ERDÉLYI MAGYAR KÖZMŰVELŐDÉSI EGYESÜLET
SOCIETATEA MAGHIARĂ DE CULTURĂ DIN TRANSILVANIA
HUNGARIAN CULTURAL SOCIETY OF TRANSYLVANIA

RO–400183 Kolozsvár, Lázár u. 30., Kolozs m.
RO–400183 Cluj, str. Gheorghe Lazăr nr. 30., jud. Cluj
Telefon/fax: +40 264 434110,  emke.oe@gmail.com

Címlap

Őseink földjén

Forrás: 
Erdélyi Örmény Gyökerek Füzetek, I. évfolyam 1997/7. sz., szeptember
GyMAE Facebook like: 
GyMAE Facebook like
Aktuális banner: 
Aktuális banner
GyMAE sajtóvisszhang: 
GyMAE sajtóvisszhang

Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület által szervezett 5 napos barangoláson 44-en utaztunk Erdélybe augusztus 14-én. Két idegenvezető kalauzolta a társaságot az igen sűrű program során, nemcsak a  városok, műemlékek megtekintését, szakszerű megismerését biztosítva, hanem barangolva a történelem és irodalom aktuális tájain is. Szívből köszönjük az élményeknek eme koncentrálását, amely nemcsak tudásunkat gyarapította, hanem lelki feltöltődést is jelentett mindannyiunknak.

Barangolásunk kimagasló élményét nyújtotta az örmény származású magyar kolóniákkal való találkozásaink, amelyek során őseink földjén, őseink által épített és adományozott csodálatos műemlékeink között találkozhattunk elszakadt családtagjainkkal, ismert és most megismert rokonainkkal. Egy nagy családként, finom falatok mellett tettünk hitet együvé tartozásunk mellett, közös céljaink: az örmény gyökereink, hagyományaink ápolása, műemlékeink állagának megőrzése, felújítása, egymás segítése érdekében.

Augusztus 14-én Kolozsvárott először a Farkas u-i templomban róttuk le kegyeletünket   I. Apaffy Mihály (1626-1661) fejedelem síremléke előtt, akinek köszönhetően telepedhettek le őseink Erdélyben, találva hazát maguknak üldöztetésük és hányattatásuk után. Este a kolozsvári kolónia tagjaival a Györkös Mányi Albert Alapítványi Házban találkoztunk. Másfélórás késéssel érkeztünk a helyszínre - amelyért ezúttal is elnézést kérünk -, ahol vagy százhuszan találkoztunk össze régi, nagy örményszármazású családok kései utódai, elszármazottak és otthonmaradottak. B Kovács Júlia áldozatos szervezését megköszönve megható élményt nyújtó hangverseny részesei lehettünk: kezdve Bitay Csilla 9 éves ígéretes tehetség zongorajátékával, folytatva az örökifjú Lázár Irénke (91 éves) felejthetetlen lényével és játékával és befejezve Sebesiné Nina Panievna zongoraművésznő szavakkal ki sem mondható élményt nyújtó előadásával, akinek játékát csak kedvessége és szerénysége múlta felül. A finom falatok és a felénk áradó szeretet emlékezetes marad mindannyiunknak.

Szerény adományunkkal és az Erdélyi Örmény Gyökerek Füzetek példányaival tudtuk csak a szeretetteljes együttlétet némiképp viszonozni amellett, hogy a lelki együvétartozást, közös céljainkat kölcsönösen kinyilvánítottuk, a minél többszöri találkozás és programcserék megbeszélése mellett.

A szamosújvári találkozó a Téka Művelődési Házban Tarisnyás Csilla alapítványi elnök (Pro Arménia) érdemeit dicséri. Felejthetetlen élményt nyújtott a fiatal tánckar profi színvonalú székely népi tánc és ének bemutatója, mely bizonyságát adta a fiatal nemzedék elkötelezettségének is.

A Karácsony Ernő festőművész által tervezett és a Pro Armenia  által e találkozóra kiadott emléklap méltó emléket állít e legnagyobb ősi örmény városunkban,, műemlékeink között megtartott találkozónknak. Kár, hogy Sáska Jenő plábános úrral nem tudtunk találkozni, a tavaszzal szervezett utazás és az erzsébetvárosi bucsu sajnálatos egybeesése miatt. A mulasztást részünkről feltétlenül pótolni kívánjuk !

A gyergyószentmiklósi örmény katolikus templom cinterme feketéllett a sok örménytől, amikor - ismét nagy késéssel - megérkeztünk. Nem lehetett könnyek nélkül megúszni azt a látványt, ahogy bennünket fogadott a templomkertben, terített asztal mellett állva kb. 100 örmény, élükön Fogolyán Miklós Atyával. Első pillanatban szembetűnt a kolónia tagjai szíve feletti kitűző, mely a gyergyószentmiklósi örmény katolikus templom képét ábrázolja, Erdélyi Örmény Gyökerek Gyergyószentmiklós 1997 felirattal körítve. Valamennyien kaptunk ajándékba egy ilyen kitűzőt, valamint egy "Isten hozott Benneteket Gyergyószentmiklósra - 1997- " emléklapot, látképet a városról és Tarisznyás Márton Gyergyó Történeti néprajza c. könyvét. Fogolyán Atya rövid misét celebrált tiszteletünkre, majd közös éneklések és köszöntések után átadtuk a templom részére hozott pénzadományainkat, a rászorultak részére ruhaadományainkat. Köszönetünket fejezzük ki Fogolyán Miklós Atyának, Buslig Gyula, Zárug Aladár, dr. Lázár Alfréd rendezőknek, dr Simon Istvánnénak, a kórus tagjainak és mindannyiuknak, akik segítették e nagyszabású találkozó megvalósítását.

Köszönetünket fejezzük ki a csíkszépvizi találkozó megrendezéséért a Zuglói Örmény Kisebbségi Önkormányzatnak. A kis örmény  közösség az onnan elszármazott szeredai és környékbeli örménységgel együtt megdöbbentő létszámmal vett részt a találkozón. Csíkszeredában a polgármesteri hivatal előtt vettük fel az ott várakozó közel 50 örményszármazású barátunkat és zsúfolt busszal érkeztünk a csikszépvizi templomba, ahol további kb. 50 ember várakozott ránk türelmesen. A zsúfolásig megtelt örmény katolikus templom rég nem látott ennyi örményt, akik Bara Ferenc Plébános Úr rövid áldása, közös imánk után Zakariás Péter Bácsi megható beszédét, Ajtony Gábor szeredai képviselő üdvözlő szavait és Zárug Zita csodálatos szavalatát hallhattuk (Gevork Emin: Mi kicsi nép vagyunk) könnyekkel a szemünkben. A templomból egy közeli étterembe invitáltak finom falatokra, ahol szoros barátságok kötődtek, rokonok fedezték fel egymást, vagy találkoztak újra évtizedek után. Külön köszönet Pál Lukács Miklós Polgármester Úrnak az örmény kolónia újjáéledése, a közösségi hovatartozása érdekében tett fáradozásaiért. Emlékezetes találkozásunkat a helyi TV is megörökítette, hírül adva még Bukarestben is a nézőknek, az erdélyi örményszármazásúak ősi gyökereikhez való ragaszkodását, hagyományaik ápolását.

Erzsébetváros ismét ámulatba ejtette barangoló társainkat. A második legnagyobb erdélyi örmény település hajdan volt nagyságát az örmény katolikus nagytemplom méreteivel, műkincseivel lenyűgözött mindenkit, mint ahogy az életüket is a templomnak áldozó 3 testvér, Bakk Mariska, Nusika és Rózsika szeretetreméltó lénye. A templomkerti találkozó finom falatai, a közös temetői séta őseink síremlékei között, rövid városnézés Istók Sári néni (83) sziporkázó emlékezetével az örmény családokról, épületekről, a könnyes búcsúzkodás a közös fényképezkedés után, mind-mind  velünk marad.

Az utolsó napon Nagyváradon Jakobovits Miklós festőművész várt bennünket a Kiss Stúdiónál, ahol egy pódium előadáson Varga Vilmos színművész tolmácsolásában a Millecentenárium emlékére rendezett irodalmi összeállítást hallgathattuk meg. A történelmi események és irodalmi ábrázolásai válogatása, az előadás színvonala, érzelmi töltete felejthetetlen élménnyé tette a találkozást. Ezt követően Jakobovits Miklós vezetésével ismerkedhettünk meg a Székesegyházzal, műkincseivel, a festőművész és restaurátor áldozatos munkájával létrehozott keresztény múzeum és képtár anyagával. Köszönjük a művész személyes ajándékként valamennyiünknek átadott Reflexiók c. könyvét, amely az írói tehetségét is bemutatta a híres képzőművészünknek.

A csillogó, könnyes szemek, a nagyszámú fiatal jelenléte a találkozókon hitet adott ahhoz, hogy a több mint 300 évvel ezelőtt hazát talált örménység Erdélyben nemcsak volt, hanem lesz is, mert kései utódai gyökereiket, kultúrájukat, hagyományaikat ápolni kívánják, műemlékeiket, őseik örökségét megőrzik utódaik, a jövő századok számára, az egyetemes kultúra részeként. 

Dr. Issekutz Sarolta, egyesületi elnök, a FÖKÖ elnöke, az OÖÖ "alelnöke", a II. kerület képviselője

Erdélyi Örmény Gyökerek Füzetek, I. évfolyam 1997/7. sz., szeptember

Támogatóink

Médiapartnerek

Erdélyi Magyar Televizió

Ajánljuk


© 2009, EMKE, Belépés