ERDÉLYI MAGYAR KÖZMŰVELŐDÉSI EGYESÜLET
SOCIETATEA MAGHIARĂ DE CULTURĂ DIN TRANSILVANIA
HUNGARIAN CULTURAL SOCIETY OF TRANSYLVANIA

RO–400183 Kolozsvár, Lázár u. 30., Kolozs m.
RO–400183 Cluj, str. Gheorghe Lazăr nr. 30., jud. Cluj
Telefon/fax: +40 264 434110,  emke.oe@gmail.com

Címlap

XXIII. Bartalis János versmondó/énekelt vers vetélkedő

 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:6499c6fc4f7ac60df76552a59fab3a8b' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n <u>Időpont</u>: 2016. november 3&ndash;6.<br />\n <u>Helysz&iacute;n</u>: Brass&oacute;, Rem&eacute;nys&eacute;g H&aacute;za, Moldovei u. 2 sz.</p>\n<p> Jelentkez&eacute;si hat&aacute;ridő: okt&oacute;ber 24.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n A brass&oacute;i Ap&aacute;czai Csere J&aacute;nos K&ouml;zművelőd&eacute;si Egyes&uuml;let meghirdeti a&nbsp;XXIII. Bartalis J&aacute;nos versmond&oacute;/&eacute;nekelt vers vet&eacute;lkedőt&nbsp;az 1956-os forradalom &eacute;s szabads&aacute;gharc 60. &eacute;vfordul&oacute;j&aacute;nak tisztelet&eacute;re.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n &nbsp;</p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <strong>Memento libertatem</strong></p>\n<p class=\"rtejustify\">\n <em>A leg&aacute;zolt, bilincsbe vert Magyarorsz&aacute;g t&ouml;bbet tett a szabads&aacute;g&eacute;rt &eacute;s igazs&aacute;g&eacute;rt, mint b&aacute;rmelyik n&eacute;p a vil&aacute;gon&hellip;<br />\n Neh&eacute;z min&eacute;k&uuml;nk m&eacute;lt&oacute;nak lenni ennyi &aacute;ldozatra. De meg kell k&iacute;s&eacute;reln&uuml;nk...<br />\n Nyomor&uacute;s&aacute;guk, l&aacute;ncaik &eacute;s sz&aacute;műz&ouml;tts&eacute;g&uuml;k ellen&eacute;re kir&aacute;lyi &ouml;r&ouml;ks&eacute;get hagytak r&aacute;nk, melyet ki kell &eacute;rdemeln&uuml;nk: a szabads&aacute;got.</em> (Albert Camus)</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n A vet&eacute;lkedőre k&eacute;t kateg&oacute;ri&aacute;ban lehet jelentkezni:</p>\n<ul>\n<li>\n <strong>Versmond&oacute; </strong></li>\n<li>\n <strong>&Eacute;nekelt vers </strong>(megzen&eacute;s&iacute;tett vers, hangszeres k&iacute;s&eacute;rettel).</li>\n</ul>\n<p class=\"rtejustify\">\n Ugyanaz a versenyző jelentkezhet mindk&eacute;t kateg&oacute;ri&aacute;ban!</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n <strong>A vet&eacute;lkedő irodalmi anyaga, mindk&eacute;t kateg&oacute;ri&aacute;ban:</strong></p>\n<ul>\n<li>\n egy szabadon v&aacute;lasztott vers/megzen&eacute;s&iacute;tett vers az 1956-os forradalomr&oacute;l, a szabads&aacute;gr&oacute;l;</li>\n<li>\n egy szabadon v&aacute;lasztott <strong>magyar k&ouml;ltő </strong>verse/megzen&eacute;s&iacute;tett verse.</li>\n</ul>\n<p class=\"rtejustify\">\n <strong>Egy-egy vers előad&aacute;si ideje nem haladhatja meg az 6 percet!!!</strong></p>\n<p class=\"rtejustify\">\n &nbsp;</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n <strong>R&eacute;szv&eacute;teli tudnival&oacute;k:</strong></p>\n<p class=\"rtejustify\">\n A versenyen r&eacute;szt vehet minden, 16 &eacute;let&eacute;vet bet&ouml;lt&ouml;tt versmond&oacute;/&eacute;nekmond&oacute; (felső korhat&aacute;r nincs), aki nem hivat&aacute;sos sz&iacute;nműv&eacute;sz/előad&oacute;műv&eacute;sz.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Abban az esetben, ha a versenyző mindk&eacute;t kateg&oacute;ri&aacute;ba jelentkezik, az irodalmi anyag mindk&eacute;t esetben k&ouml;telező (nem lehets&eacute;ges &ouml;sszevonni pl. egy verset elmondani, m&aacute;sikat &eacute;nekelni)!</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n <strong>Jelentkez&eacute;si lap tartalma: </strong>versenyző neve, lakhelye, szem&eacute;lyazonoss&aacute;gi igazolv&aacute;ny/&uacute;tlev&eacute;l sz&aacute;ma, szem&eacute;lyi sz&aacute;ma (CNP), foglalkoz&aacute;sa, munkahelye, (di&aacute;kok eset&eacute;ben az oktat&aacute;si int&eacute;zm&eacute;ny neve), e-mail c&iacute;me, telefonsz&aacute;ma, a k&ouml;telező-, illetve a v&aacute;lasztott versek szerzője &eacute;s c&iacute;me. A jelentkez&eacute;si lap elk&uuml;ldhető: <a href=\"mailto:hbeszter@index.hu\">hbeszter@index.hu</a>, <a href=\"mailto:hbe10.18@gmail.com\">hbe10.18@gmail.com</a> &nbsp;e-mail, illetve a 500168 Brasov, str. Gen. Dumitrache, nr. 20, bl. 257, ap. 9, (H&aacute;zy Bak&oacute; Eszter) postac&iacute;mre.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n <em>A szervező visszaigazolja a jelentkez&eacute;st &eacute;s k&ouml;zli a tov&aacute;bbi tudnival&oacute;kat.</em></p>\n<p class=\"rtejustify\">\n A versenyzőnek rendelkeznie kell egy művelőd&eacute;si/oktat&aacute;si int&eacute;zm&eacute;ny/civil szervezet aj&aacute;nl&aacute;s&aacute;val. <strong>Egy aj&aacute;nl&oacute; int&eacute;zm&eacute;nyt/civil szervezetet max. h&aacute;rom versenyző k&eacute;pviselhet!</strong></p>\n<p class=\"rtejustify\">\n A versenyzők a rendezv&eacute;ny ideje alatt teljes ell&aacute;t&aacute;sban r&eacute;szes&uuml;lnek (sz&aacute;ll&aacute;s, &eacute;tkez&eacute;s). Utaz&aacute;si k&ouml;lts&eacute;get nem t&eacute;r&iacute;t&uuml;nk meg.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Minden versenyzőt k&ouml;nyvcsomaggal jutalmazunk. Az első h&aacute;rom helyezett, mindk&eacute;t kateg&oacute;ri&aacute;ban, p&eacute;nzjutalom mellett, jelentős aj&aacute;nd&eacute;kcsomagban is r&eacute;szes&uuml;l. Az el&eacute;rt eredm&eacute;nyek sorrendj&eacute;ben, sz&aacute;mos k&uuml;l&ouml;nd&iacute;jat osztunk ki, int&eacute;zm&eacute;nyek, egyes&uuml;letek, mag&aacute;nszem&eacute;lyek adom&aacute;nyait.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n <strong>Jelentkez&eacute;si hat&aacute;ridő: </strong><span style=\"color:#f00;\"><strong>2015. okt&oacute;ber 24.</strong></span></p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Tov&aacute;bbi felvil&aacute;gos&iacute;t&aacute;s: <strong><a href=\"mailto:hbeszter@index.hu\">hbeszter@index.hu</a>, </strong><a href=\"mailto:hbe10.18@gmail.com\">hbe10.18@gmail.com</a>, tel. 0040 740 420 638&nbsp;</p>\n', created = 1527329367, expire = 1527415767, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:6499c6fc4f7ac60df76552a59fab3a8b' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:7743f35355e31c01d9422c2934deac30' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/node/2948\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/967\" style=\"width: 163px; height: 177px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/nemzeti-jelentőségű-intézmények\"><img alt=\"Nemzeti jelentőségű Intézmények\" src=\"/webfm_send/288\" style=\"width: 80px; height: 80px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Nemzeti jelentőségű Intézmények\" /></a> <a href=\"http://emke.ro/kárpát-medencei-közművelődési-kerekasztalról\"><img alt=\"Kárpát-medencei Közművelődési Kerekasztal\" src=\"/webfm_send/327\" style=\"height: 80px; width: 80px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Kárpát-medencei Közművelődési Kerekasztal\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/kőváry-lászló-honismereti-kör\"><img alt=\"Kőváry László Honismereti Kör\" src=\"/webfm_send/331\" style=\"width: 163px; height: 48px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Kőváry László Honismereti Kör\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/szabedi_toto\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/943\" style=\"width: 163px; height: 68px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://rmdsz.ro/kulturalis-esemenynaptar\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1256\" style=\"width: 163px; height: 110px;\" /></a></p>\n', created = 1527329367, expire = 1527415767, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:7743f35355e31c01d9422c2934deac30' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:870d2671cffaa9b3b4a2dd57bdae8005' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.communitas.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1130\" style=\"width: 200px; height: 97px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://szulofold.hu/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1129\" style=\"width: 200px; height: 45px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.nefmi.gov.hu/main.php\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/246\" style=\"width: 80px; height: 80px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.sapientia.ro/hu/felveteli/alapkepzes/kolozsvar/filmmuveszet-fotomuveszet-media-szak\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/717\" style=\"width: 80px; height: 40px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.borsarock.com/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/735\" style=\"width: 80px; height: 33px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.daisler.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/650\" style=\"width: 80px; height: 26px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://gastroyal.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1002\" style=\"width: 80px; height: 42px;\" /></a></p>\n', created = 1527329367, expire = 1527415767, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:870d2671cffaa9b3b4a2dd57bdae8005' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:1b89ac62a4191dff62f63df388aa7116' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://agnusradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/734\" style=\"width: 80px; height: 41px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://dunatv.hu\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/740\" style=\"width: 80px; height: 100px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://erdely.ma\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/737\" style=\"width: 80px; height: 52px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://erdely.tv\" target=\"_blank\"><img alt=\"Erdélyi Magyar Televizió\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/334\" style=\"width: 80px; height: 40px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.erdelyinaplo.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/733\" style=\"width: 80px; height: 20px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://esemeny.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1123\" style=\"width: 80px; height: 63px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"https://eszm.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1122\" style=\"width: 80px; height: 31px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://kolozsvariradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1035\" style=\"width: 80px; height: 29px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://kronika.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/254\" style=\"width: 80px; height: 30px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.muvelodes.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1097\" style=\"width: 80px; height: 49px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://paprikaradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/739\" style=\"width: 80px; height: 58px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://szabadsag.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/249\" style=\"width: 80px; height: 30px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://idogep.transindex.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"../../../../../../webfm_send/250\" style=\"width: 80px; height: 36px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://cluj.tvr.ro/emisiuni/observator-transilvan--erd--lyi-figyel---_4954.html\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/651\" style=\"width: 80px; height: 42px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://maszol.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1000\" style=\"width: 80px; height: 80px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://igentessek.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1036\" style=\"width: 80px; height: 56px;\" /></a></p>\n', created = 1527329367, expire = 1527415767, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:1b89ac62a4191dff62f63df388aa7116' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:3d2513b4b40b0e8fea6e46a47f5b7026' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://egyszervolt.hu\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/265\" style=\"width: 80px; height: 45px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <img alt=\"\" src=\"/webfm_send/332\" style=\"width: 4px; height: 1px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></p>\n', created = 1527329367, expire = 1527415767, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:3d2513b4b40b0e8fea6e46a47f5b7026' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:f04256c186733cd5c49860b4136ce347' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>\n RO&ndash;400183 Kolozsv&aacute;r, L&aacute;z&aacute;r u. 30., Kolozs m.<br />\n RO&ndash;400183 Cluj, str. Gheorghe Lazăr nr. 30., jud. Cluj<br />\n Telefon/fax: +40 264 434110,&nbsp; <a href=\"mailto:emke.oe@gmail.com\">emke.oe@gmail.com</a></p>\n', created = 1527329367, expire = 1527415767, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:f04256c186733cd5c49860b4136ce347' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '1:7331eae57c4ba1fbb44793868d031b62' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>&copy; 2009, EMKE, <a href=\"user\">Bel&eacute;p&eacute;s</a></p>\n', created = 1527329367, expire = 1527415767, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '1:7331eae57c4ba1fbb44793868d031b62' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
GyMAE Facebook like: 
GyMAE Facebook like
Aktuális banner: 
Aktuális banner
bartalisjanos.jpg

Időpont: 2016. november 3–6.
Helyszín: Brassó, Reménység Háza, Moldovei u. 2 sz.

Jelentkezési határidő: október 24.

A brassói Apáczai Csere János Közművelődési Egyesület meghirdeti a XXIII. Bartalis János versmondó/énekelt vers vetélkedőt az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójának tiszteletére.

 

Memento libertatem

A legázolt, bilincsbe vert Magyarország többet tett a szabadságért és igazságért, mint bármelyik nép a világon…
Nehéz minékünk méltónak lenni ennyi áldozatra. De meg kell kísérelnünk...
Nyomorúságuk, láncaik és száműzöttségük ellenére királyi örökséget hagytak ránk, melyet ki kell érdemelnünk: a szabadságot.
(Albert Camus)

A vetélkedőre két kategóriában lehet jelentkezni:

 • Versmondó
 • Énekelt vers (megzenésített vers, hangszeres kísérettel).

Ugyanaz a versenyző jelentkezhet mindkét kategóriában!

A vetélkedő irodalmi anyaga, mindkét kategóriában:

 • egy szabadon választott vers/megzenésített vers az 1956-os forradalomról, a szabadságról;
 • egy szabadon választott magyar költő verse/megzenésített verse.

Egy-egy vers előadási ideje nem haladhatja meg az 6 percet!!!

 

Részvételi tudnivalók:

A versenyen részt vehet minden, 16 életévet betöltött versmondó/énekmondó (felső korhatár nincs), aki nem hivatásos színművész/előadóművész.

Abban az esetben, ha a versenyző mindkét kategóriába jelentkezik, az irodalmi anyag mindkét esetben kötelező (nem lehetséges összevonni pl. egy verset elmondani, másikat énekelni)!

Jelentkezési lap tartalma: versenyző neve, lakhelye, személyazonossági igazolvány/útlevél száma, személyi száma (CNP), foglalkozása, munkahelye, (diákok esetében az oktatási intézmény neve), e-mail címe, telefonszáma, a kötelező-, illetve a választott versek szerzője és címe. A jelentkezési lap elküldhető: hbeszter@index.hu, hbe10.18@gmail.com  e-mail, illetve a 500168 Brasov, str. Gen. Dumitrache, nr. 20, bl. 257, ap. 9, (Házy Bakó Eszter) postacímre.

A szervező visszaigazolja a jelentkezést és közli a további tudnivalókat.

A versenyzőnek rendelkeznie kell egy művelődési/oktatási intézmény/civil szervezet ajánlásával. Egy ajánló intézményt/civil szervezetet max. három versenyző képviselhet!

A versenyzők a rendezvény ideje alatt teljes ellátásban részesülnek (szállás, étkezés). Utazási költséget nem térítünk meg.

Minden versenyzőt könyvcsomaggal jutalmazunk. Az első három helyezett, mindkét kategóriában, pénzjutalom mellett, jelentős ajándékcsomagban is részesül. Az elért eredmények sorrendjében, számos különdíjat osztunk ki, intézmények, egyesületek, magánszemélyek adományait.

Jelentkezési határidő: 2015. október 24.

További felvilágosítás: hbeszter@index.hu, hbe10.18@gmail.com, tel. 0040 740 420 638 

Támogatóink

Médiapartnerek

Erdélyi Magyar Televizió

Ajánljuk


© 2009, EMKE, Belépés