Átadták az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület díjait

Idén 11 elismerést adományoztak a közművelődési kultúra különféle területein tevékenykedő személyeknek, emellett életműdjakat is átadtak.

Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület (EMKE) minden évben az 1885. április 12-i alapítási dátumhoz legközelebb eső hétvégén tartja ünnepi közgyűlését és díjkiosztó gáláját. Erre idén április 9-én, szombaton került sor a kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet dísztermében.

Idén 11 elismerést adományoztak a közművelődési kultúra különféle területein tevékenykedő személyeknek.

Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület P. Buzogány Árpád művelődésszervező részére a közösségért tett példaértékű értékteremtő, értékmegőrző tevékenységéért és a közművelődésért tett munkássága elismeréséért Balázs Ferenc-díjat adományozott.

Stier Péter gazdasági igazgatót gróf Bánffy Miklós-díjjal tüntették ki. 

Dr. Dimény-Haszmann Orsolya, a csernátoni Haszmann Pál Múzeum részlegvezetője az erdélyi magyar muzeológiában elért eredményeiért Bányai János-díjat vehetett át.

D. Albu Annamária, a Tamási Áron Színház színművészének áldozatos színházi munkáját Poór Lili-díjjal jutalmazta az egyesület, őt a társulat vezetője, Bocsárdi László rendező laudálta.

Székely Blanka televíziós újságírót a közművelődési és kulturális életünkről szóló számos tudósításért, erdélyi magyar médiavalóságunk rugalmas, kreatív és jövőbe mutató formálásáért Janovics Jenő-díjat tüntették ki. 

Ádám Gyula fotóművész, aki a gyimesi és moldvai csángók, a Székelyföldön és szórványvidéken élő magyarság hétköznapjait megörökítő dokumentumfotóit művészi érzékenységgel menti át a jövő számára, Kallós Zoltán-díjat vett át. 

Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Kozma Attila színművész részére sokrétű színpadi és művészeti tevékenységéért Kovács György-díjat adományozott.

Lucian Nastasă-Kovács történész az erdélyi magyar képzőművészeti örökség alkotásai restaurálásának elősegítéséért és a nagyközönséggel való megismertetéséért, a román–magyar, illetve a Kárpát-medencei kultúrkapcsolatok fejlesztéséért gróf Kun Kocsárd-díjat érdemelt ki.

Irina Rugină nyugalmazott könyvtáros a romániai magyar könyvtárügy érdekében, azon belül is a Partiumban kifejtett értékmentő és értékközvetítő tevékenységéért Monoki István-díjat kapott. 

Potyó István karnagy, kántor, tanár az erdélyi magyar egyházzene és kórusmozgalom terén kifejtett kiemelkedő művészi munkájáért, valamint kiváló szervezői tevékenységéért Nagy István-díjat vehetett át. 

Az egyesület Kocsis Rudolf szobrászművész, egyetemi tanár részére – kiemelkedő képzőművészeti, művészetpedagógiai és restaurátori tevékenységéért – Szolnay Sándor-díjat adományozott. 

Életműdíjak

Életmádíjat kapott Selmeczi György zeneszerző, karmester, tanár és rendező a magyar és egyetemes zenekultúráért kifejtett rendkívüli munkásságáért és a zenei közösségek neveléséért; Németh Júlia műkritikus Erdély hagyományos és kortárs művészeti törekvéseinek feldolgozásáért és közérthetővé tételéért tett önzetlen munkája elismeréseként; Péntek János nyelvészprofesszor, néprajzkutató több évtizedes szakmai munkásságáért, az anyanyelvi kultúra fontosságának hangsúlyozásáért, a tehetséggondozásban kifejtett odaadó munkájáért; Dukrét Géza helytörténész, a Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Társaság elnöke sok évtizedes, odaadással végzett helytörténeti munkásságáért, számos monográfia és ismertető kiadvány megjelentetéséért; Fleisz János Tibor történész, egyetemi magántanár nagyváradi város-, társadalom- és sajtótörténeti munkásságáért, sokrétű publicisztikai tevékenységéért, a sakk népszerűsítéséért, nemzetközi sakkversenybírói tevékenysége elismeréseként.

Az EMKE posztumusz életműdíjat adományozott a Háromszék Táncegyüttes nemrég elhunyt vezetőjének, Deák Gyula Leventének a romániai magyar néptáncmozgalomban kifejtett felbecsülhetetlen értékű munkásságáért. A díjat az ünnepségen jelen levő özvegye vette át.  

A nyitóképen Péntek János nyelvészprofesszor. Fotó: MTI/Kiss Gábor

www.kultura.hu, 2022. április 11.