Örménymagyarokról a Györkös-Mányi emlékházban

Bálintné Kovács Júlia
A második Kolozsvári Magyar Napok keretében szervezett programok (kiállítás és előadás) sikerén felbuzdulva döntött úgy Bálintné Kovács Júlia, az Armenia Örménymagyar Baráti Társaság elnöke: alkalmat teremt a városban és környékén élő örmények találkozására, minőségi együttlétére. Elképzelése az Örménymagyarok kincses Kolozsvárért – kincses Kolozsváron elnevezésű rendezvénysorozat révén valósult meg, amelynek első eseményét szerdán délután tartották az EMKE Györkös-Mányi Albert Emlékházában.
 
A résztvevők köszöntése után Bálintné Kovács Júlia kiemelte: túl azon, hogy az örménymagyarok számára minőségi kikapcsolódással szolgáljanak, céljuk, hogy a kolozsvári közönséggel megismertessék azoknak az örmény gyökerű neves polgároknak az életét és munkásságát, akik sokat tettek és tesznek városunkért.

Az est folyamán elsőként Orbán István, a Báthory István Elméleti Líceum rajztanára tartott előadást Örmény gyökerű tanárok, diákok a Piarista Főgimnáziumban címmel. – Az ősi falak között több száz örmény diák és tanár is megfordult a hosszú évek során, akik tovább öregbítették a piarista schola hírnevét. És tették ezt azután is, hogy kikerültek az iskola padjaiból, adományaikkal, alapítványaikkal, az anyagi és szellemi örökség gazdagításával – hangsúlyozta Orbán, részletesen kitérve mindazokra a családokra, amelyek tagjai a 19. század második felétől a második világháború végéig szerepet játszottak az iskola életében.

Az Ákontz, Bulbuk, Czecz, Issekutz, Harmath, Szentpéteri, Verzár, Vikol családok mellett, amelyek tagjai itt tanultak, az örmény múlt, történelem, kultúra kutatóiról és a magyarörmény irodalom megteremtőiről is említést tett: ilyen volt például Szongott Kristóf, az Armenia című folyóirat szerkesztője és kiadója, aki bár nem a piariban diákoskodott, de a havi szemle számos példányát ajándékozta a líceumi könyvtárnak; Govrik Gergely szamosújvári örménykatolikus főpap; Molnár Antal szamosújvári levéltáros; Herrmann Antal etnográfus, egyetemi tanár, az erdélyi népélet tanulmányozója stb. Aktívan kivette a részét az örmények kutatásából Merza Gyula, a szamosújvári Örmény Múzeum létrehozója, az Erdély című honismereti folyóirat szerkesztője, az Erdélyi Kárpát-Egyesület egyik legmeghatározóbb személyisége. A Piarista Főgimnáziumban tanult Petelei István író, Betegh Miklós főispán, Erdély kormánybiztosa, Darkó László festőművész, Puskás Tivadar, Edison világhírű munkatársa és még sokan mások.

Sas Péter Az egykori kolozsvári minorita templom című tanulmányát Széman Emese Rózsa olvasta fel. A folytatásban Fugulyán Katalinról értekezett Bálintné Kovács Júlia, kifejtve: az elismert szemorvos Fugulyán Gergely és Kräutter Anna első gyermekeként látta meg a napvilágot 1888. január 21-én, a dél-bácskai Ópalánkán. – Teljes praxisát, amely 1919-től 1967-ig tartott, 40 kötetbe jegyezte le. Társadalmi, nemzeti származástól függetlenül segített mindenkin, páciensei között volt Bernády György hajdani marosvásárhelyi polgármester, Reményik Sándor, Bánffy Miklós, Kós Károly, Kelemen Lajos, Szabó T. Attila, Fülöp Antal Andor, Szervátiusz Jenő, Szopos Sándor, Gy. Szabó Béla, Szentimrei Jenő és még sokan mások – magyarázta az Armenia elnöke, utalva az adjunktusként és egyetemi tanárként is tevékenykedő Fugulyán Katalin jeles kitüntetéseire, a Vöröskereszt elismerésére és a nemzetvédelmi keresztre is.

A résztvevők zárásként Sebesi Imre Ferenczy Júliával készített interjúját hallgathatták meg a Kolozsvári Rádió aranyszalagtárából.