Egész éves rendezvénysorozatot szerveznek Györkös Mányi Albert születésének századik évfordulóján

A kolozsvári EMKE Györkös Mányi Albert Emlékház kiállítássorozatot szervez 2022-ben Györkös 100 címmel, névadója, a zenetanár-festőművész születésének 100. évfordulója tiszteletére, a Liszt Intézet Sepsiszentgyörgy partnerségével és Magyarország Kolozsvári Főkonzulátusának fővédnökségével. A rendezvénysorozat az év folyamán több helyszínen valósul meg. A tárlatok létrehozásában közreműködik: Kós Katalin, a Györkös Mányi Albert Emlékház vezetője és programszervezője, a Györkös-hagyaték kezelője, Ladó Ágota művészettörténész, a kiállítások szakkurátora, Szebeni Zsuzsa színháztörténész, a kiállítások társkurátora, a Liszt Intézet Sepsiszentgyörgy vezetője, valamint Bordás Beáta művészettörténész, az Erdélyi Művészeti Központ igazgatója.

Az emlékév nyitóeseménye egy nagyszabású életműkiállítás, amelyet a kolozsvári Bánffy Palotában működő Művészeti Múzeumban nyitnak meg 2022. március 23-án. A további részletekről és eseményekről a szervezők idejében értesítik a közönséget.

"...rég tovalibbent idillnek tűnik ez az árny nélküli világ, amelyet Györkös Mányi Albert irigylésre méltó megszállottsággal álmodik vissza..."

Az emlékév során országos kiállítássorozatot, album- és katalóguskiadást, illetve számos más, kapcsolódó kulturális eseményt szerveznek, amelyek az alkotónak és életművének országos és nemzetközi szintű megismertetését szolgálják. Hiszen önkéntelenül Kántor Lajosnak, a Györkös monográfia-írójának kérdése visszhangzik bennünk: „Vannak-e még olyan gombaszemű, tiszta tekintetű, patyolatfehér ingű, fekete lájbis, tarka kendős falusi lányok, amilyeneket ez a különös varázslatú festő mint valami madonnákat idéz meg? Odaáll-e még furulyával vezényelni a népi kórust a vele egy karvezető? /sic!/ Györkös festményeinek nézője akkor is felteheti a kérdéseket, ha történetesen tudja, hogy a Kalotaszegen vagy a mezőségi Széken ma is előfordul ilyesmi (jóllehet az urbanizálódás lassanként minden falut, még az eldugottabbakat is eléri). Mesének, költészetnek, már-már elérhetetlen, rég tovalibbent idillnek tűnik ez az árny nélküli világ, amelyet Györkös Mányi Albert irigylésre méltó megszállottsággal álmodik vissza a technicizált, ipari javakért tülekedő XX. századvégbe.” (A lélek békéje. Új Tükör, 1981/52.)

Györkös Mányi Albert

Györkös Mányi Albert

Az emlékév célja, hogy az alkotó teljes életművét árnyalatok és művészettörténeti elemzések tükrében mutassák be és ismertessék meg a közönséggel. Egyszerre legyenek jelen Györkös Mányi világának népszerű és ismert alkotásai, de a szervezők törekednek arra is, hogy eddig ismeretlen árnyalatait és variációit is bemutassák.

Tíz évvel ezelőtt, a 90. évforduló alkalmával, valamint a további években sikerült feltérképezni számos magántulajdonban és/vagy közgyűjteményben található Györkös Mányi-festményt, -fametszetet, -gipszlenyomatot, valamint bővíteni tudták az Emlékház dokumentum-fotótárát is. Az említett alkotások egy része – tulajdonosaik szíves közreműködésével – részét képezték az akkori emlékkiállításnak, amiért a szervezők ismételten köszönetet mondanak.

"Az emlékév célja, hogy az alkotó teljes életművét árnyalatok és művészettörténeti elemzések tükrében mutassák be és ismertessék meg a közönséggel."

Ez a felhívás örökérvényű marad: az Emlékház vezetésének meggyőződése, hogy további alkotásokról, fényképekről sikerül tudomást szerezniük így tulajdonosaik jóvoltából. Tisztelettel kérik tehát mindazokat, akiknek birtokában Györkös Mányi-munkák, valamint a zenetanár-festőművészről, az Emlékházról, illetve az abban sorra került, főleg régebbi rendezvényekről készült fotók találhatók, legyenek segítségükre az életmű és a művész nevét viselő intézmény minél teljesebb dokumentálásában.

A Györkös Mányi Albert Emlékház

Az alkotásokról és a fényképekről lehetőleg megfelelő felbontású/méretű, fotózott, illetve szkennelt képet küldjenek, a rendelkezésre álló adatokkal együtt (a festmények mérete, keletkezésének ideje, a fotók készültének ideje, helye, a rajta látható személyek neve és/vagy foglalkozása), de az Emlékház szívesen vállalja a reprodukciók, fotómásolatok elkészítését, amennyiben a tárgyak tulajdonosa szíveskedne kölcsön adni őket erre a célra.

"...az Emlékház szívesen vállalja a reprodukciók, fotómásolatok elkészítését, amennyiben a tárgyak tulajdonosa szíveskedne kölcsön adni őket erre a célra"

A régebben és újabban fellelt festményekből az idei kiállításo(ko)n is ki szeretnének állítani egy válogatást, természetesen tulajdonosuk remélt előző beleegyezésével. Ugyanakkor továbbra is örömmel várják azok jelentkezését, akik közelebbről ismerték a zenetanár-festőművészt, és emlékeiket (írásban vagy szóban) szívesen megosztanák. Minden apró részlet fontos lehet. A kiemelkedő emlékezéseket az Emlékház vezetősége szeretné videóra rögzíteni egy majdani dokumentumfilm készítése céljából.

muvelodes.net, 2022. február 27.