Magyar állami kitüntetéseket adtak át a kincses városban

Tizenkét magyar állami kitüntetést, Magyar Ezüst és Arany Érdemrend Kereszteket, a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjét és a Magyar Érdemrend Tisztikeresztjét nyújtották át péntek délután a kolozsvári Vallásszabadság Házában. Az Áder János köztársasági elnök által, a március 15-i nemzeti ünnep alkalmából adományozott kitüntetéseket Mile Lajos kolozsvári főkonzul adta át.

A kincses városban péntek délután ünnepélyes díjátadó keretében adtak át 12 magyar állami kitüntetést olyan személyeknek, akik a kultúra, a művészet, a tudomány vagy éppen oktatás, közösségformálás területén folytattak kiemelkedő fontosságú tevékenységet, alkottak maradandót.

A kitüntettek sorát Laczkó Vass Róbert, a Kolozsvári Állami Magyar Színház tagja, színművész, fényképész, író nyitotta, aki Magyar Ezüst Érdemkeresztet vehetett át a kimagasló színészi tevékenysége, illetve a közösségért kifejtett munkája elismeréseként. A díjazottat Bogdán Zsolt, a Kolozsvári Állami Magyar Színház színművésze méltatta, rávilágítva arra, hogy Laczkó Vass Róbert olyan ember, aki a fájdalmakból, a nehézségekből is képes derűt faragni, akinek „ha elveszik a hangszerét, mindig elővarázsol valahonnan egy másikat”, akinek rendkívüli humora van.

Kerekes Sándor nyugalmazott mérnök, a Kolozs Megyei Tanács volt alelnöke, a Kolozsvári Református Egyházközségek Vagyonközössége kuratóriumának alelnöke szintén Magyar Ezüst Érdemkeresztben részesült. Őt Vákár István, a Kolozs megyei tanács RMDSZ-es alelnöke méltatva, hangsúlyozva, hogy apaként, mentorként tekint Kerekes Sándorra, aki kézen fogta, végig vitte a falvakon és megmutatta, hogy mire van szüksége a magyarságnak, hogy mit kell tenni, hogy mi az a misszió, amit fel kell, hogy vegyenek.

Asztalos Klára nyugalmazott építészmérnök, az Unitárius Nők Országos Szövetségének titkára, volt elnöke meghatározó tevékenysége elismeréseként kapott Magyar Ezüst Érdemkeresztet. Bálint Bencédi Ferenc nyugalmazott püspök laudációját Rácz Norbert Zsolt olvasta fel. Asztalos Klára azon túl, hogy újjáélesztette Unitárius Nők Országos Szövetségét, illetve fellendítette tevékenységét, egész életében a hitért, a közösségért és a családért dolgozott.

Székely Dénes kanonok, a kolozsvári Monostori Plébánia plébánosa, a Gyulafehérvári Hittudományi Főiskola teológiai oktatója kiemelkedő oktatói tevékenysége és lelkipásztori munkája elismeréseként Magyar Arany Érdemkeresztet vehetett át. Érdemeit Bara Zoltán József teológiai tanár sorakoztatta fel. Székely Dénes, akinek életében a pasztoráció és tudományos oktatói munka összefonódott, szívén viselte a papságra készülő ifjúság ügyét, odaadóan és sokrétűen tevékenykedett az egyházért, a jövő nemzedékeiért.

Kovács Árpád, a kisbácsi Római Katolikus Plébánia plébánosa lelkipásztori tevékenysége elismeréseként részesült Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetésben. Vízi Zakariás címzetes esperes, plébános méltatta ténykedését, kiemelve, hogy lelkipásztorkodásának kiemelten fontos része volt, illetve az a mai napig is a gyerekek, fiatalok hitoktatása, illetve mentálisan sérült fiatalok lelki gondozásával is foglalkozik.

Szintén Magyar Arany Érdemkeresztet vehetett át Farkas Zoltán András nyugalmazott mérnök, az Erdélyi Múzeum Egyesületének választmányi tagja, akit Szabó Zsolt irodalomtörténész méltatott. Farkas Zoltán András nem csak az agrártudomány területén alkotott maradandót, nagy számú szakcikke, elméleti munkássága mellett, a közösségszervezői tevékenysége is dicséretet érdemel.

A kitüntetettek sora Dáné Tibor Kálmán matematikatanár, a Művelődés című lap nyugalmazott főszerkesztője, az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület korábbi országos elnöke, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség egykori Művelődési Főosztályának vezetőjével folytatódott, aki Magyar Arany Érdemkeresztet vehetett át. A Dávid Gyula művelődéstörténész által megírt laudációt Szép Gyula, a Kolozsvári Magyar Opera igazgatója olvasta fel. Dáné Tibor Kálmán „nemes napszámosa” a magyar művelődési életnek, akinek fontos szerepe volt a Magyar Házak határokon átívelő, a magyarság megmaradását szolgáló rendszerének kiépítésében is.

Killyéni András Péter sporttörténész, a Magyar Olimpiai Akadémia Tanácsának tagja, a Babeș-Bolyai Tudományegyetem volt óraadó tanára, informatika mérnök többek között értékőrző tevékenysége és sporttörténészi munkássága okán vehette a Magyar Arany Érdemkeresztet. Őt Benkő Levente újságíró, történész méltatta baráti találkozókat, beszélgetéseket felidézve, rámutatva szeretetére, elköteleződésére a sport iránt.

Szintén Magyar Arany Érdemkeresztet vehetett át Turzai Melánia, a Nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium nyugalmazott aligazgatója, címzetes magyartanára. Székely István, az RMDSZ ügyvezető alelnöke méltatásában a pedagógus elhivatottságát, odaadását dicsérte, kiemelve, hogy az anyanyelv, a néptánc és a népzene mindig kiemelten fontos szerepet töltöttek be az életében, igyekezett az ezek iránti szeretetet átadni a diákoknak, akiknek nem csak iskolai tevékenységét, hanem pályaválasztását, további útját is segítette.

Uray Zoltán biológus, radiológus, vívó, sportíjász, a biológiatudományok doktora, a Magyar Tudományos Akadémia külső tagja, a Ion Chiricuța Onkológiai Intézet sugárbiológusa a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetésben részesült. Uray Zoltánt, aki az 1952-es helsinki olimpián is részt vett vívóként, barátja, kollégája Bitay Enikő mérnök-informatikus, egyetemi oktató, az EME főtitkár méltatta nem csak a tudományos érdemeit felsorakoztatva, hanem derűs természetét is kiemelte a „rég megérdemelt kitüntetés” átadásának alkalmából.

Szintén a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjét vehette át Lukács Imre Róbert, a Gyulafehérvári Főegyházmegye általános és bírósági helynöke, a Megtestesült Bölcsességről nevezett Szeminárium jogtanára, verespataki és abrudbányai plébános, akit Kerekes László segédpüspök, általános helynök méltatott. A méltató szavai szerint Lukács Imre Róbert mindig tudta, tudja, hogy merre kell menni, mit kell tenni, hol kell segíteni, reményt sugároz, elkötelezett szolgálata révén az egyházmegye biztonságban van”.

A kitüntetés-átadások sorát a Magyar Érdemrend Tisztikeresztjének átadása zárta, amit Tonk Márton, a kolozsvári Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem rektora, a Természettudományi és Művészeti Kara Nemzetközi Kapcsolatok és Európai Tanulmányok Tanszékének egyetemi tanára kapott. Tonk Mártont, illetve munkáját, tevékenységét Kató Béla, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke méltatta. A püspök szerint Tonk Márton olyan ember, aki a múlt sokat hangoztatott értékeire épít, de még sem a múltban él, aki az előtte járók útjából merít, de a saját útját járja. Végig élte a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem 21 éves történetének minden mozzanatát, intézményvezetőként teljes mellszélességgel vallja az önálló erdélyi magyar tudományegyetem nemzetpolitikai fontosságának gondolatát.

Az ünnepélyes kitüntetésátadást Kiss Janka hegedűjátékát zárta.

 

Tóth Gödri Iringó, Krónika, 2022. márc. 26.