100 éves a Romániai Magyar Dalosszövetség: sétával, konferenciával, hangversennyel ünnepelnek

Az erdélyi kóruskultúrát ápoló Romániai Magyar Dalosszövetség tematikus sétával, tudományos konferenciával, hangversennyel ünnepli megalakulásának 100. évfordulóját pénteken és szombaton Kolozsváron.

A Romániai Magyar Dalosszövetség 1921-ben, Brassóban alakult 30 énekkar részvételével, majd egy évvel később Kolozsvárra tette át székhelyét, ahol 1948-ig működött. A rendszerváltás után, 1994-ben alakult újra. A szervezet fő tevékenysége a kórustalálkozók, népdalversenyek, koncertek szervezése, emellett évente díjazzák azokat az erdélyi szakembereket, akik sokat tesznek a kórus- és zenei kultúra életben tartásáért.

A már 2021-ben elkezdett centenáriumi ünnepségsorozat folytatásaként május 13-án, pénteken 16 órakor Guttman Mihály zenepedagógus, karnagy, a dalosszövetség korábbi tiszteletbeli elnökének sírjánál koszorúznak a résztvevők a Házsongárdi temetőben, majd Guttmann Szabolcs műépítész, műemlékvédő zenei vonatkozású sétára hívja az érdeklődőket.

Szombaton, május 14-én az erdélyi kóruskultúrával kapcsolatos tudományos konferenciát szerveznek a Kolozsvári Református Kollégium dísztermében, majd délután fél négytől ünnepi kórushangversenyt tartanak a Kétágú templomban, ahol a kolozsvári S. Toduță Zenei Főgimnázium Guttman Mihály elemista kórusa, a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem Szalman Lóránt Kórusa, a marosszéki Kodály Zoltán Gyermek és Ifjúsági Kar, a szatmárnémeti Római Katolikus Székesegyház Glória vegyeskara, a Sepsiszentgyörgyi Magyar Férfidalárda, a csíkszeredai Lux Aurumque kamarakórus és a kolozsvári Guttman Mihály Pedagóguskórus lép fel.

Program:

 1. május 13. péntek

16:00 Koszorúzás a házsongárdi temetőben. Megemlékezés a Dalosszövetség nagyjaira - Guttman Mihály sírjánál. Találkozás: Házsongárdi temető főbejáratánál, Kolozsvár, Str. Avram Iancu 26-28.

Ezt követően: Kolozsvári zenei vonatkozású séta Guttmann Szabolcs műemlékvédő műépítész vezetésével.

2022. május 14. szombat

Az erdélyi kóruskultúra múltja a 100 éves Romániai Magyar Dalosszövetség égisze alatt - tudományos konferencia - Helyszín: Kolozsvári Református Kollégium Díszterme, Farkas (Kogălniceanu) utca 16.

8:30 Regisztráció

9:00 Ünnepélyes megnyító Moderátor: Tóth Guttman Emese - zenetanár, karnagy, a Romániai Magyar Dalosszövetség elnöke

Köszöntőt mond: Széman Péter - E.M.K.E elnök Székely Árpád - zenetanár, karnagy

9:10 Benkő Judit: A dalosmúlt történetei: célkitűzések, megvalósítások, tanulságok. Az erdélyi kórusélet Benkő András (1923-2001) írásaiban.

9:25 Major László: Az R.M.D. szerepe az erdélyi magyar dalkultúra művelésében az újraalakulásától 2003-ig

9:40 Szőke Zoltán: A tordaszentlászlói Szent László-napi kórustalálkozó (meghatározó) szerepe az erdélyi magyar kórusmozgalomban

9:55 Ordasi Péter: Egy gyümölcsöző együttműködés emlékei (Kolozsvár, Nagyvárad, Szováta, Sepsiszentgyörgy)

10:10 Krasznai Gáspár: Karéneklés és magyarságtudat 10:25 Lőfi Gellért Attila : A sepsiszentgyörgyi kórusmozgalom megalakulása és élete a XIX. századtól napjainkig

10:40 Lokodi Emőke: A Marosszéki Kodály Zoltán Gyermek és Ifjúsági Kar kapcsolata a Romániai Magyar Dalosszövetséggel.

10:55 Jakabffy Tamás: Integrálható-e a liturgikus ének a kórusmozgalomba?

11:10-11:30 Szünet

11:30 Köllő Ferenc, Sándor Árpád, Szopos Zoltán: “Elhangzott a szó, zeng az induló” – Székelyföldi (Erdélyi) Fúvószene(karok) a kezdetektől napjainkig

11:45 Csüdöm (sz. Gergely) Mária Edith: A Romániai Magyar Dalosszövetség bástyája: Guttman Mihály portré

12:00 Potyó István: 100 év katolikus kórusélet Erdélyben

12:15 Csákány Csilla: Betekintés az erdélyi zeneszerzők énekkarra komponált műveinek kiadványaiba. 100 éves történeti és elemzői látkép

12:30 Benedek Tibor Magor: A marosvásárhelyi kóruskultúra 100 éve

12:45 Bedő Ágnes: Kodály Zoltán nyomában Nagy István és a Guttman Mihály Pedagóguskórus

13:00 Dávid István: Elnökök emlékezete - tisztelgés a Romániai Magyar Dalosszövetség centenáriumán

13:15 Lászlóffy Zsolt: „Mint szegény rokon bekopogtatsz még olykor”

13:30 Ebéd

15:30 Ünnepi kórushangverseny Helyszín: Kolozsvár Kétágú templom, Bd. 21 Decembrie 1989, 41 sz. Műsorvezető: Marosán Csaba színművész

Köszöntőt mond: Tóth Guttman Emese, a Romániai Magyar Dalosszövetség elnöke, Berkesi Sándor a KÓTA részéről

Fellépnek:

A kolozsvári S. Toduță Zenei Főgimnázium Guttman Mihály elemista kórus (III.-IV. osztály), karnagy: Kállay-Miklós Tünde

 • Selmeczi György: Milleneumi óda, zongorán kísér Fábián Apolka

A Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem Szalman Lóránt Kórusa, karnagy: Márton Szabolcs

 • Terényi Ede: Ha folyóvíz vónék
 • Szabó Csaba: Sirató Janus Pannoniusról
 • Csíky Boldizsár: 80. Zsoltár

A marosszéki Kodály Zoltán Gyermek és Ifjúsági Kar, karnagy: Czakó Gabriella, Nagy Éva Vera

 • Bartók Béla: Levél az otthoniakhoz
 • Kodály Zoltán: Nagyszalontai köszöntő
 • Kodály Zolgán: 150. genfi zsoltár

A szatmárnémeti Római Katolikus Székesegyház Glória vegyeskara, karnagy: Varga Péter

 • Fejér Kálmán: Darai népdalok (Három csillag van az égen, Viszi a víz viszi, Apró murok)
 • Fejér Kálmán: Boldog nyarak Szatmárban, Páskándy Géza megzenésített versei nyomán (Nyári folyón, Tündérjáték, Puszta felől)

Sepsiszentgyörgyi Magyar Férfidalárda, karnagy: Jakab Árpád

 • László Attila: Jelige
 • Kodály Zoltán: Ének Szent István királyhoz
 • Veress Gábor: Erdélyi fák között (Vass Albert verse)
 • Bárdos Lajos: Dana-dana

Csíkszeredai Lux Aurumque kamarakórus, karnagy: Ványolós András

 • Terényi Ede: Asperges me
 • Csíky Boldizsár: Harangoznak Monostoron (Pogány zsoltárok I.).
 • Kocsár Miklós: Csodafiúszarvas

A kolozsvári Guttman Mihály Pedagóguskórus, karnagy: Bedő Ágnes

 • Márkos Albert: Azt add meg, kérlek
 • Kodály Zoltán: Pange lingua
 • Kocsár Miklós: Hegyet hágék

www.maszol.ro, 2022. május 10.