Közösségi megbecsülés

Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület (EMKE) minden évben az 1885. április 12-i alapítási dátumhoz legközelebb eső hétvégén tartja ünnepi közgyűlését és díjkiosztó gáláját, erre idén április 9-én, szombaton került sor a hagyományos helyszínen, a kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet dísztermében.

Az EMKE társ- és fiókszervezeteink seregszemléje, az Országos Elnökség beszámolója, valamint az egyes régiók alelnöki munkájának évértékelője után, délután adták át a rangos EMKE-díjakat, idén 11 elismerést adományoztak a közművelődési kultúra különféle területein tevékenykedő személyeknek. A díjazottaik között három háromszéki név is szerepel.

Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület dr. Dimény-Haszmann Orsolya, a csernátoni Haszmann Pál Múzeum részlegvezetője részére az erdélyi magyar muzeológiában elért eredményeiért Bányai János-díjat adományozott. A díjazottat dr. Pozsony Ferenc akadémikus, néprajzkutató méltatta.

D. Albu Annamária, a Tamási Áron Színház színművészének áldozatos színházi munkáját Poór Lili-díjjal jutalmazta az egyesület, őt a társulat vezetője, Bocsárdi László rendező laudálta.

Ezenkívül az EMKE posztumusz életműdíjat adományozott a Háromszék Táncegyüttes nemrég elhunyt vezetőjének, Deák Gyula Leventének a romániai magyar néptáncmozgalomban kifejtett felbecsülhetetlen értékű munkásságáért, a díjat az ünnepségen jelen levő özvegye vette át.

A hazai magyar közművelődési munka és művészi teljesítmény közösségi megbecsülését az EMKE a kolozsvári szobrászművész, Ven­czel Árpád plakettjével, illetve kisszobrával s egy szépen megtervezett és megírt elismerő oklevéllel – mely Starmüller Géza munkája – tárgyiasítja. 

(brassai)

www.hirmondo.ro, 2022. április 11.