ERDÉLYI MAGYAR KÖZMŰVELŐDÉSI EGYESÜLET
SOCIETATEA MAGHIARĂ DE CULTURĂ DIN TRANSILVANIA
HUNGARIAN CULTURAL SOCIETY OF TRANSYLVANIA

RO–400183 Kolozsvár, Lázár u. 30., Kolozs m.
RO–400183 Cluj, str. Gheorghe Lazăr nr. 30., jud. Cluj
Telefon/fax: +40 264 434110,  [email protected]

Címlap

A Román Televízió bukaresti magyar adásainak műsora

Forrás: 
Nyugati Jelen, 2020. nov. 15.
GyMAE Facebook like: 
GyMAE Facebook like
Aktuális banner: 
Aktuális banner
GyMAE sajtóvisszhang: 
GyMAE sajtóvisszhang

TVR1: Hétfő, november 16. (15.10–16.50)

Heti Krónika – a legfontosabb hírek háttérrovata.

Túrák és térképek – Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Zsigmond Enikő részére – ismeretterjesztő írásai, színes túratérképei, valamint a székelyföldi borvízpalackozó üzemek elindításában végzett tevékenysége, kimagasló geológusi munkássága elismeréseként – Kőváry László-díjat adományozott. Életéről és szerteágazó tevékenységéről Bartha Ágnes kérdezte.

Fazi és a néptánc – meg lehet-e élni hivatásos néptáncosként, esetleg néptáncot oktató szakemberként? Erre a kérdésre válaszol Fazakas János, a Maros Néptáncegyüttes volt tagja, aki évtizedek óta tanítja az erdélyi magyar néptáncot a mezőségi falvaktól egészen Japánig. Közművelődési munkássága elismeréseképpen ő kapta az EMKE idei Kallós Zoltán-díját.

 

Kedd, november 17. (15.10–16.50)

In memoriam Szabó Duci – Kolozsváron született 1920. november 10-én a Székely Színház egyik alapítója Szabó Ida, népszerű nevén: Szabó Duci színművész. Több száz szerep eljátszásával örökre beírta nevét a színháztörténetbe. Egy 2004-ben készült portréfilm részlettel emlékezünk a 110 évvel ezelőtt született népszerű színésznőre.

Napórák: Kovászna megye I. rész – Erdély napórái. Folytatjuk napórás sorozatunkat a 25. résszel, a Székelyföldi napórákkal. Kovászna megyével kezdjük, onnan is a Szepsiszék napóráit mutatjuk be először. Érdekes módon itt inkább új napórákat találunk, Sepsiszentgyörgyön, Uzonban, Bikfalván kettőt is, de Kálnokon egy régebbi, már elkopott napóra nyomaira bukkantunk. A film forgatása óta ez utóbbi napórát már elkezdték felújítani, úgyhogy az is mutatni fogja az idő múlását.

Mába menekített múlt – Hagyományőrzés Csíkmenaságon – A Hargita megyei Csíkmenaság, a Fiság mente alig 1200 lelket számláló települése nem csak a múltban, hanem ma is kiemelkedik a székely falvak sorából néprajzi és művészettörténeti értékei, valamint hagyományőrzése tekintetében. Csíkmenaság attól is különleges, hogy a mintegy harminc tagot számláló Repülj Madár Egyesület emlékőrző tevékenysége nem marad meg pusztán egy tájház, vagy néprajzi gyűjtemény falai között, hanem átszövi a mindennapokat, és a nemzedékeket. Riportunk ebből a példás értékmentésből nyújt ízelítőt.

 

Sajgó Márta emlékkiállítás – Még a 16 évet sem töltötte be, mikor elkerült szülőfalujából, Gyergyószárhegyről. De a helybéliek nem feledték el őt, mindig odagyűltek a képernyő elé, valamennyiszer a Maros Művészegyüttes fellépését közvetítették a Magyar Adásban. Hiszen az ő szépséges „Mártikájuk” is ott énekelt, táncolt. A XI. Székelyföld Napok rendezvénysorozat keretében Sajgó Márta művésznő személyét idézték fel Gyergyószentmiklóson. A gyűjteményt Sajgó Márta unokája, Kopacz Panna-Boróka őrizte meg, és a művésznagymama tiszteletére rendezte tárlattá a hagyatékot. Boróka külföldön él, nem lehetett jelen a gyergyói kiállítás megnyitóján, így az előadóművész emlékét Páll Ibolya kórusvezető és nyugdíjas zenetanár idézte fel, akit szintén rokoni szálak fűzik Sajgó Mártához.

 

 

TVR3: Kedd, november 17. (11.00–12.50) – ismétlés

A Székelység képes története románul – Október elején a bukaresti Diplomaták klubjában mutatták be a 2013-ban, a Hargita megyei önkormányzat és a Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont gondozásában, tankönyv céljából megjelent kötet román nyelvű fordítását. Hogy miért is született meg a Székelység képes története románul, az riportunkból kiderül.

Botár Edit báb- és díszlettervező – Nemrégiben került elő az egykor főként akvarellistaként ismert Botár Edit bábszínházi hagyatéka. Botár pályakezdésétől nyugdíjaztatásáig a kolozsvári bábszínház látvány-, díszlet- és bábtervezője volt. Több mint kilencven produkció fűződik a nevéhez. Terveinek, vázlatainak gyűjteményére épül a most bemutatandó, rendhagyó portréfilm, hat évvel a művésznő halála után.

Út, Igazság, Élet – Erdélyben szinte mindenhol összekapcsolódik valamilyen fokon a vallási élet és az ifjúság nevelésének-oktatásának ügye. Intézményi szinten azonban – Kolozsvár mellett – Nagyenyeden találjuk a leglátványosabb példáját „templom és iskola” egybefonódásának. Sokáig püspöki székhely volt. Évtizedeken keresztül itt képezték az erdélyi református lelkészeket. A híres-nevezetes kollégium és az épp felújítás alatt álló vártemplom olyan Enyeden, mintha egy testben két, összehangolt szív dobogna. Vallási rovatunkban madártávlati és közelképet egyaránt kínálunk a református Nagyenyedről.

 

TVR2: Csütörtök, november 19. (13.00–13.30) – ismétlés

Fények és színek – A XI. Kolozsvári Magyar Napok alkalmával megnyílt „Erdély festészete a két világháború között” című kiállítás újszerűsége az erdélyi jellegzetes stílus, a három domináns irányzat (nagybányai iskola , székelyföldi festészet és a polgári – főleg szász festészet) kiemelésében rejlik. A művek jelentős részét a Németországban élő dr. Böhm József gyűjteménye képezi, amelyet a Maros Megyei Múzeum és a Kolozsvári Művészeti Múzeum tulajdonában lévő festmények egészítenek ki. Tárlatvezető Murádin Jenő művészettörténész.

És azt tudta? – Kulimász.

 

Péntek, november 20. (13.00–13.30) – ismétlés

Aranyszalagtár: In memoriam Sike Lajos író – „A jó riporter olyan, mint egy minőségi anyagokból varrt cipő. Elnyűhetetlen.” Mondta Szűcs László újságíró Sike Lajos közíróról, aki 5 éve hunyt el. A Szamosi László álnéven is közlő író több területen is otthonosan mozgott, riportokat, tényfeltáró anyagokat is írt. Munkásságára jellemző volt az igazságérzet, személyére szülőföldje iránti szeretete. Amikor csak tehette szülőfalujában, Kőszegremetén időzött, könyvet is írt a szatmári kis településről. Következő riportunkkal rá emlékezünk. Az Ősz Kőszegremetén 1977-ben készült, a szöveget írta és felolvasta Sike Lajos.

Mini Erdély Park Szejkefürdőn – Sok év után ismét benépesült a Székelyudvarhely melletti Szejkefürdő, ugyanis augusztus elsején nyílt meg az a park, amelyben Erdély legjellegzetesebb történelmi épített örökségeit nézheti meg az arra járó egy helyen.

 

 

A szerkesztőség fenntartja a műsorváltoztatás jogát.

Rögzített műsorainkat megtalálják a magyaradás.ro honlapon.

Szívesen várjuk érdeklődésüket a Magyar Adás facebook-os profilunkon.

 

Nyugati Jelen, 2020. november 15. 

Támogatóink

Médiapartnerek

Erdélyi Magyar Televizió

Ajánljuk


© 2009, EMKE, Belépés