Nagyszabású rendezvénysorozattal tisztelegnek Györkös Mányi Albert festőművész, zenetanár életműve előtt

A száz éve született Györkös Mányi Albert festőművész életműve előtt tiszteleg az a nagyszabású, több helyszínre tervezett rendezvénysorozat, amelyet március 23-án egy kolozsvári kiállítás nyit meg. A szervezők közölték, az életmű teljes körű dokumentálása céljából Györkös-munkákat, az alkotóról készült archív fotókat is kölcsönkérnek a nagyközönségtől.

Györkös Mányi Albert festőművész születésének 100. évfordulóján kiállítássorozatot szervez a kolozsvári Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület (EMKE) tulajdonában álló Györkös Mányi Albert Emlékház. A „Györkös 100” című sorozat a zenetanár-festőművész előtt tiszteleg, a Liszt Intézet Sepsiszentgyörgy partnerségével és Magyarország kolozsvári főkonzulátusának fővédnökségével. A rendezvénysorozat az év folyamán több helyszínen valósul meg.

A tárlatok létrehozásában közreműködik Kós Katalin, a Györkös Mányi Albert Emlékház vezetője és programszervezője, a Györkös-hagyaték kezelője, Ladó Ágota művészettörténész, a kiállítások szakkurátora, Szebeni Zsuzsa színház- és művészettörténész, a kiállítások társkurátora, a Liszt Intézet Sepsiszentgyörgy vezetője, valamint Bordás Beáta művészettörténész, az Erdélyi Művészeti Központ (EMŰK) igazgatója.

Rég tovalibbent idill a képeken

Az emlékév nyitóeseménye nagyszabású életmű-kiállítás, amelyet a kolozsvári Bánffy-palotában működő művészeti múzeumban nyitnak meg március 23-án. A szervezők közölték, a további részletekről és eseményekről idejében értesítik a közönséget.

Az emlékév során országos kiállítássorozatot, album és katalógus kiadását, valamint más kulturális eseményeket is terveznek, hogy az alkotót és életművét országos és nemzetközi szinten is megismertessék az érdeklődőkkel.

„Vannak-e még olyan gombaszemű, tiszta tekintetű, patyolatfehér ingű, fekete lájbis, tarka kendős falusi lányok, amilyeneket ez a különös varázslatú festő mint valami madonnákat idéz meg? Odaáll-e még furulyával vezényelni a népi kórust a vele egy karvezető? Györkös festményeinek nézője akkor is felteheti a kérdéseket, ha történetesen tudja, hogy a Kalotaszegen vagy a mezőségi Széken ma is előfordul ilyesmi (jóllehet az urbanizálódás lassanként minden falut, még az eldugottabbakat is eléri). Mesének, költészetnek, már-már elérhetetlen, rég tovalibbent idillnek tűnik ez az árny nélküli világ, amelyet Györkös Mányi Albert irigylésre méltó megszállottsággal álmodik vissza a technicizált, ipari javakért tülekedő XX. századvégbe” – idézi a szervezők közleménye Kántor Lajos 1981-es, Györkös Mányiról szóló írását.

Az emlékév célja, hogy az alkotó teljes életművét árnyalatok és művészettörténeti elemzések tükrében mutassák be:

legyenek jelen Györkös Mányi világának népszerű és ismert alkotásai, de törekszenek arra is, hogy az életmű eddig ismeretlen árnyalatait és variációit is bemutassák. 10 évvel ezelőtt, a 90. évforduló alkalmával, valamint a további években sikerült feltérképezni számos magántulajdonban és/vagy közgyűjteményben található Györkös Mányi-festményt, -fametszetet, -gipszlenyomatot, valamint bővíteni tudták az emlékház dokumentum-fotótárát is.

Dokumentumfilmet is terveznek az alkotóról

„Az említett alkotások egy része – tulajdonosaik szíves közreműködésével – részét képezték az akkori emlékkiállításnak, amiért ismételten köszönetet mondunk. Felhívásunk örök érvényű marad, hiszen meggyőződésünk, hogy további alkotásokról, fényképekről sikerül tudomást szereznünk tulajdonosaik jóvoltából” – írták a szervezők.

Tisztelettel kérik mindazokat, akiknek birtokában Györkös Mányi-munkák, valamint a zenetanár-festőművészről, az emlékházról, illetve az abban sorra került, főleg régebbi rendezvényekről készült fotók találhatók, legyenek segítségükre az életmű és a művész nevét viselő intézmény minél teljesebb dokumentálásában.

Az alkotásokról és a fényképekről lehetőleg megfelelő felbontású/méretű, fotózott, illetve szkennelt képet szeretnének, a rendelkezésre álló adatokkal együtt (a festmények mérete, keletkezésének ideje, a fotók készültének ideje, helye, a rajta látható személyek neve és/vagy foglalkozása), de szívesen vállalják a reprodukciók, fotómásolatok elkészítését, amennyiben a tárgyak tulajdonosa kölcsön adná őket erre a célra. A régebben és újabban fellelt festményekből az idei kiállításo(ko)n is ki szeretnének állítani egy válogatást, természetesen tulajdonosuk remélt előző beleegyezésével.

Ugyanakkor továbbra is várják azok jelentkezését, akik közelebbről ismerték a zenetanár-festőművészt, és emlékeiket (írásban vagy szóban) szívesen megosztanák. A kiemelkedő emlékezéseket videóra szeretnék rögzíteni egy majdani dokumentumfilm készítése céljából.
 

Kiss Judit, www.kronikaonline.ro, 2022. március 3.