ZeneSzó - meghívott: dr. Angi István

Dr. Angi István zeneesztéta, a Gheorghe Dima Zeneakadémia nyugalmazott professzora lesz a ZeneSzó beszélgető sorozat következő estjének meghívottja, amelyre 2015. december 16-án, szerdán, 18 órától kerül sor a Györkös Mányi Albert Emlékházban (Kolozsvár, Republicii/Majális u. 5.), a Kolozsvári Magyar Napok Téli Fesztiválja keretében. Az est folyamán dr. Kulcsár Gabriella zenetanár, zenekritikus beszélget a romániai magyar zenei élet kiválóságával. Szeretettel várjuk az érdeklődőket!

***
Dr. Angi István zeneesztéta a romániai magyar zenei élet egyik kiválósága. Zene és affektivitás c. értekezésével a moszkvai Lomonoszov Egyetemen elnyeri a Filozófiai tudományok jelöltje tudományos fokozatot 1965-ben, amelyet 1966-ban Románia Tanügy Minisztériumának Diploma Bizottsága a Filozófia doktora címnek ismert el. Esztétikai tanulmányait egyéni vagy társszerzőként számtalan kötetben, és folyóiratokban adta közre, magyarul és románul. Cikkei jelentek meg a Helikon, a Keresztény Szó, a Korunk, a bukaresti Muzica, a kolozsvári Tribuna hasábjain. Külföldi publikációiból: többek között a budapesti Iskolakultúra, a Magyar egyházzene és a Parlando budapesti folyóiratokban közölt. Főbb kutatási területei: zeneesztétika, zeneretorika, zene szemantika; jelentősebb kutatási témái: a bartóki és kodályi életmű esztétikai elemzése; a két Bolyai a magyar zeneesztétika történetében; a zenei anyanyelv esztétikája. Külön kötetet szentelt a kolozsvári jelenkori zeneszerzők életművének bemutatására. Hosszú munkássága során rengeteg tudományos konferencián vett részt itthon és külföldön egyaránt. Tagja a Romániai Zeneszerzők és Muzikológusok Szövetségének, a Gh. Dima Alapítványnak, a Sigismund Toduţă Alapítványnak, a Romániai Magyar Zenetársaságnak, a Román Mozart Társaságnak. Életpályájának egyik szívéhez legközelebb eső területe a mai napig tartó egyetemi oktatás. Zeneesztétikát, zenetudományt, zenei retorikát, esztétikát, egyházzenét és művészetszociológiát, valamint modern művészetelméletet és retorikát ad elő. Doktorátus-vezető zeneesztétikából. Egyetemi tanárként „második otthona” a kezdetektől a Gheorghe Dima Zeneakadémia, jelenleg is tanít a BBTE Református Tanárképző Zenepedagógia Szakán, és konzulense a Partiumi Keresztény Egyetemnek.


www.emke.ro
www.facebook.com/emkegyorkoshaz1