ERDÉLYI MAGYAR KÖZMŰVELŐDÉSI EGYESÜLET
SOCIETATEA MAGHIARĂ DE CULTURĂ DIN TRANSILVANIA
HUNGARIAN CULTURAL SOCIETY OF TRANSYLVANIA

RO–400183 Kolozsvár, Lázár u. 30., Kolozs m.
RO–400183 Cluj, str. Gheorghe Lazăr nr. 30., jud. Cluj
Telefon/fax: +40 264 434110,  emke.oe@gmail.com

Címlap

Találkozás Gyöngyösi Leventével

Forrás: 
Szabadság, 1997. május 21.
GyMAE Facebook like: 
GyMAE Facebook like
Aktuális banner: 
Aktuális banner
GyMAE sajtóvisszhang: 
GyMAE sajtóvisszhang

A Vermesy Stúdió újabb meghívottja, Gyöngyösi Levente (Szakács Csabához hasonlóan) Kolozsvárt született, családja a '89-es fordulat előtt telepedett át Magyarországra. Az ifjú zeneszerző jelenleg ötödéves, Orbán György tanítványa a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán, ahová egyből másodévre vették fel.

Gyöngyösi Levente csupa idegember, virtuóz zongorajátékos is. Kétségtelen, hogy hármuk közül (Szakács, Bujdosó) ő a legmodernebb, bár minden fiatal kísérletezik, keresi a hangját, önmagát. A szerző Szépen című vegyes kari ciklusából elhangzott két részletet a Magyari Zita vezényelte Kós Károly-kamarakórus adta elő; Gyöngyösi a népdalszerű szólót éneklő Gáspár Ildikóban hiteles tolmácsolóra talált. A Weöres Sándor versére írott Az eleven tükör című duett hangfelvételről csendült fel; a könnyebb műfajokból (dzsessz, rock and roll) inspirálódott Quintett Tussai Erzsébet (fuvola), Makkai István (klarinét), Török Éva (cselló), Szigeti Noémi (zongora) és a szerző (a '60-as évek nyugaton közkedvelt Hammond orgonája) előadásában nagyon elevenen szólt. A bolondos, hatásos muzsika „eszmei" hátterét, ha ilyesmiről egyáltalán beszélni lehet, Gyöngyösinek ama meggyőződése sugallta, miszerint nincs önmagában rossz műfaj, a minőség mindig a kidolgozás függvénye. A dzsesszmuzsikusok ösztönös és fesztelen viszonya a ritmussal, az improvizáció, valamint ördögi hangszerelésük követendő példa lehet a „komolyzenészek" számára. Mindez a már hagyományos, élénk párbeszéd során derült ki (beszélgető partner: Lászlóffy Zsolt). Befejezésül — ismét hangfelvételről — szerzőnk legkedvesebb művét, a Szépen vegyes kari ciklust hallhatta a közönség a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola kamarakórusának előadásában.

Szakács Csabához hasonlóan Gyöngyösi Levente is szakmának tartja a zeneszerzést, amely szerinte bárminemű képességek birtokában elsősorban megtanulandó mesterség. Sérelmezi, hogy a rég letűnt korok meglehetősen intim mester-tanítvány viszonya manapság már nem része a szinte abszolút szabadságot biztosító egyetemi gyakorlatnak. Ebben az értelemben a Györkös Mányi Albert Emlékházban megrendezett „Találkozások" egyik elvitathatatlan érdeme, hogy a Budapesten tanuló fiatal zeneszerzők számára együttgondolkozást, „műhelyt" biztosít, áthidalván azt a láthatatlan szakadékot, amely a kortárs előadó- és alkotóművészet között tátong.

Németh István, Szabadság, 1997. május 21. 

Támogatóink

Médiapartnerek

Erdélyi Magyar Televizió

Ajánljuk


© 2009, EMKE, Belépés