Gróf Bánffy Miklós-díjjal tüntették ki Stier Pétert

A kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet dísztermében adták át szombaton az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület idei díjait. Stier Pétert, a Szatmárnémeti Északi Színház adminisztratív igazgatóját, a Partiumi Magyar Napok egykori főszervezőjét Gróf Bánffy Miklós-díjjal tüntették ki a magyar közösség érdekében végzett kitartó kulturális értékteremtő munkájáért. A díjazott munkásságát Bessenyei Gedő István, a Harag György Társulat igazgatója méltatta" - tájékoztat közösségi oldalán a társulat.

A díj névadója gróf Bánffy Miklós (1873-1950), író, grafikus, díszlet- és jelmeztervező, színpadi rendező, politikus, a magyarországi állami színházak intendánsa, az erdélyi magyar művelődési élet nagyvonalú támogatója volt. Az EMKE elismerése a színházi intézményszervezésben, a színház és a közművelődési terület összekapcsolásában elért sikerekért jár.

A díjazott munkásságát Bessenyei Gedő István, a Harag György Társulat igazgatója méltatta, aki barátként és kollégaként beszélt Stier szakmai karrierjéről, a közös munkáról, de az ünnepelt mérhetetlen lokálpatriotizmusáról is, amely cselekedeteinek legerősebb mozgatórugója.

„Stier Péter Szatmáron született, 1980. február 17-én. Szatmáron járt iskolába is, a Kölcsey Ferenc Főgimnáziumban érettségizett, majd néhány év kolozsvári kitérő következett, ahol a Babes-Bolyai Tudományegyetem környezettudomány szakán folytatta tanulmányait, s már ekkor aktívan részt vett a közösségi és diákéletben, a Kolozsvári Magyar Diákszövetség keretében. Bár sosem beszéltünk erről, esküdni mernék, hogy valójában sosem volt kérdés számára, hazatérjen-e. Azt hiszem, ismerem annyira, hogy kérdés nélkül is tudjam erre a választ. 2002-ben mindenesetre visszatért szülővárosába, és egyből az Északi Színháznál helyezkedett el, amelynek utóbb, 2009-től ügyvezető igazgatója, 2010 és 2012 között főigazgatója, 2012 és 2017 között pedig adminisztratív igazgatója volt. 2017-ben megbízott főigazgatóként, azóta pedig - mind a mai napig - újra adminisztratív igazgatóként dolgozik. Fiatal kora ellenére a legnagyobb vezetői tapasztalattal rendelkező és legrégebbi tagja színházunk igazgatói karának, olyan oszlopa, vagy - ha már nevében őrzi e kínálkozó bibliai analógiát - „kősziklája" intézményünknek, akihez nem véletlenül fordulok magam is, nemcsak adminisztratív természetű ügyekben tanácsért, ha elakadok, vagy csak megerősítésre van szükségem döntéseimben. Sokan vagyunk így ezzel, szorult helyzetekben, és Péterre mindig bizton számíthatunk, amikor nem szétszálazni, hanem átvágni kell azt a bizonyos, kibogozhatatlan gordiuszi csomót..." - mondta Bessenyei. „Igazgatói munkássága mellett tovább tanulva, a Babes-Bolyai Tudományegyetem Gazdasági Tudományok Karán, bank- és pénzügy szakon szerzett újabb diplomát, a munkaköréből adódó teendői mellett pedig több fontos feladatot is ellátott a szatmárnémeti magyar közösség kulturális rendezvényeinek szervezésében. 2008 óta tagja ugyanis az Identitás Alapítvány kuratóriumának, 2009-től 2018-ig pedig az alapítvány által szervezett Partiumi Magyar Napok főszervezője volt" - fűzte hozzá.

Beszédében Stier Pétert színházépítőnek is nevezte, aki vigyázó szemeivel követte az Északi Színház 2016-ben befejeződött felújítását, az ő közbenjárásával játszhat a Brighella Bábtagozat a felújított Iparosotthonban, most pedig az Ács Alajos Stúdióterem felújítását követi figyelemmel. És amennyiben minden a tervek szerint alakul, az ő munkája is sokat tett hozzá ahhoz, hogy új stúdiószínháza lehet néhány éven belül Szatmárnémetinek.

De hogy miért is nélkülözhetetlen az a sokszor, sokak számára talán nem is látható, fáradhatatlan munka, amit Péternek köszönhetünk? Hadd érzékeltessem egy egyszerű hasonlattal: Egy színház működése olyan, mint az angyalok járása Jákob lajtorjáján. Fel és alá, ég és föld között. Egyes angyalok a föld felől emelkednek az égbe, mások onnan ereszkednek szorgosan alá, és amikor némelyikük odafent van, szükséges, hogy mások épp két lábbal legyenek idelent, a földön. De a céljuk mindannyiuknak ugyanaz: összekötni földet és eget - és mindig találkoznak félúton. Közöttük pedig alighanem mindig akad olyan is, aki még a létrára is odafigyel, el ne vásson, ki ne törjenek a fokai. Mert másik út nincsen fölfelé!" - zárta méltató gondolatait a művészeti igazgató.

íme az idei díjazottak teljes listája:

Balázs Ferenc-díj: Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület P. Buzogány Árpád művelődésszervező részére - a közösségért tett példaértékű értékteremtő, értékmegőrző tevékenységéért és a közművelődésért tett munkássága elismeréséért - Balázs Ferenc-díjat adományoz.

Gr. Bánffy Miklós: Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Stier Péter gazdasági igazgató részére - a magyar közösség érdekében elvégzett kitartó munkájáért - gr. Bánffy Miklós-díjat adományoz.

Bányai János-díj: Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Dimény-Haszmann Orsolya muzeológus részére - az erdélyi magyar muzeológiában elért eredményeiért - Bányai János-díjat adományoz.

Janovics Jenő-díj: Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Székely Blanka televíziós újságíró részére - a közművelődési és kulturális életünkről szóló számos tudósításért, erdélyi magyar médiavalóságunk rugalmas, kreatív és jövőbe mutató formálásáért - Janovics Jenő-díjat adományoz.

Kallós Zoltán-díj: Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Ádám Gyula fotóművész részére - aki a gyimesi és moldvai csángók, a Székelyföldön és szórványvidéken élő magyarság hétköznapjait megörökítő dokumentumfotóit művészi érzékenységgel menti át a jövő számára - Kallós Zoltán-díjat adományoz.

Kovács György-díj: Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Kozma Attila színművész részére - sokrétű színpadi és művészeti tevékenységéért - Kovács György-díjat adományoz.

Gr. Kun Kocsárd-díj: Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Lucian Nastasă- Kovács történész részére - erdélyi magyar képzőművészeti örökségünk alkotásai restaurálásának elősegítéséért és a nagyközönséggel való megismertetéséért, a román­magyar, illetve Kárpát-medencei kultúrkapcsolatok fejlesztéséért - gr. Kun Kocsárd- díjat adományoz.

Monoki István-díj:     Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Irina Rugină nyugalmazott könyvtáros részére - a romániai magyar könyvtárügy érdekében, azon belül is a Partiumban kifejtett értékmentő és értékközvetítő tevékenységéért - Monoki István-díjat adományoz.

Nagy István-díj: Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Potyó István karnagy, kántor, tanár részére - az erdélyi magyar egyházzene és kórusmozgalom terén kifejtett kiemelkedő művészi munkájáért, valamint kiváló szervezői tevékenységéért - Nagy István- díjat adományoz.

Poór Lili-díj: Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület D. Albu Annamária színművésznő részére - áldozatos színházi munkájáért - Poór Lili- díjat adományoz.

Szolnay Sándor-díj: Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Kocsis Rudolf szobrászművész, egyetemi tanár részére - kiemelkedő képzőművészeti, művészetpedagógiai és restaurátori tevékenységéért - Szolnay Sándor-díjat adományoz.

 

ÉLETMŰDÍJAK

Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület:

Selmeczi György zeneszerző, karmester, tanár és rendező részére - a magyar és egyetemes zenekultúráért kifejtett rendkívüli munkásságáért és a zenei közösségek neveléséért - életműdíjat adományoz.

Deák Gyula Levente részére - a romániai magyar néptáncmozgalomban kifejtett felbecsülhetetlen értékű munkásságáért - posztumusz életműdíjat adományoz.

Németh Júlia műkritikus részére - Erdély hagyományos és kortárs művészeti törekvéseinek feldolgozásáért és közérthetővé tételéért tett önzetlen munkája elismeréseként - életműdíjat adományoz.

Péntek János nyelvészprofesszor, néprajzkutató részére - több évtizedes szakmai munkásságáért, az anyanyelvi kultúra fontosságának hangsúlyozásáért, a tehetséggondozásban kifejtett odaadó munkájáért - életműdíjat adományoz.

Dukrét Géza helytörténész, a Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Társaság elnöke részére - sok évtizedes, odaadással végzett helytörténeti munkásságáért, számos monográfia és ismertető kiadvány megjelentetéséért - életműdíjat adományoz.

Fleisz János Tibor történész, egyetemi magántanár részére - nagyváradi város-, társadalom- és sajtótörténeti munkásságáért, sokrétű publicisztikai tevékenységéért, a sakk népszerűsítéséért, nemzetközi sakk versenybírói tevékenysége elismeréseként - életműdíjat adományoz.

TISZTELETBELI TAGSÁG

Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Bokor Béla emeritus egyetemi tanárnak, a Határokon Túli Magyarságért Alapítvány elnökének - több évtizedes, a Kárpát-medencei magyarságot segítő önzetlen tevékenységéért, a különböző határon túli magyar közösségek egymásra találásának és kapcsolattartásának elősegítéséért - tiszteletbeli tagságot adományoz.

www.szatmar.ro, 2022. április 11.