ZeneSzó – meghívott: Jakabffy Tamás

Jakabffy Tamás, a Schola Gregoriana Monostorinensis alapítója, cantus magistere lesz a ZeneSzó beszélgető sorozat következő estjének meghívottja, amelyre 2016. január 20-án, szerdán, 18 órától kerül sor a Györkös Mányi Albert Emlékházban (Kolozsvár, Republicii/Majális u. 5.). Az est folyamán Horváth Zoltán beszélget Erdély egyik sokszínű egyéniségével. Szeretettel várjuk az érdeklődőket!

***

„Szatmárnémetiben születtem 1966-ban; 18 éves koromig ott is éltem. Azóta – egész pontosan a BBTE Bölcsészkarára való beiratkozásom óta – Kolozsváron. Bár tanári végzettségem van, soha nem tanítottam iskolában. Mivel harmatos koromban egyházzenész-képzésben is részesültem, a Botoşani megyei Dumeni falu romántanári állása helyett inkább Szebent részesítettem előnyben, ahol háromnyelvű kántor voltam néhány hónapig. Ezután – 1990 elejétől – az Írószövetség alkalmazottjaként a Helikon kritika- és esszéanyagait szerkesztettem. 1991-től 2004-ig a Keresztény Szó c. katolikus kulturális havilap felelős szerkesztője voltam, ezután pedig az unitáriusok Keresztény Magvetőjét és Unitárius Közlönyét formálgattam. Közben folyamatosan szerkesztettem (és hellyel-közzel írtam, fordítottam) könyveket.

„Hagyományos és audiovizuális újságírás” posztgraduális képzésre is vetemedtem a németországi Katolikus Médiaakadémia bautzeni központjában. Néhány más szakmai egylet mellett tagja vagyok a katolikus újságírók világszervezetének (UCIP).

Mivel 2006-ban B. Nagy Veronika meghívott a Képzelt Kávéház egyik törzsasztalához (Juhász Tamás református teológiai tanár asztaltársának) és mivel az erdélyi magyar evangélikus-lutheránus egyházzal is rendszeres kapcsolatot tartok, vallási sajtószerkesztői éveim tapasztalatát bátorkodtam felajánlani a tévé Magyar Szerkesztőségnek Antal-Tövissi Ildikó hirtelen halála után. Rám bízták hát az Út, igazság, élet vallási rovat szerkesztését, de emellett olykor a Magyaradás a kettesen beszélgetéseire, bejátszásainak elkészítésére, műsorvezetésére is vállalkozom.

Egyházzenészi „fronton” 1998-ban énekegyüttest alapítottam, a Schola Gregoriana Monostorinensist, amely bel- és külföldön a keresztény egyház korai énekhagyományát igyekszik terjeszteni, visszahonosítani.” (Jakabffy Tamás)


www.emke.ro
www.facebook.com/emkegyorkoshaz1