbeli elnök előadása

– Az elnökség beszámolója és annak elfogadása

– Pénzügyi beszámoló és elfogadása

– Cenzori jelentés és elfogadása

– Hozzászólások

– A közgyűlés lezárása  

 

Szabadság, 2019. április 9.





Támogatóink

Médiapartnerek

Erdélyi Magyar Televizió

Ajánljuk


© 2009, EMKE, Belépés