Átadják az EMKE „erdélyi Oscar-díjait”: tizenegyen részesülnek idén elismerésben

Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület (EMKE) szombaton osztja ki Kolozsváron idei elismeréseit. Az „erdélyi Oscarnak” is nevezett díjakat hagyományos helyszínen, a Protestáns Teológiai Intézet Dísztermében adják át 15 órától – olvasható az EMKE honlapján.

A szervezet minden évben az 1885. április 12-i alapító dátumhoz legközelebb eső hétvégén, ez évben április 9-én, szombaton tartja ünnepi közgyűlését, ezen a napon tartják a díjkiosztó gálát is.

2022-ben 11 elismerést adományozunk a közművelődési kultúra különféle területein tevékenykedő személyeknek. Emellett az év folyamán több, kiváló közművelőnek járó oklevelet is átadtunk – közölte az egyesület. Felsorolták, kik kapják az idei elismeréseket és életműdíjakat.

Életműdíjjal tüntetik ki Selmeczi György zeneszerzőt, karmestert, tanárt és rendezőt a magyar és egyetemes zenekultúráért kifejtett rendkívüli munkásságáért és a zenei közösségek neveléséért. A nemrég elhunyt Deák Gyula Levente részére a romániai magyar néptáncmozgalomban kifejtett felbecsülhetetlen értékű munkásságáért posztumusz életműdíjat adományoznak. Németh Júlia műkritikus Erdély hagyományos és kortárs művészeti törekvéseinek feldolgozásáért és közérthetővé tételéért tett önzetlen munkája elismeréseként kapja az életműdíjat.

Az EMKE Péntek János nyelvészprofesszort, néprajzkutatót is életműdíjjal tünteti ki több évtizedes szakmai munkásságáért, az anyanyelvi kultúra fontosságának hangsúlyozásáért, a tehetséggondozásban kifejtett odaadó munkájáért. Dukrét Géza helytörténész, a Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Társaság elnöke sok évtizedes, odaadással végzett helytörténeti munkásságáért, számos monográfia és ismertető kiadvány megjelentetéséért kapja az életműdíjat. Fleisz János Tibor történész, egyetemi magántanár nagyváradi város-, társadalom- és sajtótörténeti munkásságáért, sokrétű publicisztikai tevékenységéért, a sakk népszerűsítéséért, nemzetközi sakk versenybírói tevékenysége elismeréseként kapja az életműdíjat.

Az EMKE idei díjazottjai:

• Bányai János-díjat kap Dimény-Haszmann Orsolya muzeológus az erdélyi magyar muzeológiában elért eredményeiért.

• A Balázs Ferenc-díjat a közösségért tett példaértékű értékteremtő, értékmegőrző tevékenységéért és a közművelődésért tett munkássága elismeréséért P. Buzogány Árpád művelődésszervező kapja.

• A Janovics Jenő-díjat Székely Blanka televíziós újságírónak adományozzák a közművelődési és kulturális életünkről szóló számos tudósításért, erdélyi magyar médiavalóságunk rugalmas, kreatív és jövőbe mutató formálásáért.

Stier Péternek, a szatmári Harag György Társulat gazdasági igazgatójának adják át a magyar közösség érdekében elvégzett kitartó munkájáért a Gr. Bánffy Miklós-díjat.

• Kallós Zoltán-díjat kap Ádám Gyula fotóművész, aki a gyimesi és moldvai csángók, a Székelyföldön és szórványvidéken élő magyarság hétköznapjait megörökítő dokumentumfotókat készít művészi érzékenységgel.

Kozma Attila színművész kapja a Kovács György-díjat sokrétű színpadi és művészeti tevékenységéért.

• Az EMKE gr. Kun Kocsárd-díjat adományoz Lucian Nastasă-Kovács történész részére erdélyi magyar képzőművészeti örökségünk alkotásai restaurálásának elősegítéséért és a nagyközönséggel való megismertetéséért, a román–magyar, illetve Kárpát-medencei kultúrkapcsolatok fejlesztéséért.

• A Monoki István-díjat Irina Rugină nyugalmazott könyvtárosnak adományozzák a romániai magyar könyvtárügy érdekében, azon belül is a Partiumban kifejtett értékmentő és értékközvetítő tevékenységéért.

• Nagy István-díjat kap Potyó István karnagy, kántor, tanár az erdélyi magyar egyházzene és kórusmozgalom terén kifejtett kiemelkedő művészi munkájáért, valamint kiváló szervezői tevékenységéért.

• A Szolnay Sándor-díjban Kocsis Rudolf szobrászművész, egyetemi tanár részesül kiemelkedő képzőművészeti, művészetpedagógiai és restaurátori tevékenységéért.

• A Poór Lili-díjat D. Albu Annamária sepsiszentgyörgyi színművésznő kapja.

• Az EMKE Bokor Béla emeritus egyetemi tanárnak, a Határokon Túli Magyarságért Alapítvány elnökének több évtizedes, a Kárpát-medencei magyarságot segítő önzetlen tevékenységéért, a különböző határon túli magyar közösségek egymásra találásának és kapcsolattartásának elősegítéséért tiszteletbeli tagságot adományoz.

www.kronikaonline.ro, 2022. április 5.