Újra énekeltek a dalosok Tordaszentlászlón

Tizenhárom együttes – tizenegy kórus és két citeraegyüttes – vett részt szombaton a harmincegyedik alkalommal megszervezett Szent László-napi kórustalálkozón. Az időjárás is a dalosok pártján állt, hiszen a ragyogó napsütésben mindenki jókedvűen énekelt. A járvány miatti kétéves kényszerpihenő után a kórustalálkozó a korábbi évek forgatókönyve szerint zajlott: istentisztelettel kezdtek, amelyen Szabó László, a Marosvásárhely-Felsővárosi Református Egyházközség lelkipásztora hirdette az igét. Ezt követően Tóth-Guttman Emese, a Romániai Magyar Dalosszövetség (RMD) elnöke két kórusművet vezényelt. Utána a tordaszentlászlói gyermekkórus által vezetett menet végigjárta a falut, hogy a művelődési házban kezdetét vehesse a kórustalálkozó. A faluban aznap esküvő zajlott, így még a násznépet is feltartóztatták jókedvű dalolásra.

– Öröm, hogy itt lehetünk a kétéves szünet után. Szívünket betölti most a hála. A kóruséneklés során mi is bizonyságot teszünk Isten csodájáról, még akkor is, ha úgy érezzük, szabadságunk még nem teljes. A kórustalálkozó egyfajta aratás, számvetés is egyben. Az énekek, amelyekkel Isten vigasztal minket, adjanak nekünk lelkierőt. Folytassuk tehát a munkát, daloljunk Isten dicsőségére, testvéreink erősítésére – hirdette az igét Szabó László marosvásárhelyi lelkész.

Balázs Attila torda­szentlászlói református lelkipásztor a kóruséneklésnek öt pozitív hatásáról értekezett: közösséget teremt, pozitívan hat a szívritmusra, csökkenti a stresszt és a depressziót, serkenti az egymásra figyelést, és akár az életünket is meghosszabbíthatja.

– Nagy örömmel és új lendülettel kezdtük el a XXXI. Szent László-napi kórustalálkozó megszervezését. Optimizmussal vártuk az együttesek jelentkezését, hiszen 1990 óta csak a világjárvány gördített akadályt a kórustalálkozók megrendezése elé. Két év szünetre kényszerültünk, míg azelőtt évente megtartottuk ezt a találkozót, amely ünneppé vált a vendégek és a helybéliek számára. Azt szeretnénk, hogy minden idelátogató élményekkel gazdagodva térjen haza, és várja a következő kórustalálkozónkat. A helybéliek pedig saját ünnepnapjuknak érezzék településük névadójának napját – közölte Balázs Ágnes zongoratanár és a helyi gyülekezet kántora.

A templomban díszoklevelet kapott Tóth-Guttman Emese, a Romániai Magyar Dalosszövetség (RMD) elnöke, Boldizsár-Zeyk Imre tanár, helytörténész aki helyett unokája vette át az oklevelet – és Szőke Zoltán nyugalmazott lelkipásztor –, aki szintén nem lehetett jelen az eseményen.

– Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület (EMKE) számára mindig fontos volt a magyar zenei tudás átadása és megőrzése. Továbbra is fontosnak tartjuk még akkor is, ha megváltozni látszik az értékrend, és egyesek hagyományaink, értékeink elhagyására buzdítanak. Nekünk szükségünk van hagyományainkra és keresztény értékeinkre – fogalmazott Széman Péter országos EMKE-elnök üzenetében, amelyet Tóth-Guttman Emese tolmácsolt.

Az istentisztelet után Kodály Zoltán A magyarokhoz című kórusművét a templomban énekelték el a résztvevők (Tóth-Guttman Emese vezényletével), a Szózatot pedig a templomkertben. A tordaszentlászlói fúvószenekar is zenélt Gombár Levente vezényletével.

Miután a kórusok végigjárták a falut, a művelődési házban Asztalos István polgármester köszöntött mindenkit. A kórustalálkozó most is a házigazda település két énekkarának (a tordaszentlászlói gyerekkórusnak és az énekkarnak) a fellépésével kezdődött. Mindkét énekkart Balázs Ágnes vezényelte. Őket követte a magyarkapusi vegyeskar (Karnagy: Jenei Tünde), a tordai Magyar Dalkör (karnagy: Balázs Győző Balázs), Marosvásárhely-Felsővárosi Református Egyházközség Chorál vegyeskara (karnagy: Horváth Katalin) és a szilágysomlyói Szenderinda citeracsoport (karmester: Fekete István).

Rövid szünet után a kórustalálkozó a kolozsvári földészek Bethlen Gábor Dalkörének (karnagy: Adorjáni Júlia Katalin) fellépésével folytatódott. Ezt követően a magyarfenesi vegyeskar (karnagy: Fábián Apolka), a marosújvári vegyeskar (karvezetők: Fórika Éva és Simon József, ez utóbbi szólót is énekelt), a sepsiszentgyörgyi Cantus Firmus vegyeskar (karnagy: Jakab Árpád), a Kolozsvár-Belvárosi Református Egyházközség Kálvin kórusa (karvezető: Gombár Árpád és Szabadi Ildikó, szólót énekelt Szabadi Ildikó és Zsigmond László), a piliscsabai Novi Cantores vegyeskar (karvezető: Lisztes László, zongorán és orgonán kísért Balázs Ágnes) produkcióját hallgathatták a résztvevők. A fellépők sorát a nagykállói Rózsafa Citeraegyüttes zárta (zenei vezető: Rózsa Zoltán). A kórusok repertoárjában a magyar és az egyetemes kórusirodalom alkotásait szerepeltek.

Ezt követően a kórusvezetők, kóruselnökök és zászlóvivők átvehették a szokásos zászlószalagot és a kis harangot. A közös ebédet ezúttal az iskolaudvaron szervezték. És hogy az idei kórustalálkozó eltérjen az eddigiektől, a délutáni esküvőre igyekvő dalosok útját állták a menetnek, majd a násznépet beterelték az iskolaudvarra, ahol énekeltek a házasulandóknak. De az éneklés és citerázás a násznép távozása után sem maradt abba mindaddig, míg utolsóként a marosvásárhelyi kórus elhagyta az udvart. A piliscsabai Novi Cantores kórus vasárnap is fellépett a tordaszentlászlói református templomban.

Nagy-Hintós Diána, www.szabadsag.ro, 2022. június 27.